Yeah1 nới room ngoại lên 100%, giải trình về việc DFJ VinaCapital và Chủ tịch vừa bị UBCKNN phạt

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trước đó cổ đông nội bộ DFJ Vinacapital và Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhược Tống đã bị UBCKNN phạt.
Yeah1 nới room ngoại lên 100%, giải trình về việc DFJ VinaCapital và Chủ tịch vừa bị UBCKNN phạt

CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) vừa công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.


Theo đó UBCKNN đã nhận được hồ sơ thông báo về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của Tập đoàn Yeah1 và có công văn trả lời. Trong đó cho biết tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Yeah1 đã được "nới" từ 49% lên 100%.


Bên cạnh đó Yeah1 cũng có thông cáo báo chí về việc cổ đông nội bộ DFJ Vinacapital và Chủ tịch HĐQT công ty, ông Nguyễn Ảnh Nhược Tống, vừa bị UBCKNN phạt vì lỗi giao dịch "chui" cổ phiếu YEG.


Yeah1 giải trình rằng ngày 18/7/2018 cổ đông nội bộ DFJ Vinacapital đã thực hiện bán 7,82 triệu cổ phiếu YEG cho ông Nguyễn Ảnh Nhược Tống, Chủ tịch HĐQT công ty, và ông Nguyễn Ảnh Nhược Tống đã bán số cổ phiếu này lại cho 6 nhà đầu tư cá nhân khác.


Thực chất của giao dịch này là DFJ Vinacapital sẽ bán 7,82 triệu cổ phiếu YEG cho 6 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài, giao dịch được thỏa thuận là sẽ tiến hành vào phiên thứ 2 sau khi YEG niêm yết, với giá 300.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên theo quy định DFJ Vinacapital là cổ đông nội bộ không thể bán trực tiếp cho 6 cá nhân nước ngoài, do vậy phải "nhờ" chuyển nhượng qua trung gian là ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống.


Yeah 1 còn thông tin thêm, theo cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài, ngay sau khi các cá nhân này mua 7,82 triệu cổ phần YEG với giá thỏa thuận 300.000 đồng/cổ phiếu thì cổ đông nội bộ DFJ Vinacapital sẽ mua số cổ phiếu mới bằng 50% lượng cổ phiếu trên (3,91 triệu cổ phiếu) do Yeah1 phát hành riêng lẻ cũng với giá cũng là 300.000 đồng/cổ phiếu.


Cũng theo Yeah1, quá trình thỏa thuận đàm phán này diễn ra trước ngày Yeah 1 lên sàn niêm yết nên cổ đông đã sơ suất không công bố thông tin.


Trước đó UBCKNN đã phạt DFJ Vinacapital số tiền 130 triệu đồng và ông Nguyễn Ảnh Nhược Tống số tiền 65 triệu đồng do giao dịch số cổ phiếu YEG trên mà không báo cáo UBCKNN về dự kiến giao dịch.


Diễn biến giá cổ phiếu YEG từ khi lên sàn.
Trần Hân


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Yeah1 nới room ngoại lên 100%, giải trình về việc DFJ VinaCapital và Chủ tịch vừa bị UBCKNN phạt

Trước đó cổ đông nội bộ DFJ Vinacapital và Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhược Tống đã bị UBCKNN phạt.


Yeah1 noi room ngoai len 100%, giai trinh ve viec DFJ VinaCapital va Chu tich vua bi UBCKNN phat


Truoc do co dong noi bo DFJ Vinacapital va Chu tich Nguyen Anh Nhuoc Tong da bi UBCKNN phat.


CTCP Tap doan Yeah1 (ma chung khoan YEG) vua cong bo thong tin ve ty le so huu nha dau tu nuoc ngoai.


Theo do UBCKNN da nhan duoc ho so thong bao ve ty le so huu nha dau tu nuoc ngoai cua Tap doan Yeah1 va co cong van tra loi. Trong do cho biet ty le so huu nha dau tu nuoc ngoai tai Yeah1 da duoc "noi" tu 49% len 100%.


Ben canh do Yeah1 cung co thong cao bao chi ve viec co dong noi bo DFJ Vinacapital va Chu tich HDQT cong ty, ong Nguyen Anh Nhuoc Tong, vua bi UBCKNN phat vi loi giao dich "chui" co phieu YEG.


Yeah1 giai trinh rang ngay 18/7/2018 co dong noi bo DFJ Vinacapital da thuc hien ban 7,82 trieu co phieu YEG cho ong Nguyen Anh Nhuoc Tong, Chu tich HDQT cong ty, va ong Nguyen Anh Nhuoc Tong da ban so co phieu nay lai cho 6 nha dau tu ca nhan khac.


Thuc chat cua giao dich nay la DFJ Vinacapital se ban 7,82 trieu co phieu YEG cho 6 nha dau tu ca nhan nuoc ngoai, giao dich duoc thoa thuan la se tien hanh vao phien thu 2 sau khi YEG niem yet, voi gia 300.000 dong/co phieu. Tuy nhien theo quy dinh DFJ Vinacapital la co dong noi bo khong the ban truc tiep cho 6 ca nhan nuoc ngoai, do vay phai "nho" chuyen nhuong qua trung gian la ong Nguyen Anh Nhuong Tong.


Yeah 1 con thong tin them, theo cam ket voi cac nha dau tu nuoc ngoai, ngay sau khi cac ca nhan nay mua 7,82 trieu co phan YEG voi gia thoa thuan 300.000 dong/co phieu thi co dong noi bo DFJ Vinacapital se mua so co phieu moi bang 50% luong co phieu tren (3,91 trieu co phieu) do Yeah1 phat hanh rieng le cung voi gia cung la 300.000 dong/co phieu.


Cung theo Yeah1, qua trinh thoa thuan dam phan nay dien ra truoc ngay Yeah 1 len san niem yet nen co dong da so suat khong cong bo thong tin.


Truoc do UBCKNN da phat DFJ Vinacapital so tien 130 trieu dong va ong Nguyen Anh Nhuoc Tong so tien 65 trieu dong do giao dich so co phieu YEG tren ma khong bao cao UBCKNN ve du kien giao dich.


Dien bien gia co phieu YEG tu khi len san.
Tran Han


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000