ITA: Dự kiến 6/4 ĐKCC nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng 30%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 30 cổ phiếu mới.
ITA: Dự kiến 6/4 ĐKCC nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng 30%

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2010 và trả cổ phiếu thưởng.


Ngày đăng ký cuối cùng: 6/4/2012 (Thông báo này là do ITA đưa ra đề nghị VSD lập và gửi danh sách cổ đông, VSD chưa có thông tin liên quan).


Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ thực hiện 10% tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 10 cổ phiếu trả cổ tức.


Trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 20 cổ phiếu thưởng.


Ngày trả tiền mua cổ phiếu lẻ: 3/5/2012.Hải An

Theo TTVN/ITA


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

ITA: Dự kiến 6/4 ĐKCC nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng 30%

Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách được nhận 30 cổ phiếu mới.


ITA: Du kien 6/4 DKCC nhan co tuc va co phieu thuong 30%


Moi co dong so huu 100 co phieu tai thoi diem chot danh sach duoc nhan 30 co phieu moi.


Cong ty co phan Dau tu va Cong nghiep Tan Tao (ITA) thong bao chot danh sach chi tra co tuc nam 2010 va tra co phieu thuong.


Ngay dang ky cuoi cung: 6/4/2012 (Thong bao nay la do ITA dua ra de nghi VSD lap va gui danh sach co dong, VSD chua co thong tin lien quan).


Tra co tuc bang co phieu: Ty le thuc hien 10% tuc moi co dong so huu 100 co phieu tai thoi diem chot danh sach duoc nhan 10 co phieu tra co tuc.


Tra co phieu thuong ty le 20% tuc moi co dong so huu 100 co phieu tai thoi diem chot danh sach duoc nhan 20 co phieu thuong.


Ngay tra tien mua co phieu le: 3/5/2012.Hai An

Theo TTVN/ITA


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000