Xuân Mai (XMC): Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 72%

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sau khi hủy niêm yết từ cuối năm 2013 để thực hiện tái cấu trúc, hoạt động kinh doanh của XMC đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Xuân Mai (XMC): Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 72%

CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (XMC) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018.


Theo đó, doanh thu thuần của công ty đạt 821 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2017. Cả 2 mảng kinh doanh chính là bất động sản và xây lắp đều tăng trưởng so với nửa đầu năm trước, đạt lần lượt là 444,5 tỷ và 270,9 tỷ đồng.


Lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 128,4 tỷ lên 130 tỷ đồng. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế tăng vọt 72% từ 13,8 tỷ lên 23,8 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc chi phí quản lý giảm mạnh từ 65,8 tỷ xuống 50,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế qua đó tăng từ 4,8 tỷ lên 14 tỷ đồng.


Sau khi hủy niêm yết từ cuối năm 2013 để thực hiện tái cấu trúc, hoạt động kinh doanh của XMC đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2014, kết quả kinh doanh của công ty liên tục tăng trưởng trong các năm gần đây với việc phát triển 2 lĩnh vực chính là tổng thầu thi công và đầu tư bất động sản.
Năm 2017 là năm đầu tiên sau khi XMC kết thúc lộ trình 3 năm tái cấu trúc từ 2014-2016. Cả doanh thu và lợi nhuận năm 2017 đều đạt mức cao kỷ lục từ khi thành lập, lần lượt đạt 2.350 tỷ và 130 tỷ đồng. Năm 2018, XMC dự kiến tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số với kế hoạch 2.667 tỷ đồng doanh thu và 141,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.


Theo kế hoạch, trong năm 2018 XMC sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án như dự án Bao bì, văn phòng VOV, dự án Lê Hồng Phong, Xuân Mai Thanh Hóa... Tập trung triển khai để đạt sản lượng và doanh thu của các cụm công trình đang thực hiện như Paragon, Tincom, TT6 - Ecodream, Tân Thuận Tây - Sài Gòn.


Quy mô vốn chủ sở hữu của XMC đã tăng lên đáng kể sau khi công ty chào bán thành công 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 500 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của XMC đạt lần lượt là 3.949 tỷ và 665 tỷ đồng.


Trong tháng 7, công ty đã hoàn thành việc tăng vốn lên 550 tỷ đồng thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.


Trường An


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xuân Mai (XMC): Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm tăng 72%

Sau khi hủy niêm yết từ cuối năm 2013 để thực hiện tái cấu trúc, hoạt động kinh doanh của XMC đã có nhiều chuyển biến tích cực.


Xuan Mai (XMC): Loi nhuan truoc thue 6 thang dau nam tang 72%


Sau khi huy niem yet tu cuoi nam 2013 de thuc hien tai cau truc, hoat dong kinh doanh cua XMC da co nhieu chuyen bien tich cuc.


CTCP Dau tu va Xay dung Xuan Mai (XMC) vua cong bo ket qua kinh doanh hop nhat 6 thang dau nam 2018.


Theo do, doanh thu thuan cua cong ty dat 821 ty dong, tang gan 6% so voi cung ky nam 2017. Ca 2 mang kinh doanh chinh la bat dong san va xay lap deu tang truong so voi nua dau nam truoc, dat lan luot la 444,5 ty va 270,9 ty dong.


Loi nhuan gop tang nhe tu 128,4 ty len 130 ty dong. Tuy vay, loi nhuan truoc thue tang vot 72% tu 13,8 ty len 23,8 ty dong, chu yeu den tu viec chi phi quan ly giam manh tu 65,8 ty xuong 50,2 ty dong. Loi nhuan sau thue qua do tang tu 4,8 ty len 14 ty dong.


Sau khi huy niem yet tu cuoi nam 2013 de thuc hien tai cau truc, hoat dong kinh doanh cua XMC da co nhieu chuyen bien tich cuc. Tu nam 2014, ket qua kinh doanh cua cong ty lien tuc tang truong trong cac nam gan day voi viec phat trien 2 linh vuc chinh la tong thau thi cong va dau tu bat dong san.
Nam 2017 la nam dau tien sau khi XMC ket thuc lo trinh 3 nam tai cau truc tu 2014-2016. Ca doanh thu va loi nhuan nam 2017 deu dat muc cao ky luc tu khi thanh lap, lan luot dat 2.350 ty va 130 ty dong. Nam 2018, XMC du kien tiep tuc tang truong 2 chu so voi ke hoach 2.667 ty dong doanh thu va 141,4 ty dong loi nhuan truoc thue.


Theo ke hoach, trong nam 2018 XMC se hoan thien cac thu tuc phap ly de trien khai cac du an nhu du an Bao bi, van phong VOV, du an Le Hong Phong, Xuan Mai Thanh Hoa... Tap trung trien khai de dat san luong va doanh thu cua cac cum cong trinh dang thuc hien nhu Paragon, Tincom, TT6 - Ecodream, Tan Thuan Tay - Sai Gon.


Quy mo von chu so huu cua XMC da tang len dang ke sau khi cong ty chao ban thanh cong 10 trieu co phieu cho co dong hien huu de tang von dieu le len xap xi 500 ty dong. Tinh den 30/6/2018, tong tai san va von chu so huu cua XMC dat lan luot la 3.949 ty va 665 ty dong.


Trong thang 7, cong ty da hoan thanh viec tang von len 550 ty dong thong qua viec tra co tuc bang co phieu ty le 10%.


Truong An


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000