LAF: Thay đổi 3 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Công ty đã thông qua kế hoạch 27,75 tỷ đồng LNST năm 2012 và cổ tức dự kiến ở mức 15%.
LAF: Thay đổi 3 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS

Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF) thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 tổ chức ngày 24/3 vừa qua.


Đại hội đã biểu quyết thống nhất đơn xin từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 là:


-Ông Châu Văn Đức- Thành viên HĐQT


-Ông Võ Đông Đức- Thành viên HĐQT


-Bà Nguyễn Thị Lệ Dung- Thành viên HĐQT


-Bà Tô Thị Thu Vân- Thành viên Ban kiểm soát công ty


3 thành viên HĐQT mới được bầu cử bổ sung gồm Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Lê Thị Lệ Hằng và ông Nguyễn Thanh Tùng. 1 thành viên ban kiểm soát bầu bổ sung là ông Nguyễn Duy Hưng.


Công ty đã thông qua kế hoạch 27,75 tỷ đồng LNST năm 2012 và cổ tức dự kiến ở mức 15%. Mức cổ tức phân phối năm 2011 đạt 6%.
Hải An

Theo TTVN/HoSE


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

LAF: Thay đổi 3 thành viên HĐQT, 1 thành viên BKS

Công ty đã thông qua kế hoạch 27,75 tỷ đồng LNST năm 2012 và cổ tức dự kiến ở mức 15%.


LAF: Thay doi 3 thanh vien HDQT, 1 thanh vien BKS


Cong ty da thong qua ke hoach 27,75 ty dong LNST nam 2012 va co tuc du kien o muc 15%.


Cong ty Co phan Che bien Hang xuat khau Long An (LAF) thong bao Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2012 to chuc ngay 24/3 vua qua.


Dai hoi da bieu quyet thong nhat don xin tu nhiem cua 3 thanh vien HDQT va 1 thanh vien Ban kiem soat nhiem ky 2010-2014 la:


-Ong Chau Van Duc- Thanh vien HDQT


-Ong Vo Dong Duc- Thanh vien HDQT


-Ba Nguyen Thi Le Dung- Thanh vien HDQT


-Ba To Thi Thu Van- Thanh vien Ban kiem soat cong ty


3 thanh vien HDQT moi duoc bau cu bo sung gom Ong Nguyen Manh Hung, ba Le Thi Le Hang va ong Nguyen Thanh Tung. 1 thanh vien ban kiem soat bau bo sung la ong Nguyen Duy Hung.


Cong ty da thong qua ke hoach 27,75 ty dong LNST nam 2012 va co tuc du kien o muc 15%. Muc co tuc phan phoi nam 2011 dat 6%.
Hai An

Theo TTVN/HoSE


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000