PTB: 12/4 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 20%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thời gian thanh toán: 26/04/2012.
PTB: 12/4 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Phú Tài (PTB)


- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012


1.Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt.


2.Nội dung cụ thể:


-Tỷ lệ thanh toán: 20%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 2.000 đồng)


-Thời gian thanh toán: 26/04/2012.


-Địa điểm thực hiện:


+Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.


+Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP Phú Tài.


Hải An


Theo TTVN/VSD


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

PTB: 12/4 ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền 20%

Thời gian thanh toán: 26/04/2012.


PTB: 12/4 DKCC nhan co tuc bang tien 20%


Thoi gian thanh toan: 26/04/2012.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – chi nhanh TP.Ho Chi Minh (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: Cong ty co phan Phu Tai (PTB)


- Ngày dang ký cuói cùng: 12/04/2012


1.Ly do va muc dich: Tra co tuc nam 2011 bang tien mat.


2.Noi dung cu the:


-Ty le thanh toan: 20%/co phan (01 co phan nhan duoc 2.000 dong)


-Thoi gian thanh toan: 26/04/2012.


-Dia diem thuc hien:


+Doi voi chung khoan luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc tai cac TVLK noi mo tai khoan luu ky.


+Doi voi chung khoan chua luu ky: Nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc tai Tru so Cong ty CP Phu Tai.


Hai An


Theo TTVN/VSD


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000