SDT: Lên kế hoạch bình quân thu nhập CBCNV đạt 8,58 triệu đồng/tháng năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, Công ty sẽ tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính.
SDT: Lên kế hoạch bình quân thu nhập CBCNV đạt 8,58 triệu đồng/tháng năm 2012

Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 10/4 tới đây.


Tại đại hội, HĐQT sẽ báo cáo cổ đông về tình hình kinh doanh năm 2011 với 111,97 tỷ đồng LNTT, vượt 17% kế hoạch năm.


Năm 2012, SDT đặt kế hoạch 1.134,1 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với thực hiện năm 2011. LNTT dự kiến ở mức 113,41 tỷ đồng, tăng 1,2%. Tỷ lệ cổ tức đạt mức 18%. Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 8,58 triệu đồng/tháng, tăng 21,7% so với thực hiện năm 2011.


Để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, công ty dự kiến hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ điều hành trong toàn Công ty giai đoạn 2011 đến 2015.


Công ty sẽ tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính. Ngoài ra, công ty sẽ triển khai công tác sắp xếp đánh giá phân loại lao động và sắp xếp lại lực lượng lao động.
Hải An

Theo TTVN/SDT


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

SDT: Lên kế hoạch bình quân thu nhập CBCNV đạt 8,58 triệu đồng/tháng năm 2012

Năm 2012, Công ty sẽ tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính.


SDT: Len ke hoach binh quan thu nhap CBCNV dat 8,58 trieu dong/thang nam 2012


Nam 2012, Cong ty se tai cau truc cac khoan dau tu tai chinh.


Cong ty Co phan Song Da 10 (SDT) thong bao tai lieu hop DHCD thuong nien nam 2012 to chuc ngay 10/4 toi day.


Tai dai hoi, HDQT se bao cao co dong ve tinh hinh kinh doanh nam 2011 voi 111,97 ty dong LNTT, vuot 17% ke hoach nam.


Nam 2012, SDT dat ke hoach 1.134,1 ty dong doanh thu, tang nhe so voi thuc hien nam 2011. LNTT du kien o muc 113,41 ty dong, tang 1,2%. Ty le co tuc dat muc 18%. Thu nhap binh quan cua can bo cong nhan vien dat 8,58 trieu dong/thang, tang 21,7% so voi thuc hien nam 2011.


De dat duoc ke hoach san xuat kinh doanh nam 2012, cong ty du kien hoan thanh viec sap xep, to chuc bo may can bo dieu hanh trong toan Cong ty giai doan 2011 den 2015.


Cong ty se tai cau truc cac khoan dau tu tai chinh. Ngoai ra, cong ty se trien khai cong tac sap xep danh gia phan loai lao dong va sap xep lai luc luong lao dong.
Hai An

Theo TTVN/SDT


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000