LBM: Dự kiến lương Phó Tổng giám đốc đạt 25 triệu đồng/tháng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với 188,72 tỷ đồng doanh thu và 20 tỷ đồng LNTT.
LBM: Dự kiến lương Phó Tổng giám đốc đạt 25 triệu đồng/tháng

CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM) thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả kinh doanh 2011 và kế hoạch năm 2012 trình đại hội cổ đông.


Tại đại hội, HĐQT của LBM thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với 188,72 tỷ đồng doanh thu và 20 tỷ đồng LNTT, đơn giá tiền lương kế hoạch năm 2012 đạt 171 đồng/ 1.000 đồng doanh thu. Cổ tức dự kiến ở mức 15%.


Công ty dự kiến lương Phó Tổng giám đốc đạt 25 triệu đồng/ tháng và kế toán trưởng đạt 24 triệu đồng/ tháng.


Hải An

Theo TTVN/HoSE


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

LBM: Dự kiến lương Phó Tổng giám đốc đạt 25 triệu đồng/tháng

Năm 2012, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với 188,72 tỷ đồng doanh thu và 20 tỷ đồng LNTT.


LBM: Du kien luong Pho Tong giam doc dat 25 trieu dong/thang


Nam 2012, cong ty dat ke hoach kinh doanh voi 188,72 ty dong doanh thu va 20 ty dong LNTT.


CTCP Khoang san va Vat lieu Xay dung Lam Dong (LBM) thong bao Nghi quyet Hoi dong quan tri thong qua ket qua kinh doanh 2011 va ke hoach nam 2012 trinh dai hoi co dong.


Tai dai hoi, HDQT cua LBM thong qua ke hoach kinh doanh nam 2012 voi 188,72 ty dong doanh thu va 20 ty dong LNTT, don gia tien luong ke hoach nam 2012 dat 171 dong/ 1.000 dong doanh thu. Co tuc du kien o muc 15%.


Cong ty du kien luong Pho Tong giam doc dat 25 trieu dong/ thang va ke toan truong dat 24 trieu dong/ thang.


Hai An

Theo TTVN/HoSE


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000