SFN: Lên kế hoạch cổ tức 14% năm 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tổng số lao động kế hoạch năm 2012 là 500 người.
SFN: Lên kế hoạch cổ tức 14% năm 2012

Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn (SFN) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012.ĐHCĐ đã nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là: 16 % /năm trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng, tương đương số tiền 4,6 tỷ đồng, công ty đã chi 2 đợt với tỷ lệ 14% và sẽ chi số cổ tức còn lại 2%.ĐHCĐ cũng nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012


  • Sản lượng sản xuất : 795 tấn
  • Tổng doanh thu : 174,37 tỷ đồng
  • Tổng lợi nhuận trước thuế : 7,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 7,59 tỷ đồng thực hiện năm 2011.
  • Tỷ lệ chia cổ tức 14 % trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng
  • Tổng quỹ tiền lương sản xuất-kinh doanh 23 tỷ đồng
  • Tổng số lao động 500 người
Hải An

Theo TTVN/SFN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

SFN: Lên kế hoạch cổ tức 14% năm 2012

Tổng số lao động kế hoạch năm 2012 là 500 người.


SFN: Len ke hoach co tuc 14% nam 2012


Tong so lao dong ke hoach nam 2012 la 500 nguoi.


Cong ty co phan Det Luoi Sai Gon (SFN) thong bao Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2012.DHCD da nhat tri ty le chia co tuc nam 2011 la: 16 % /nam tren von dieu le 30 ty dong, tuong duong so tien 4,6 ty dong, cong ty da chi 2 dot voi ty le 14% va se chi so co tuc con lai 2%.DHCD cung nhat tri cac chi tieu ke hoach san xuat kinh doanh nam 2012


Hai An

Theo TTVN/SFN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000