DQC, APC, MPC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
2 lãnh đạo cấp cao của MPC chưa bán được cổ phiếu như đã đăng ký.
DQC, APC, MPC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ông Nguyễn Thái Nga đã mua 883.343 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4,3% lên 1.937.345 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,93%. Giao dịch thực hiện ngày 22/3/2012.


CTCP chiếu xạ An Phú (APC): Vietnam Equity Holding đã mua 117.990 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 798.210 cổ phiếu lên 916.200 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 8,01%. Giao dịch thực hiện ngày 23/3/2012.


CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC): Ông Chu Văn An là Phó Tổng giám đốc công ty chưa bán được 1.109.400 cổ phiếu như đã đăng ký giữ nguyên lượng cổ phiếu đang nắm giữ là 1.109.400 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/2 đến 27/3/2012.


Ông Lê Văn Quang là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty chưa bán được 1.965.445 cổ phiếu như đã đăng ký giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 1.965.445 đơn vị tương đương tỷ lệ 2,81%. Giao dịch thực hiện từ 6/2 đến 27/3/2012.


Qũy đầu tư Việt Nam đã mua 705.520 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4.220.190 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,03% lên 4.925.710 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,04%. Giao dịch thực hiện từ 3011/2009 đến 23/3/2012.

Hải An

Theo TTVN/HoSE/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

DQC, APC, MPC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

2 lãnh đạo cấp cao của MPC chưa bán được cổ phiếu như đã đăng ký.


DQC, APC, MPC: Thong tin giao dich luong lon co phieu


2 lanh dao cap cao cua MPC chua ban duoc co phieu nhu da dang ky.


Cong ty Co phan Bong den Dien Quang (DQC): Ong Nguyen Thai Nga da mua 883.343 co phieu nang luong co phieu nam giu tu 4,3% len 1.937.345 don vi tuong duong ty le 7,93%. Giao dich thuc hien ngay 22/3/2012.


CTCP chieu xa An Phu (APC): Vietnam Equity Holding da mua 117.990 co phieu nang luong co phieu nam giu tu 798.210 co phieu len 916.200 co phieu tuong duong ty le 8,01%. Giao dich thuc hien ngay 23/3/2012.


CTCP Tap doan Thuy san Minh Phu (MPC): Ong Chu Van An la Pho Tong giam doc cong ty chua ban duoc 1.109.400 co phieu nhu da dang ky giu nguyen luong co phieu dang nam giu la 1.109.400 don vi. Giao dich du kien thuc hien tu 2/2 den 27/3/2012.


Ong Le Van Quang la Chu tich HDQT kiem TGD cong ty chua ban duoc 1.965.445 co phieu nhu da dang ky giu nguyen luong co phieu nam giu la 1.965.445 don vi tuong duong ty le 2,81%. Giao dich thuc hien tu 6/2 den 27/3/2012.


Quy dau tu Viet Nam da mua 705.520 co phieu nang luong co phieu nam giu tu 4.220.190 don vi tuong duong ty le 6,03% len 4.925.710 don vi tuong duong ty le 7,04%. Giao dich thuc hien tu 3011/2009 den 23/3/2012.

Hai An

Theo TTVN/HoSE/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000