LGL, TLH, DQC, CII, MIC, KHB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
CTCP Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn đã mua 314.000 cổ phiếu CII.
LGL, TLH, DQC, CII, MIC, KHB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long giang (LGL): Lê Hương Giang là em ruột ông Lê Hà Giang hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty đăng ký mua 500.000 cổ phiếu và bán 200.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 234.200 đơn vị lên 534.200 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/3 đến 28/5/2012.


Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH): TLH đã mua lại 800.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nâng lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ từ 4.950.930 cổ phiếu lên 5.750.930 đơn vị tương đương tỷ lệ 9,96%. Giao dịch thực hiện từ 27/12/2011 đến 26/3/2012.


Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC): Bà Nguyễn Thị Duyên là vợ ông Hồ Quỳnh Hưng hiện là Chủ tịch HĐQT công ty đã bán toàn bộ 863.343 cổ phiếu từ 16/3 đến 23/3/2012.


CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): CTCP Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn đã mua 314.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4.361.980 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,81% lên 4.675.980 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,22%. Giao dịch thực hiện ngày 26/3/2012.


Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MIC): CTCP Công nghiệp hóa chất Đà Nẵng - cổ đông lớn - đăng ký bán 234.000 CP giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 434.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 7,95% còn 200.000 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/3 đến 26/4/2012.


Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB): Bà Đỗ Thị Cẩm Thúy - cổ đông lớn - đăng ký mua 200.000 CP, đăng ký bán 200.000 CP giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 394.000 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,28%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/3 đến 25/5/2012.


Hải An


Theo TTVN/HoSE/HNX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

LGL, TLH, DQC, CII, MIC, KHB: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn đã mua 314.000 cổ phiếu CII.


LGL, TLH, DQC, CII, MIC, KHB: Thong tin giao dich luong lon co phieu


CTCP Dau tu Ha tang Bat dong san Sai Gon da mua 314.000 co phieu CII.


CTCP Dau tu va Phat trien Do thi Long giang (LGL): Le Huong Giang la em ruot ong Le Ha Giang hien la Chu tich HDQT kiem TGD cong ty dang ky mua 500.000 co phieu va ban 200.000 co phieu nang luong co phieu nam giu tu 234.200 don vi len 534.200 don vi. Giao dich du kien thuc hien tu 28/3 den 28/5/2012.


Cong ty Co phan Tap doan Thep Tien Len (TLH): TLH da mua lai 800.000 co phieu lam co phieu quy nang luong co phieu quy nam giu tu 4.950.930 co phieu len 5.750.930 don vi tuong duong ty le 9,96%. Giao dich thuc hien tu 27/12/2011 den 26/3/2012.


Cong ty Co phan Bong den Dien Quang (DQC): Ba Nguyen Thi Duyen la vo ong Ho Quynh Hung hien la Chu tich HDQT cong ty da ban toan bo 863.343 co phieu tu 16/3 den 23/3/2012.


CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat TP.HCM (CII): CTCP Dau tu Ha tang Bat dong san Sai Gon da mua 314.000 co phieu nang luong co phieu nam giu tu 4.361.980 don vi tuong duong ty le 5,81% len 4.675.980 don vi tuong duong ty le 6,22%. Giao dich thuc hien ngay 26/3/2012.


Cong ty Co phan Ky nghe Khoang san Quang Nam (MIC): CTCP Cong nghiep hoa chat Da Nang - co dong lon - dang ky ban 234.000 CP giam luong co phieu nam giu tu 434.000 don vi tuong duong ty le 7,95% con 200.000 don vi. Giao dich du kien thuc hien tu 27/3 den 26/4/2012.


Cong ty Co phan Khoang san Hoa Binh (KHB): Ba Do Thi Cam Thuy - co dong lon - dang ky mua 200.000 CP, dang ky ban 200.000 CP giu nguyen luong co phieu nam giu la 394.000 don vi tuong duong ty le 6,28%. Giao dich du kien thuc hien tu 27/3 den 25/5/2012.


Hai An


Theo TTVN/HoSE/HNX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000