VC6: thận trọng với kế hoạch lợi nhuận 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, VC6 đặt kế hoạch doanh thu 570 tỷ đồng và lợi nhuận 13 tỷ đồng, tăng trưởng không đáng kể so với năm 2011.
VC6: thận trọng với kế hoạch lợi nhuận 2012

Ngày 27/3 công ty Vinaconex 6 (VC6) đã tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại trụ sở chính của công ty. Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2011 với doanh thu 570 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 12,6 tỷ. Mức cổ tức chi trả trong năm 2011 là 9,35%.

Trước tình hình khó khăn của thị trường bất động sản dự báo sẽ còn kéo dài, ban lãnh đạo công ty đã trình đại hội cổ động kế hoạch lợi nhuận năm 2012 ở mức 13 tỷ đồng, doanh thu cả năm là 570 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận từ lĩnh vực xây lắp khoảng 7,3 tỷ đồng giảm so với mức 11,3 tỷ đồng thực hiện trong năm 2011.

“Tín dụng bất động sản bị thắt chặt đang khiến nhiều chủ đầu tư gặp khó khăn về tình hình tài chính, thậm chí một số công trình ngừng xây dựng. Do đó, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực xây lắp cũng tăng theo. Nhiều nhà thầu xây dựng chấp nhận hạ đơn giá thi công để giành hợp đồng. Điều này khiến tỷ suất lợi nhuận lợi nhuận của ngành giảm sút” – Ông Hoàng Hoa Cương, Giám đốc VC6 cho biết.

Trong 3 tháng đầu năm VC6 đã ký mới 150 tỷ giá trị các hợp đồng xây lắp. Ngoài ra công ty đang thực hiện các hợp đồng xây lắp trị giá 400 tỷ được chuyển tiếp thực hiện từ năm 2011.

Trong năm 2012, VC6 dự kiến sẽ thu về khoảng 5 tỷ đồng từ hoạt động cho thuê văn phòng. Dự án H10 Thanh Xuân đã được cho thuê ½ diện tích tầng 1 và tầng 2 trong tổng số 1.144m2. Khối Văn Phòng 1, trụ sở cũ của công ty tại KĐT Trung Hòa Nhân Chính cũng đã được cho thuê toàn bộ tầng 1 và tầng 2.

VC6 hiện đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex 6- Đại Lải (Vĩnh Phúc) có tổng giá trị đầu từ 136 tỷ đồng, bao gồm 153 lô biệt thự và các công trình công cộng như nhà hàng, khách sạn… Dự án hiện đã giải phóng mặt bằng 90%, đã hoàn thành san nền và thi công hạ tầng 90% khối lượng.

“Mặc dù đã đủ điều kiện nhưng công ty chưa mở bán do tình hình thị trường bất động sản trầm lắng. Dự án có giá thành cạnh tranh hơn so với các công ty khác và chúng tôi sẽ cố gắng tung ra thị trường và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong thời gian sớm nhất.” – ông Cương cho biết thêm.

Năm nay, VC6 cũng sẽ triển khai Dự án 449A Ngọc Lâm. Đây là dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và nhà ở chung cư tại Gia Lâm, VC6 hợp tác với Liên hiệp sức kéo đường sắt.

Kế hoạch doanh doanh năm 2012

Chỉ tiêu

Tỷ VND

Tổng giá trị sản lượng

635,1

Doanh thu

570,9

Lợi nhuận, gồm

13,1

-           Lợi nhuận xây lắp

7,3

-          Lợi nhuận kinh doanh BĐS

5,0

-          Lợi nhuận khác

0,8

 An Huy

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VC6: thận trọng với kế hoạch lợi nhuận 2012

Năm 2012, VC6 đặt kế hoạch doanh thu 570 tỷ đồng và lợi nhuận 13 tỷ đồng, tăng trưởng không đáng kể so với năm 2011.


VC6: than trong voi ke hoach loi nhuan 2012


Nam 2012, VC6 dat ke hoach doanh thu 570 ty dong va loi nhuan 13 ty dong, tang truong khong dang ke so voi nam 2011.


Ngay 27/3 cong ty Vinaconex 6 (VC6) da tien hanh dai hoi co dong thuong nien nam 2012 tai tru so chinh cua cong ty. Dai hoi da thong qua ket qua kinh doanh nam 2011 voi doanh thu 570 ty dong, loi nhuan truoc thue 12,6 ty. Muc co tuc chi tra trong nam 2011 la 9,35%.

Truoc tinh hinh kho khan cua thi truong bat dong san du bao se con keo dai, ban lanh dao cong ty da trinh dai hoi co dong ke hoach loi nhuan nam 2012 o muc 13 ty dong, doanh thu ca nam la 570 ty dong. Trong do loi nhuan tu linh vuc xay lap khoang 7,3 ty dong giam so voi muc 11,3 ty dong thuc hien trong nam 2011.

“Tin dung bat dong san bi that chat dang khien nhieu chu dau tu gap kho khan ve tinh hinh tai chinh, tham chi mot so cong trinh ngung xay dung. Do do, muc do canh tranh trong linh vuc xay lap cung tang theo. Nhieu nha thau xay dung chap nhan ha don gia thi cong de gianh hop dong. Dieu nay khien ty suat loi nhuan loi nhuan cua nganh giam sut” – Ong Hoang Hoa Cuong, Giam doc VC6 cho biet.

Trong 3 thang dau nam VC6 da ky moi 150 ty gia tri cac hop dong xay lap. Ngoai ra cong ty dang thuc hien cac hop dong xay lap tri gia 400 ty duoc chuyen tiep thuc hien tu nam 2011.

Trong nam 2012, VC6 du kien se thu ve khoang 5 ty dong tu hoat dong cho thue van phong. Du an H10 Thanh Xuan da duoc cho thue ½ dien tich tang 1 va tang 2 trong tong so 1.144m2. Khoi Van Phong 1, tru so cu cua cong ty tai KDT Trung Hoa Nhan Chinh cung da duoc cho thue toan bo tang 1 va tang 2.

VC6 hien dang la chu dau tu du an Khu biet thu nha vuon Vinaconex 6- Dai Lai (Vinh Phuc) co tong gia tri dau tu 136 ty dong, bao gom 153 lo biet thu va cac cong trinh cong cong nhu nha hang, khach san… Du an hien da giai phong mat bang 90%, da hoan thanh san nen va thi cong ha tang 90% khoi luong.

“Mac du da du dieu kien nhung cong ty chua mo ban do tinh hinh thi truong bat dong san tram lang. Du an co gia thanh canh tranh hon so voi cac cong ty khac va chung toi se co gang tung ra thi truong va ghi nhan doanh thu, loi nhuan trong thoi gian som nhat.” – ong Cuong cho biet them.

Nam nay, VC6 cung se trien khai Du an 449A Ngoc Lam. Day la du an Toa nha hon hop van phong va nha o chung cu tai Gia Lam, VC6 hop tac voi Lien hiep suc keo duong sat.

Ke hoach doanh doanh nam 2012

Chi tieu

Ty VND

Tong gia tri san luong

635,1

Doanh thu

570,9

Loi nhuan, gom

13,1

-           Loi nhuan xay lap

7,3

-          Loi nhuan kinh doanh BDS

5,0

-          Loi nhuan khac

0,8

 An Huy

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000