Nhận định kinh tế diễn biến phức tạp, MKV lên 2 phương án kinh doanh năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ở phương án lạc quan, MKV lên kế hoạch 1,6 tỷ đồng LNTT và chia cổ tức 10% năm 2012.
Nhận định kinh tế diễn biến phức tạp, MKV lên 2 phương án kinh doanh năm 2012

Công ty Cổ phần Dược Thú Y Cai Lậy (MKV) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 24/3 vừa qua.


Tại đại hội, ĐHCĐ công ty đã thông qua việc không chia cổ tức năm 2011 và sẽ thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 6%.


Năm 2012, công ty nhận định diễn biến tình hình kinh tế trong nước không lường trước được, lạm phát tăng nhanh, giá cả hàng hóa tăng, lãi vay, điện, xăng dầu tăng…khiến chi phí đầu vào khó xác định chính xác. Bởi vậy, kế hoạch kinh doanh của công ty có 2 phương án:


Phương án 1: Doanh thu 35 tỷ đồng, LNTT đạt 1,6 tỷ đồng và chia cổ tức 10%.


Phương án 2: Doanh thu 27 tỷ đồng, LNTT đạt 900 triệu đồng, cổ tức 6%.Hải An

Theo TTVN/MKV


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhận định kinh tế diễn biến phức tạp, MKV lên 2 phương án kinh doanh năm 2012

Ở phương án lạc quan, MKV lên kế hoạch 1,6 tỷ đồng LNTT và chia cổ tức 10% năm 2012.


Nhan dinh kinh te dien bien phuc tap, MKV len 2 phuong an kinh doanh nam 2012


O phuong an lac quan, MKV len ke hoach 1,6 ty dong LNTT va chia co tuc 10% nam 2012.


Cong ty Co phan Duoc Thu Y Cai Lay (MKV) thong bao Nghi quyet DHCD thuong nien to chuc ngay 24/3 vua qua.


Tai dai hoi, DHCD cong ty da thong qua viec khong chia co tuc nam 2011 va se thuong co phieu cho co dong hien huu ty le 6%.


Nam 2012, cong ty nhan dinh dien bien tinh hinh kinh te trong nuoc khong luong truoc duoc, lam phat tang nhanh, gia ca hang hoa tang, lai vay, dien, xang dau tang…khien chi phi dau vao kho xac dinh chinh xac. Boi vay, ke hoach kinh doanh cua cong ty co 2 phuong an:


Phuong an 1: Doanh thu 35 ty dong, LNTT dat 1,6 ty dong va chia co tuc 10%.


Phuong an 2: Doanh thu 27 ty dong, LNTT dat 900 trieu dong, co tuc 6%.Hai An

Theo TTVN/MKV


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000