Doanh nghiệp nợ thuế khoảng 30.000 tỉ đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cũng vừa có chỉ thị yêu cầu ngành thuế đảm bảo tổng số tiền nợ thuế đến thời điểm 31-12-2012 không vượt quá 5% so với số thu.
Doanh nghiệp nợ thuế khoảng 30.000 tỉ đồng
Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn - thứ trưởng Bộ Tài chính, do khó khăn, vừa qua đã có nhiều doanh nghiệp (DN) chiếm dụng tiền thuế của Nhà nước. Ước tính tổng số tiền DN nợ thuế chiếm 5% số thu, khoảng 30.000 tỉ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, theo quy định, nếu sau ngày 31-3 DN nào chưa nộp tiền nợ thuế sẽ bị cưỡng chế và phong tỏa tài khoản. Ngành thuế sẽ cân nhắc nên công bố danh sách các DN bị cưỡng chế thuế hay không. Vì nếu không công bố thì sẽ bất bình đẳng với các DN đã nộp thuế.


Nói rõ hơn về nguyên nhân nhiều DN nợ đọng thuế, ông Trịnh Hoàng Cơ, vụ trưởng Vụ Quản lý nợ (Tổng cục Thuế), cho biết do tình hình kinh tế khó khăn, nhiều DN lâm vào tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ. Sức tiêu thụ hàng hóa chậm, ngân hàng thắt chặt cho vay. Nhiều DN chấp nhận phạt nộp chậm để chiếm dụng tiền thuế làm vốn kinh doanh. Một số DN có số nợ hàng chục tỉ đồng và thời gian nợ kéo dài như: Công ty CP tập đoàn Thành Công, Công ty CP Bia và nước giải khát Phú Yên, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty CP Cavico xây dựng cầu hầm...


Đặc biệt là các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nhưng không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán dẫn đến tình trạng DN không có tiền để nộp thuế. Đây là nợ có khả năng thu, chiếm 72,3% tổng số nợ thuế, trong đó nợ trên 90 ngày chiếm 63,3%.


* Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cũng vừa có chỉ thị yêu cầu ngành thuế đảm bảo tổng số tiền nợ thuế đến thời điểm 31-12-2012 không vượt quá 5% so với số thu.


Tại chỉ thị, ông Huệ yêu cầu ngành thuế tập trung vào sáu lĩnh vực chủ yếu: kiểm tra, thanh tra chống chuyển giá; hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng; thu thuế với lĩnh vực bất động sản, thuế thuê và sử dụng đất; chống thất thu đối với kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch; khai thác mỏ; chống thất thu thuế với loại hình kinh doanh mới phát sinh như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng.


Theo L.Thanh


Tuổi trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Doanh nghiệp nợ thuế khoảng 30.000 tỉ đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cũng vừa có chỉ thị yêu cầu ngành thuế đảm bảo tổng số tiền nợ thuế đến thời điểm 31-12-2012 không vượt quá 5% so với số thu.


Doanh nghiep no thue khoang 30.000 ti dong


Bo truong Bo Tai chinh Vuong Dinh Hue cung vua co chi thi yeu cau nganh thue dam bao tong so tien no thue den thoi diem 31-12-2012 khong vuot qua 5% so voi so thu.


Theo ong Do Hoang Anh Tuan - thu truong Bo Tai chinh, do kho khan, vua qua da co nhieu doanh nghiep (DN) chiem dung tien thue cua Nha nuoc. Uoc tinh tong so tien DN no thue chiem 5% so thu, khoang 30.000 ti dong moi nam.

Tuy nhien, theo quy dinh, neu sau ngay 31-3 DN nao chua nop tien no thue se bi cuong che va phong toa tai khoan. Nganh thue se can nhac nen cong bo danh sach cac DN bi cuong che thue hay khong. Vi neu khong cong bo thi se bat binh dang voi cac DN da nop thue.


Noi ro hon ve nguyen nhan nhieu DN no dong thue, ong Trinh Hoang Co, vu truong Vu Quan ly no (Tong cuc Thue), cho biet do tinh hinh kinh te kho khan, nhieu DN lam vao tinh trang san xuat kinh doanh thua lo. Suc tieu thu hang hoa cham, ngan hang that chat cho vay. Nhieu DN chap nhan phat nop cham de chiem dung tien thue lam von kinh doanh. Mot so DN co so no hang chuc ti dong va thoi gian no keo dai nhu: Cong ty CP tap doan Thanh Cong, Cong ty CP Bia va nuoc giai khat Phu Yen, Tap doan Cong nghiep tau thuy Viet Nam - Cong ty TNHH mot thanh vien, Tong cong ty Xay dung Ha Noi, Cong ty CP Cavico xay dung cau ham...


Dac biet la cac DN hoat dong trong linh vuc xay dung co ban nhung khong ky hop dong truc tiep voi chu dau tu, thi cong cac cong trinh su dung von ngan sach nha nuoc nhung chua duoc thanh toan dan den tinh trang DN khong co tien de nop thue. Day la no co kha nang thu, chiem 72,3% tong so no thue, trong do no tren 90 ngay chiem 63,3%.


* Bo truong Bo Tai chinh Vuong Dinh Hue cung vua co chi thi yeu cau nganh thue dam bao tong so tien no thue den thoi diem 31-12-2012 khong vuot qua 5% so voi so thu.


Tai chi thi, ong Hue yeu cau nganh thue tap trung vao sau linh vuc chu yeu: kiem tra, thanh tra chong chuyen gia; hoan thue, khau tru thue gia tri gia tang; thu thue voi linh vuc bat dong san, thue thue va su dung dat; chong that thu doi voi kinh doanh thuong mai, dich vu du lich; khai thac mo; chong that thu thue voi loai hinh kinh doanh moi phat sinh nhu thuong mai dien tu, kinh doanh qua mang.


Theo L.Thanh


Tuoi tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000