HMC: Ông Bùi Văn Hùng làm Chủ tịch HĐQT

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm 2012, HMC đặt kế hoạch 5.000 tỷ đồng doanh thu, 55 tỷ đồng LNTT và trả cổ tức tỷ lệ 17%.
HMC: Ông Bùi Văn Hùng làm Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (HMC) thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.


ĐHCĐ thông qua mức LNST năm 2011 là 82,05 tỷ đồng và phân phối cổ tức tỷ lệ 22% bằng tiền mặt.
Năm 2012, HMC đặt kế hoạch 5.000 tỷ đồng doanh thu, 55 tỷ đồng LNTT và trả cổ tức tỷ lệ 17%.


Ông Bùi Văn Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT công ty thay ông Nguyễn Minh Xuân. Ông Xuân sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.ĐHCĐ thông qua việc ông Mai Văn Bông và bà Phạm Thị Liên thôi làm Thành viên HĐQT và ông Hứa Văn Hà thôi là thành viên BKS. Công ty bầu bổ sung ông Bùi Văn Hùng và ông Đào Đình Đông làm thành viên HĐQT và bà Hoàng Lê Ánh làm Thành viên BKS.


Hải An

Theo TTVN/HoSE


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

HMC: Ông Bùi Văn Hùng làm Chủ tịch HĐQT

Năm 2012, HMC đặt kế hoạch 5.000 tỷ đồng doanh thu, 55 tỷ đồng LNTT và trả cổ tức tỷ lệ 17%.


HMC: Ong Bui Van Hung lam Chu tich HDQT


Nam 2012, HMC dat ke hoach 5.000 ty dong doanh thu, 55 ty dong LNTT va tra co tuc ty le 17%.


Cong ty Co phan Kim khi Thanh pho Ho Chi Minh (HMC) thong bao Nghi quyet Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2012.


DHCD thong qua muc LNST nam 2011 la 82,05 ty dong va phan phoi co tuc ty le 22% bang tien mat.
Nam 2012, HMC dat ke hoach 5.000 ty dong doanh thu, 55 ty dong LNTT va tra co tuc ty le 17%.


Ong Bui Van Hung duoc bo nhiem lam Chu tich HDQT cong ty thay ong Nguyen Minh Xuan. Ong Xuan se giu chuc vu Tong giam doc cong ty.DHCD thong qua viec ong Mai Van Bong va ba Pham Thi Lien thoi lam Thanh vien HDQT va ong Hua Van Ha thoi la thanh vien BKS. Cong ty bau bo sung ong Bui Van Hung va ong Dao Dinh Dong lam thanh vien HDQT va ba Hoang Le Anh lam Thanh vien BKS.


Hai An

Theo TTVN/HoSE


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000