MCF: Năm 2012 đặt kế hoạch LNTT đạt 25 tỷ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm 2011.
MCF: Năm 2012 đặt kế hoạch LNTT đạt 25 tỷ đồng

CTCP CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm - Mecofood (mã CK: MCF) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.


Theo đó, HĐQT trình ĐHCĐ kết quả kinh doanh năm 2011 khả quan với các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch, cổ tức năm 2011 chia tỷ lệ 26,96%


Năm 2012 sẽ trình ĐH kế hoạch 700 tỷ đồng doanh thu sản xuất và 25 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Mặc dù các chỉ tiêu kinh doanh tăng so với 2011 nhưng cổ tức 2012 sẽ chỉ ở mức 15,9%/năm bằng 58,98% so với 2011.


Tổng giá trị đầu tư năm 2012 là 14,945 tỷ đồng trong đó có 8,5 tỷ đồng chuyển từ năm 2011 sang.


Minh Ngọc


Theo TTVN/MCF


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

MCF: Năm 2012 đặt kế hoạch LNTT đạt 25 tỷ đồng

Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm 2011.


MCF: Nam 2012 dat ke hoach LNTT dat 25 ty dong


Cac chi tieu doanh thu va loi nhuan deu tang so voi nam 2011.


CTCP CTCP Xay lap Co khi va Luong thuc Thuc pham - Mecofood (ma CK: MCF) cong bo tai lieu hop DHDCD thuong nien nam 2012.


Theo do, HDQT trinh DHCD ket qua kinh doanh nam 2011 kha quan voi cac chi tieu deu vuot ke hoach, co tuc nam 2011 chia ty le 26,96%


Nam 2012 se trinh DH ke hoach 700 ty dong doanh thu san xuat va 25 ty dong loi nhuan truoc thue. Mac du cac chi tieu kinh doanh tang so voi 2011 nhung co tuc 2012 se chi o muc 15,9%/nam bang 58,98% so voi 2011.


Tong gia tri dau tu nam 2012 la 14,945 ty dong trong do co 8,5 ty dong chuyen tu nam 2011 sang.


Minh Ngoc


Theo TTVN/MCF


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000