HAG: Sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là 5.373,73 tỷ đồng.
HAG: Sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011.


Theo đó, HAG sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới.


Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế năm 2010.


Thời điểm phát hành: Ngay sau khi nhận thông báo chấp thuận của UBCKNN về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.


Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là 5.373,73 tỷ đồng.


Hải An

Theo TTVN/HoSE


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HAG: Sẽ trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là 5.373,73 tỷ đồng.


HAG: Se tra co tuc nam 2010 bang co phieu ty le 15%


Von dieu le sau khi phat hanh du kien la 5.373,73 ty dong.


Cong ty Co phan Hoang Anh Gia Lai (HAG) thong bao Nghi quyet HDQT thong qua trien khai phuong an tra co tuc nam 2010 bang co phieu theo Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2011.


Theo do, HAG se tra co tuc nam 2010 bang co phieu ty le 15% tuc moi co dong so huu 100 co phieu tai thoi diem chot danh sach se duoc nhan 15 co phieu moi.


Nguon von thuc hien chi tra co tuc la tu loi nhuan sau thue nam 2010.


Thoi diem phat hanh: Ngay sau khi nhan thong bao chap thuan cua UBCKNN ve viec chi tra co tuc bang co phieu.


Von dieu le sau khi phat hanh du kien la 5.373,73 ty dong.


Hai An

Theo TTVN/HoSE


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000