BGM: Chủ tịch HĐQT bị Chứng khoán Beta bán giải chấp cổ phần

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Số lượng cổ phiếu đã bán: 765.000 cổ phiếu.
BGM: Chủ tịch HĐQT bị Chứng khoán Beta bán giải chấp cổ phần

CTCP Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang (BGM) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.


Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Vũ Văn Thảo là Chủ tịch HĐQT của công ty


Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.147.703 đơn vị tương đương tỷ lệ 12,78%


Số lượng cổ phiếu đã bán: 765.000 cổ phiếu


Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.382.703 đơn vị


Giao dịch thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận do công ty cổ phần Chứng khoán Beta bán giải chấp cổ phần BGM.


Giao dịch thực hiện ngày 26/3/2012.


Hồi đầu tháng 2/2012, chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp khoáng sản KHB cũng đã bị CTCP Chứng khoán Phương Đông bán giải chấp cổ phần KHB.Hải An

Theo TTVN/HoSE


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

BGM: Chủ tịch HĐQT bị Chứng khoán Beta bán giải chấp cổ phần

Số lượng cổ phiếu đã bán: 765.000 cổ phiếu.


BGM: Chu tich HDQT bi Chung khoan Beta ban giai chap co phan


So luong co phieu da ban: 765.000 co phieu.


CTCP Khai thac va che bien Khoang san Bac Giang (BGM) thong bao giao dich co phieu cua co dong noi bo.


Ten to chuc thuc hien giao dich: Ong Vu Van Thao la Chu tich HDQT cua cong ty


So luong co phieu nam giu truoc khi thuc hien giao dich: 2.147.703 don vi tuong duong ty le 12,78%


So luong co phieu da ban: 765.000 co phieu


So luong co phieu nam giu sau giao dich: 1.382.703 don vi


Giao dich thuc hien bang phuong thuc khop lenh hoac thoa thuan do cong ty co phan Chung khoan Beta ban giai chap co phan BGM.


Giao dich thuc hien ngay 26/3/2012.


Hoi dau thang 2/2012, chu tich HDQT cua doanh nghiep khoang san KHB cung da bi CTCP Chung khoan Phuong Dong ban giai chap co phan KHB.Hai An

Theo TTVN/HoSE


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000