Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ viết đơn xin hoãn phiên xử ly hôn

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Do cả hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều có đơn xin hoãn phiên xử vụ ly hôn nên HĐXX quyết định chấp nhận, thời gian xử lại sẽ thông báo sau.
Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ viết đơn xin hoãn phiên xử ly hôn

Theo lịch, hôm nay (5/9), TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (45 tuổi) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, chồng của bà Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).


Tuy nhiên ông Đặng Lê Nguyên Vũ có đơn xin hoãn phiên tòa vì đang đi công tác tại nước ngoài. Trước đó bà Thảo cũng có đơn kiến nghị giải quyết khiếu nại gửi tới Chánh án TAND TP.HCM.


Theo bà Thảo, quá trình giải quyết vụ án ly hôn của vợ chồng bà đã có những sai phạm, thiếu sót nghiêm trọng. Đồng thời bà Thảo cũng có đơn xin hoãn phiên tòa. Do nguyên đơn và bị đơn có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.


Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên hòa giải thứ 2.
Liên quan tới việc khiếu nại, bà Thảo cho biết nhận được công văn của tòa án vào ngày 30/8 với nội dung yêu cầu trả lời về việc thẩm định giá của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Trung Nguyên. Thời hạn trả lời cho các vấn đề trên là 15 ngày để phục vụ cho cuộc ly hôn.


"Bà Thảo phải thể hiện rõ các căn cứ cho rằng đơn vị thẩm định giá đã bỏ sót tài sản, nếu bỏ sót thì bỏ sót tài sản nào, giá của tài sản nào là không đúng", văn bản thể hiện.


Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng từ 2015, bản thân bị loại ra khỏi Trung Nguyên đã không được thông báo về hoạt động kinh doanh, không nhận được cổ tức. Ngoài ra, những người điều hành ở Trung Nguyên không thực hiện việc định giá tài sản cũng như bất hợp tác trong việc kiểm toán công ty này theo yêu cầu của tòa.


Do đó, bà Thảo khiếu nại cho rằng việc tòa đặt thời hạn thẩm định giá Tập đoàn Trung Nguyên trong 15 ngày là hết sức khó khăn. Bởi bà không có dữ liệu nào của Tập đoàn Trung Nguyên để lấy làm căn cứ thẩm định giá.


Bà Lê Hoàng Diệp Thảo có đơn khiếu nại công văn của tòa án.
Trước đó, TAND TP HCM đã nhiều lần mở các phiên hòa giải dành cho vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên. Theo đó. vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thuận tình ly hôn nhưng chưa thống nhất được việc cấp dưỡng nuôi con và phân chia tài sản.


Bà Thảo yêu cầu được nuôi dưỡng 4 người con chung và yêu cầu ông Vũ cấp dưỡng nuôi con đối với mỗi người con là 5% số cổ phần của ông Vũ, 4 người con là 20% số cổ phần của ông Vũ. Còn ông Vũ yêu cầu được nuôi dưỡng 4 người con chung và không yêu cầu bà Thảo cấp dưỡng nuôi con.


Nếu các con muốn sống với mẹ và nếu Tòa án phán quyết giao cho bà Thảo nuôi dưỡng 4 người con chung, ông Vũ cấp dưỡng mỗi người con là 5% số cổ tức và 4 người con là 20% số cổ tức của mình. Ông Vũ vẫn cấp dưỡng nuôi con cho đến khi các con đã thành niên tốt nghiệp xong đại học.


Theo Bảo Minh


Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ viết đơn xin hoãn phiên xử ly hôn

Do cả hai vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đều có đơn xin hoãn phiên xử vụ ly hôn nên HĐXX quyết định chấp nhận, thời gian xử lại sẽ thông báo sau.


Vo chong ong Dang Le Nguyen Vu viet don xin hoan phien xu ly hon


Do ca hai vo chong ong Dang Le Nguyen Vu deu co don xin hoan phien xu vu ly hon nen HDXX quyet dinh chap nhan, thoi gian xu lai se thong bao sau.


Theo lich, hom nay (5/9), TAND TPHCM mo phien toa xet xu vu an ly hon giua nguyen don la ba Le Hoang Diep Thao (45 tuoi) va bi don la ong Dang Le Nguyen Vu (sinh nam 1971, chong của ba Thao, Chu tich HDQT kiem Tong giam doc Tap doan ca phe Trung Nguyen).


Tuy nhien ong Dang Le Nguyen Vu co don xin hoan phien toa vi dang di cong tac tai nuoc ngoai. Truoc do ba Thao cung co don kien nghi giai quyet khieu nai gui toi Chanh an TAND TP.HCM.


Theo ba Thao, qua trinh giai quyet vu an ly hon cua vo chong ba da co nhung sai pham, thieu sot nghiem trong. Dong thoi ba Thao cung co don xin hoan phien toa. Do nguyen don va bi don co don xin hoan phien toa nen HDXX quyet dinh hoan phien toa.


Ong Dang Le Nguyen Vu tai phien hoa giai thu 2.
Lien quan toi viec khieu nai, ba Thao cho biet nhan duoc cong van cua toa an vao ngay 30/8 voi noi dung yeu cau tra loi ve viec tham dinh gia cua cac doanh nghiep thuoc Tap doan Trung Nguyen. Thoi han tra loi cho cac van de tren la 15 ngay de phuc vu cho cuoc ly hon.


"Ba Thao phai the hien ro cac can cu cho rang don vi tham dinh gia da bo sot tai san, neu bo sot thi bo sot tai san nao, gia cua tai san nao la khong dung", van ban the hien.


Ba Le Hoang Diep Thao cho rang tu 2015, ban than bi loai ra khoi Trung Nguyen da khong duoc thong bao ve hoat dong kinh doanh, khong nhan duoc co tuc. Ngoai ra, nhung nguoi dieu hanh o Trung Nguyen khong thuc hien viec dinh gia tai san cung nhu bat hop tac trong viec kiem toan cong ty nay theo yeu cau cua toa.


Do do, ba Thao khieu nai cho rang viec toa dat thoi han tham dinh gia Tap doan Trung Nguyen trong 15 ngay la het suc kho khan. Boi ba khong co du lieu nao cua Tap doan Trung Nguyen de lay lam can cu tham dinh gia.


Ba Le Hoang Diep Thao co don khieu nai cong van cua toa an.
Truoc do, TAND TP HCM da nhieu lan mo cac phien hoa giai danh cho vo chong ong chu ca phe Trung Nguyen. Theo do. vo chong ong Dang Le Nguyen Vu da thuan tinh ly hon nhung chua thong nhat duoc viec cap duong nuoi con va phan chia tai san.


Ba Thao yeu cau duoc nuoi duong 4 nguoi con chung va yeu cau ong Vu cap duong nuoi con doi voi moi nguoi con la 5% so co phan cua ong Vu, 4 nguoi con la 20% so co phan cua ong Vu. Con ong Vu yeu cau duoc nuoi duong 4 nguoi con chung va khong yeu cau ba Thao cap duong nuoi con.


Neu cac con muon song voi me va neu Toa an phan quyet giao cho ba Thao nuoi duong 4 nguoi con chung, ong Vu cap duong moi nguoi con la 5% so co tuc va 4 nguoi con la 20% so co tuc cua minh. Ong Vu van cap duong nuoi con cho den khi cac con da thanh nien tot nghiep xong dai hoc.


Theo Bao Minh


Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000