GHC: 5/4 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 21%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thời gian thanh toán: Ngày 25/04/2012.
GHC: 5/4 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 21%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:


- Tổ chức đăng ký: CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC)


- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/4/2012


- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2012


1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền mặt.


2. Nội dung cụ thể : Trả cổ tức bằng tiền mặt.


- Tỷ lệ thanh toán:


+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 21%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.100 đồng)


- Thời gian thanh toán: Ngày 25/04/2012


- Địa điểm thực hiện:


+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai.


Hải An


Theo TTVN/VSD


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

GHC: 5/4 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 21%

Thời gian thanh toán: Ngày 25/04/2012.


GHC: 5/4 GDKHQ nhan co tuc bang tien 21%


Thoi gian thanh toan: Ngay 25/04/2012.


Trung tam Luu ky Chung khoan Viet Nam – chi nhanh TP.Ho Chi Minh (CNVSD) thong bao ve ngay dang ky cuoi cung nhu sau:


- To chuc dang ky: CTCP Thuy dien Gia Lai (GHC)


- Ngay giao dich khong huong quyen: 5/4/2012


- Ngày dang ký cuói cùng: 09/04/2012


1. Ly do va muc dich: Chi tra co tuc dot 2/2011 bang tien mat.


2. Noi dung cu the : Tra co tuc bang tien mat.


- Ty le thanh toan:


+ Doi voi co phieu pho thong: 21%/co phieu ( 01 co phieu duoc nhan 2.100 dong)


- Thoi gian thanh toan: Ngay 25/04/2012


- Dia diem thuc hien:


+ Doi voi chung khoan luu ky: nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc tai cac thanh vien luu ky noi mo tai khoan luu ky.


+ Doi voi chung khoan chua luu ky: nguoi so huu lam thu tuc nhan co tuc tai van phong Cong ty co phan thuy dien Gia Lai.


Hai An


Theo TTVN/VSD


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000