IDJ: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2011, IDJ lỗ 20,36 tỷ đồng.
IDJ: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo chính thức đưa cổ phiếu của CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ Financial) (MCK: IDJ) vào diện cảnh báo kể từ ngày 29/3/2012.


Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2011 của IDJ đạt lợi nhuận âm (-20,36 tỷ đồng). Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu IDJ ra khỏi diện bị cảnh báo sau khi Công ty khắc phục được tình trạng nêu trên theo Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở.


Vừa qua, IDJ đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 nhưng bất thành do không đủ quyền biểu quyết tối thiểu theo luật định. Tờ trình ĐHCĐ của công ty cho biết công ty đặt mục tiêu lãi 10% trên vốn chủ sở hữu năm 2012.


Hải An


Theo TTVN/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

IDJ: Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

Năm 2011, IDJ lỗ 20,36 tỷ đồng.


IDJ: Co phieu bi dua vao dien canh bao


Nam 2011, IDJ lo 20,36 ty dong.


So GDCK Ha Noi tran trong thong bao chinh thuc dua co phieu cua CTCP Dau tu Tai chinh Quoc te va Phat trien Doanh nghiep IDJ (IDJ Financial) (MCK: IDJ) vao dien canh bao ke tu ngay 29/3/2012.


Nguyen nhan la do loi nhuan sau thue tren Bao cao tai chinh co kiem toan nam 2011 cua IDJ dat loi nhuan am (-20,36 ty dong). So GDCK Ha Noi se co thong bao ve viec dua co phieu IDJ ra khoi dien bi canh bao sau khi Cong ty khac phuc duoc tinh trang neu tren theo Quy che niem yet chung khoan cua So.


Vua qua, IDJ da to chuc hop DHCD thuong nien nam 2012 nhung bat thanh do khong du quyen bieu quyet toi thieu theo luat dinh. To trinh DHCD cua cong ty cho biet cong ty dat muc tieu lai 10% tren von chu so huu nam 2012.


Hai An


Theo TTVN/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000