VCB: Cổ đông lưu ký tại SMES sẽ nhận cổ tức tại VCBS

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
53 cổ đông lưu ký tại SMES sẽ theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/2/2012 sẽ nhận cổ tức năm 2011 tại VCBS.
VCB: Cổ đông lưu ký tại SMES sẽ nhận cổ tức tại VCBS

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông báo việc thanh toán cổ tức cho cổ đông lưu ký tại SMES.


Theo đó, 53 cổ đông lưu ký tại SMES sẽ theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/2/2012 đến làm thủ tục nhận cổ tức 2011 tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo các địa chỉ sau:


- Tại TP. Hà Nội: Trụ sở chính Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương


Việt Nam (VCBS), tầng 12 Tòa nhà Vietcombank Tower - 198 Trần Quang Khải, TP. Hà Nội.


Điện thoại 04. 39366990 (Ext: 198/200) Fax : 04.39367522


- Tại TP. Hồ Chí Minh: Chi nhánh VCBS tại TP. Hồ Chí Minh, lầu 6, Tòa nhà Khánh Nguyên, số


63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.


Điện thoại 08. 38200799 (ext: 209/215) Fax : 08. 38200771


- Tại TP. Đà Nẵng: Chi nhánh VCBS tại TP. Đà Nẵng, tầng 2, Toà nhà Tổng công ty Du Lịch Hà


Nội, số 10 đường Hải Phòng, TP. Đà Nẵng


Điện thoại : 05113. 888 991 (Ext: 25) Fax : 05113.888 881


Khi đến nhận cổ tức 2011, các Quý Cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của VCBS.


Hải An

Theo TTVN/VCB


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VCB: Cổ đông lưu ký tại SMES sẽ nhận cổ tức tại VCBS

53 cổ đông lưu ký tại SMES sẽ theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/2/2012 sẽ nhận cổ tức năm 2011 tại VCBS.


VCB: Co dong luu ky tai SMES se nhan co tuc tai VCBS


53 co dong luu ky tai SMES se theo danh sach co dong chot ngay 28/2/2012 se nhan co tuc nam 2011 tai VCBS.


Ngan hang Thuong mai co phan Ngoai thuong Viet Nam (VCB) thong bao viec thanh toan co tuc cho co dong luu ky tai SMES.


Theo do, 53 co dong luu ky tai SMES se theo danh sach co dong chot ngay 28/2/2012 den lam thu tuc nhan co tuc 2011 tai Cong ty TNHH Chung khoan Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam theo cac dia chi sau:


- Tai TP. Ha Noi: Tru so chinh Cong ty TNHH Chung khoan Ngan hang TMCP Ngoai thuong


Viet Nam (VCBS), tang 12 Toa nha Vietcombank Tower - 198 Tran Quang Khai, TP. Ha Noi.


Dien thoai 04. 39366990 (Ext: 198/200) Fax : 04.39367522


- Tai TP. Ho Chi Minh: Chi nhanh VCBS tai TP. Ho Chi Minh, lau 6, Toa nha Khanh Nguyen, so


63 Pham Ngoc Thach, phuong 6, Quan 3, TP. Ho Chi Minh.


Dien thoai 08. 38200799 (ext: 209/215) Fax : 08. 38200771


- Tai TP. Da Nang: Chi nhanh VCBS tai TP. Da Nang, tang 2, Toa nha Tong cong ty Du Lich Ha


Noi, so 10 duong Hai Phong, TP. Da Nang


Dien thoai : 05113. 888 991 (Ext: 25) Fax : 05113.888 881


Khi den nhan co tuc 2011, cac Quy Co dong mang theo giay chung minh nhan dan va thuc hien theo huong dan cu the cua VCBS.


Hai An

Theo TTVN/VCB


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000