NT2: Cổ đông lớn đăng ký mua 11 triệu CP và bán 10 triệu CP

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Giao dịch thực hiện từ 28/3 đến 25/5/2012.
NT2: Cổ đông lớn đăng ký mua 11 triệu CP và bán 10 triệu CP

Giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Phát triển công nghệ - cổ đông lớn CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 - như sau:


­ Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Phát triển công nghệ


­ Mã chứng khoán: NT2


­ Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.600.000 CP (tỷ lệ 10%)


­ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000.000 CP


­ Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 11.000.000 CP


­ Mục đích thực hiện giao dịch: Không công bố


­ Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh


­ Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/03/2012


­ Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/05/2012
Theo TTVN/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

NT2: Cổ đông lớn đăng ký mua 11 triệu CP và bán 10 triệu CP

Giao dịch thực hiện từ 28/3 đến 25/5/2012.


NT2: Co dong lon dang ky mua 11 trieu CP va ban 10 trieu CP


Giao dich thuc hien tu 28/3 den 25/5/2012.


Giao dich co phieu cua Cong ty TNHH Phat trien cong nghe - co dong lon CTCP Dien luc Dau khi Nhon Trach 2 - nhu sau:


­ Ten to chuc thuc hien giao dich: Cong ty TNHH Phat trien cong nghe


­ Ma chung khoan: NT2


­ So luong co phieu nam giu truoc khi thuc hien giao dich: 25.600.000 CP (ty le 10%)


­ So luong co phieu dang ky ban: 10.000.000 CP


­ So luong co phieu dang ky mua: 11.000.000 CP


­ Muc dich thuc hien giao dich: Khong cong bo


­ Phuong thuc giao dich: Thoa thuan và khop lenh


­ Ngay du kien bat dau giao dich: 28/03/2012


­ Ngay du kien ket thuc giao dich: 25/05/2012
Theo TTVN/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000