AGC bị phạt 80 triệu đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
AGC chậm công bố hàng loạt thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
AGC bị phạt 80 triệu đồng

Ngày 27/3/2012, UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Cà phê An Giang (AGC) do có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin.


Cụ thể, AGC chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2010; chậm nộp BCTC bán niên năm 2011 đã được soát xét; chậm nộp BCTC Quý I và Quý II năm 2011, BCTC Quý III năm 2010 theo quy định.


Chậm công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự ngày 1/7/2010 (Cụ thể: Ông Đoàn Thanh Bình thôi giữ chức Kế toán trưởng; được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính; Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Khôi làm quyền Kế toán trưởng); thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2011 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 11/10/2010.


Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính 80 triệu đồng đối với AGC.


Sau khi chấp hành Quyết định xử phạt AGC phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.


Hải An
Theo TTVN/UBCKNN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

AGC bị phạt 80 triệu đồng

AGC chậm công bố hàng loạt thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.


AGC bi phat 80 trieu dong


AGC cham cong bo hang loat thong tin lien quan den hoat dong kinh doanh cua cong ty.


Ngay 27/3/2012, UBCKNN ban hanh Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh doi voi CTCP Ca phe An Giang (AGC) do co hanh vi vi pham quy dinh ve che do bao cao va cong bo thong tin.


Cu the, AGC cham nop BCTC kiem toan nam 2010; cham nop BCTC ban nien nam 2011 da duoc soat xet; cham nop BCTC Quy I va Quy II nam 2011, BCTC Quy III nam 2010 theo quy dinh.


Cham cong bo thong tin bat thuong ve viec thay doi nhan su ngay 1/7/2010 (Cu the: Ong Doan Thanh Binh thoi giu chuc Ke toan truong; duoc bo nhiem lam Giam doc tai chinh; Bo nhiem ong Nguyen Dinh Khoi lam quyen Ke toan truong); thong tin bat thuong ve Nghi quyet Dai hoi dong co dong ngay 29/6/2011 va Nghi quyet Dai hoi dong co dong ngay 11/10/2010.


Xet tinh chat va muc do vi pham, UBCKNN xu phat vi pham hanh chinh 80 trieu dong doi voi AGC.


Sau khi chap hanh Quyet dinh xu phat AGC phai xac dinh ca nhan co loi gay ra vi pham hanh chinh de xac dinh trach nhiem phap ly va nghia vu tai chinh cua nguoi do theo quy dinh cua phap luat.


Hai An
Theo TTVN/UBCKNN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000