TPC: Trình ĐHĐCĐ cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 20%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
TPC xin ý kiến cổ đông thoái vốn tại Đại Hưng Thịnh – kinh doanh nguyên liệu nhựa 17,5 tỷ đồng và ĐHP – tái sinh nhựa 1,5 tỷ đồng để tái cơ cấu đầu tư
TPC: Trình ĐHĐCĐ cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 20%
Ngày 06/04/2012 Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng- TPC sẽ được tiến hành tại Khách sạn Tân Sơn Nhất.

Tại Đại hội này, HĐQT sẽ trình xin ý kiến cổ đông thông qua chiến lược hoạt động giai đoạn 2012 – 2016 với tiêu chí quan trọng cho cổ đông là cổ tức duy trì > 20%; bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2012 – 2016 với cơ cấu 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS.

Cổ tức năm 2011 dự kiến tỷ lệ 20% bằng tiền. Thời gian chi trả từ ngày 15/05/2012 đến hết ngày 30/06/2012.

Đồng thời HĐQT xin ý kiến thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Đại Hưng Thịnh – kinh doanh nguyên liệu nhựa 17,5 tỷ đồng và CTCP ĐHP – tái sinh nhựa 1,5 tỷ đồng để tái cơ cấu đầu tư, không bị ràng buộc thời gian quy định do TPC phải có được BCTC kiểm toán của những công ty có đầu tư vốn khi TPC thực hiện kiểm toán cuối năm.

Q. Nguyễn

Theo TTVN/TPC


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TPC: Trình ĐHĐCĐ cổ tức năm 2011 bằng tiền tỷ lệ 20%

TPC xin ý kiến cổ đông thoái vốn tại Đại Hưng Thịnh – kinh doanh nguyên liệu nhựa 17,5 tỷ đồng và ĐHP – tái sinh nhựa 1,5 tỷ đồng để tái cơ cấu đầu tư


TPC: Trinh DHDCD co tuc nam 2011 bang tien ty le 20%


TPC xin y kien co dong thoai von tai Dai Hung Thinh – kinh doanh nguyen lieu nhua 17,5 ty dong va DHP – tai sinh nhua 1,5 ty dong de tai co cau dau tu


Ngay 06/04/2012 Dai hoi co dong thuong nien nam 2012 cua CTCP Nhua Tan Dai Hung- TPC se duoc tien hanh tai Khach san Tan Son Nhat.

Tai Dai hoi nay, HDQT se trinh xin y kien co dong thong qua chien luoc hoat dong giai doan 2012 – 2016 voi tieu chi quan trong cho co dong la co tuc duy tri > 20%; bau lai HDQT va BKS nhiem ky moi 2012 – 2016 voi co cau 7 thanh vien HDQT va 3 thanh vien BKS.

Co tuc nam 2011 du kien ty le 20% bang tien. Thoi gian chi tra tu ngay 15/05/2012 den het ngay 30/06/2012.

Dong thoi HDQT xin y kien thoai toan bo von dau tu tai CTCP Dai Hung Thinh – kinh doanh nguyen lieu nhua 17,5 ty dong va CTCP DHP – tai sinh nhua 1,5 ty dong de tai co cau dau tu, khong bi rang buoc thoi gian quy dinh do TPC phai co duoc BCTC kiem toan cua nhung cong ty co dau tu von khi TPC thuc hien kiem toan cuoi nam.

Q. Nguyen

Theo TTVN/TPC


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000