SHN: Chủ tịch HĐQT bị phạt do bán CP rồi mới đăng ký

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ông Đinh Hồng Long bị phạt 40 triệu đồng do vi phạm quy chế giao dịch.
SHN: Chủ tịch HĐQT bị phạt do bán CP rồi mới đăng ký

Ngày 26/3/2012, UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đinh Hồng Long.


Từ ngày 28/11/2011 đến ngày 25/1/2012, ông Đinh Hồng Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Mã CK: SHN) đăng ký giao dịch bán 200.000 cổ phiếu SHN. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ SGDCK Hà Nội, ông Đinh Hồng Long đã thực hiện giao dịch bán 200.000 cổ phiếu SHN vào ngày 25/11/2011. Như vậy, Ông Đinh Hồng Long đã giao dịch trước ngày công bố thông tin của SGDCK Hà Nội, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.


Xét tính chất và mức độ vi phạm, UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính đối với Ông Đinh Hồng Long như sau:


Phạt tiền 40.000.000 đồng theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.Giao dịch cổ phiếu SHN 1 năm qua


Hải AnTheo TTVN/UBCKNN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

SHN: Chủ tịch HĐQT bị phạt do bán CP rồi mới đăng ký

Ông Đinh Hồng Long bị phạt 40 triệu đồng do vi phạm quy chế giao dịch.


SHN: Chu tich HDQT bi phat do ban CP roi moi dang ky


Ong Dinh Hong Long bi phat 40 trieu dong do vi pham quy che giao dich.


Ngay 26/3/2012, UBCKNN ban hanh Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh doi voi ong Dinh Hong Long.


Tu ngay 28/11/2011 den ngay 25/1/2012, ong Dinh Hong Long - Chu tich Hoi dong quan tri CTCP Dau tu Tong hop Ha Noi (Ma CK: SHN) dang ky giao dich ban 200.000 co phieu SHN. Tuy nhien, theo ghi nhan tu SGDCK Ha Noi, ong Dinh Hong Long da thuc hien giao dich ban 200.000 co phieu SHN vao ngay 25/11/2011. Nhu vay, Ong Dinh Hong Long da giao dich truoc ngay cong bo thong tin cua SGDCK Ha Noi, vi pham quy dinh tai Diem 4.2 Khoan 4 Muc IV Thong tu so 09/2010/TT-BTC ngay 15/1/2010 cua Bo Tai chinh huong dan ve viec cong bo thong tin tren thi truong chung khoan.


Xet tinh chat va muc do vi pham, UBCKNN xu phat vi pham hanh chinh doi voi Ong Dinh Hong Long nhu sau:


Phat tien 40.000.000 dong theo quy dinh cua Chinh phu ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc chung khoan va thi truong chung khoan.Giao dich co phieu SHN 1 nam qua


Hai AnTheo TTVN/UBCKNN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000