Làm gì để thu hút người tài đặc biệt cho TP.HCM?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cần đặt ra chế tài nghiêm khắc đối với các hiện tượng lạm dụng đề án về chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt để trục lợi.
Làm gì để thu hút người tài đặc biệt cho TP.HCM?

Chiều 5-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị phản biện dự thảo đề án về chính sách thu hút , bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực TP.HCM có nhu cầu giai đoạn 2018-2022.


Bài học trải thảm đỏ đón nhân tài ở Đà Nẵng


Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM, đã nêu một ví dụ cụ thể đang xảy ra ở TP Đà Nẵng. Ông cho biết đã hơn 12 năm Đà Nẵng triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đà Nẵng bỏ ra 680 tỉ đồng, đào tạo 616 học viên nhưng chỉ 460 người trở về làm việc, số còn lại không biết đi đâu.


Trong số 460 người trở về làm việc thì có tới gần 100 người đã làm đơn xin rút khỏi đề án, rất nhiều trong số đó phải giải quyết việc chấm dứt cam kết bằng con đường tòa án. “Đó là bài học trong chính sách đào tạo, tuyển dụng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh, thành, trong đó có TP.HCM” - ông Hậu nói.


Từ đó, ông Hậu cho rằng đề án cần được triển khai bài bản để kiếm được nhân tài thật sự, đảm bảo công bằng, khách quan. Bởi trên thực tế có không ít trường hợp nhân tài thật sự không được tuyển dụng mà thay vào đó là “con ông cháu cha”, nhất là khi đề án đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn. Do đó, cần đặt ra chế tài nghiêm khắc đối với các hiện tượng lạm dụng đề án để trục lợi. Đấu tranh kiên quyết, có hiệu quả bệnh kéo bè kéo cánh, bệnh dùng người thân quen, bệnh hẹp hòi trong thu hút và trọng dụng nhân tài.


Từ thực tiễn tuyển dụng và sử dụng nhân tài, ông Hậu cho rằng một số nhân tài sau khi tuyển dụng vào làm việc không có cơ hội phát huy năng lực, sở trường bởi vì một phần nguyên nhân là do sự khác biệt đối với quan điểm của lãnh đạo cấp trên với nhân tài. Khi đó, ý kiến trái chiều của nhân tài không được tôn trọng và đánh giá một cách đầy đủ. Trong trường hợp người lãnh đạo có đủ tâm, đủ tầm, biết tôn trọng ý kiến khác biệt, biết đặt lợi ích chung lên tất cả thì ý kiến trái chiều của nhân tài sẽ được coi trọng và nhân tài sẽ được tự do thể hiện quan điểm. “Nếu người lãnh đạo của nhân tài là người ích kỷ, hẹp hòi, không thừa nhận ý kiến trái chiều thì sẽ là rào cản lớn trong thu nạp ý kiến người tài” - ông Hậu nói.


Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm (giữa) trao đổi với các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM
Thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng: Khó hút


Lấy dẫn chứng từ việc TP.HCM trải thảm đỏ thu hút nhân tài, giai đoạn 2014-2017 thu hút được 15 chuyên gia, nhà khoa học nhưng đến nay đã rơi rụng mất năm người, GS-TS Phạm Văn Biên cho rằng một trong những vấn đề lớn nhất làm cho những người có tài năng không phát huy được ở Việt Nam thời gian qua là điều kiện và môi trường làm việc.


“Nếu không thực sự đảm bảo được vấn đề này thì không hy vọng gì có đóng góp to lớn của những tài năng đặc biệt” - ông Biên nói và cho rằng ở nước ngoài lương của các tài năng đặc biệt có thể tới 10.000-20.000 USD/tháng. Còn trong đề án của TP.HCM, muốn đãi ngộ tài năng đặc biệt mà chỉ ở mức 20-30 triệu đồng/tháng (mức thu nhập này đã bao gồm tiền lương hằng tháng và phụ cấp) là thấp, cần xem xét lại.


Theo ông Biên, dù là tài năng đặc biệt thì cũng không thể làm việc một mình nên TP cần đặc biệt lưu ý việc hình thành tập thể khoa học xung quanh tài năng đặc biệt, như thế mới phát huy được hiệu quả mong muốn.


Đồng quan điểm với GS-TS Phạm Văn Biên về vấn đề thu nhập, nghệ sĩ Quyền Linh cho rằng người có tài năng đặc biệt được hưởng chính sách hỗ trợ về sinh hoạt phí 20-30 triệu đồng/tháng chắc khó thu hút được người tài đặc biệt.


“Không thể so bì với doanh nghiệp”


Lý giải thêm về đề án này, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Trương Văn Lắm cho rằng đề án không ràng buộc người có tài năng đặc biệt phải vào bộ máy nhà nước, không nhất thiết ngày làm việc tám tiếng “sáng cắp ô đi, tối cắp về”. Đề án này khuyến khích những đóng góp để giải quyết các vấn đề của TP. Tuy nhiên, nếu người đó và TP có nhu cầu thì sẽ tuyển vào biên chế.


“Trong bộ máy không phải là không có người tài nhưng chúng ta muốn thu hút nhiều người tài hơn nữa. Nếu không có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực chung, một người tài vào làm một cơ quan mà cơ quan không hợp tác thì cũng không giải quyết được gì, đó là bài toán cần giải quyết” - ông Lắm nói.


Theo ông Lắm, TP.HCM sẽ trả mức thu nhập tương đối để đảm bảo cuộc sống cho các tài năng đặc biệt, chứ không thể so bì được mức thu nhập như ở các doanh nghiệp. “Chế độ đãi ngộ sẽ khác, đặc biệt là sự trọng thị trân trọng nhà khoa học để nhà khoa học phát huy hết tài năng của mình. Sản phẩm người đó làm ra sẽ được thưởng” - ông Lắm nói.


Tuy nhiên, ông Lắm cũng thừa nhận bài toán khó nhất khi đưa ra đề án này là giải quyết thu nhập cho những người đang trong biên chế so với người tuyển mới để phát huy được sức mạnh tổng thể. Nếu không, một người tài vào làm trong cơ quan không hợp tác thì không giải quyết được gì.Theo Tá Lâm


Pháp luật Tp Hồ Chí Minh


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Làm gì để thu hút người tài đặc biệt cho TP.HCM?

Cần đặt ra chế tài nghiêm khắc đối với các hiện tượng lạm dụng đề án về chính sách thu hút, bồi dưỡng và phát triển người có tài năng đặc biệt để trục lợi.


Lam gi de thu hut nguoi tai dac biet cho TP.HCM?


Can dat ra che tai nghiem khac doi voi cac hien tuong lam dung de an ve chinh sach thu hut, boi duong va phat trien nguoi co tai nang dac biet de truc loi.


Chieu 5-9, Uy ban MTTQ Viet Nam TP.HCM da to chuc hoi nghi phan bien du thao de an ve chinh sach thu hut , boi duong va phat trien nguoi co tai nang dac biet doi voi cac linh vuc TP.HCM co nhu cau giai doan 2018-2022.


Bai hoc trai tham do don nhan tai o Da Nang


Luat su Nguyen Van Hau, Pho Chu tich Hoi Luat gia TP.HCM, da neu mot vi du cu the dang xay ra o TP Da Nang. Ong cho biet da hon 12 nam Da Nang trien khai de an phat trien nguon nhan luc chat luong cao. Da Nang bo ra 680 ti dong, dao tao 616 hoc vien nhung chi 460 nguoi tro ve lam viec, so con lai khong biet di dau.


Trong so 460 nguoi tro ve lam viec thi co toi gan 100 nguoi da lam don xin rut khoi de an, rat nhieu trong so do phai giai quyet viec cham dut cam ket bang con duong toa an. “Do la bai hoc trong chinh sach dao tao, tuyen dung, su dung nguon nhan luc chat luong cao cho cac tinh, thanh, trong do co TP.HCM” - ong Hau noi.


Tu do, ong Hau cho rang de an can duoc trien khai bai ban de kiem duoc nhan tai that su, dam bao cong bang, khach quan. Boi tren thuc te co khong it truong hop nhan tai that su khong duoc tuyen dung ma thay vao do la “con ong chau cha”, nhat la khi de an dua ra nhieu chinh sach hap dan. Do do, can dat ra che tai nghiem khac doi voi cac hien tuong lam dung de an de truc loi. Dau tranh kien quyet, co hieu qua benh keo be keo canh, benh dung nguoi than quen, benh hep hoi trong thu hut va trong dung nhan tai.


Tu thuc tien tuyen dung va su dung nhan tai, ong Hau cho rang mot so nhan tai sau khi tuyen dung vao lam viec khong co co hoi phat huy nang luc, so truong boi vi mot phan nguyen nhan la do su khac biet doi voi quan diem cua lanh dao cap tren voi nhan tai. Khi do, y kien trai chieu cua nhan tai khong duoc ton trong va danh gia mot cach day du. Trong truong hop nguoi lanh dao co du tam, du tam, biet ton trong y kien khac biet, biet dat loi ich chung len tat ca thi y kien trai chieu cua nhan tai se duoc coi trong va nhan tai se duoc tu do the hien quan diem. “Neu nguoi lanh dao cua nhan tai la nguoi ich ky, hep hoi, khong thua nhan y kien trai chieu thi se la rao can lon trong thu nap y kien nguoi tai” - ong Hau noi.


Giam doc So Noi vu TP.HCM Truong Van Lam (giua) trao doi voi cac dai bieu tai hoi nghi. Anh: TA LAM
Thu nhap 20-30 trieu dong/thang: Kho hut


Lay dan chung tu viec TP.HCM trai tham do thu hut nhan tai, giai doan 2014-2017 thu hut duoc 15 chuyen gia, nha khoa hoc nhung den nay da roi rung mat nam nguoi, GS-TS Pham Van Bien cho rang mot trong nhung van de lon nhat lam cho nhung nguoi co tai nang khong phat huy duoc o Viet Nam thoi gian qua la dieu kien va moi truong lam viec.


“Neu khong thuc su dam bao duoc van de nay thi khong hy vong gi co dong gop to lon cua nhung tai nang dac biet” - ong Bien noi va cho rang o nuoc ngoai luong cua cac tai nang dac biet co the toi 10.000-20.000 USD/thang. Con trong de an cua TP.HCM, muon dai ngo tai nang dac biet ma chi o muc 20-30 trieu dong/thang (muc thu nhap nay da bao gom tien luong hang thang va phu cap) la thap, can xem xet lai.


Theo ong Bien, du la tai nang dac biet thi cung khong the lam viec mot minh nen TP can dac biet luu y viec hinh thanh tap the khoa hoc xung quanh tai nang dac biet, nhu the moi phat huy duoc hieu qua mong muon.


Dong quan diem voi GS-TS Pham Van Bien ve van de thu nhap, nghe si Quyen Linh cho rang nguoi co tai nang dac biet duoc huong chinh sach ho tro ve sinh hoat phi 20-30 trieu dong/thang chac kho thu hut duoc nguoi tai dac biet.


“Khong the so bi voi doanh nghiep”


Ly giai them ve de an nay, Giam doc So Noi vu TP.HCM Truong Van Lam cho rang de an khong rang buoc nguoi co tai nang dac biet phai vao bo may nha nuoc, khong nhat thiet ngay lam viec tam tieng “sang cap o di, toi cap ve”. De an nay khuyen khich nhung dong gop de giai quyet cac van de cua TP. Tuy nhien, neu nguoi do va TP co nhu cau thi se tuyen vao bien che.


“Trong bo may khong phai la khong co nguoi tai nhung chung ta muon thu hut nhieu nguoi tai hon nua. Neu khong co su doan ket, thong nhat, no luc chung, mot nguoi tai vao lam mot co quan ma co quan khong hop tac thi cung khong giai quyet duoc gi, do la bai toan can giai quyet” - ong Lam noi.


Theo ong Lam, TP.HCM se tra muc thu nhap tuong doi de dam bao cuoc song cho cac tai nang dac biet, chu khong the so bi duoc muc thu nhap nhu o cac doanh nghiep. “Che do dai ngo se khac, dac biet la su trong thi tran trong nha khoa hoc de nha khoa hoc phat huy het tai nang cua minh. San pham nguoi do lam ra se duoc thuong” - ong Lam noi.


Tuy nhien, ong Lam cung thua nhan bai toan kho nhat khi dua ra de an nay la giai quyet thu nhap cho nhung nguoi dang trong bien che so voi nguoi tuyen moi de phat huy duoc suc manh tong the. Neu khong, mot nguoi tai vao lam trong co quan khong hop tac thi khong giai quyet duoc gi.Theo Ta Lam


Phap luat Tp Ho Chi Minh


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000