Một đại gia BĐS Hàn Quốc muốn rót 3,2 tỷ USD "hồi sinh" dự án nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tập đoàn Korea Infrastructure Company Limited (Hàn Quốc) vừa có buổi làm việc với UBND Bà Rịa – Vũng Tàu về phương án nghiên cứu dự án đầu tư du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Paradise và Khu đô thị mới Bàu Trũng.
Một đại gia BĐS Hàn Quốc muốn rót 3,2 tỷ USD

Theo đó, tập đoàn này đang mong muốn phát triển tiềm năng ngành du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với các dự án gồm: dự án Ngân hàng Công thương, dự án Gò Găng, dự án Saigon Atlantics, dự án công nghiệp công nghệ cao. 


Đặc biệt, đại gia địa ốc đến từ Hàn Quốc thể hiện tâm huyết nghiên cứu đầu tư vào dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Paradise và Khu đô thị mới Bàu Trũng.


Riêng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sân golf Paradise và Khu đô thị mới Bàu Trũng, nếu được tỉnh chấp thuận, Korea Infrastructure Company Limited sẽ đầu tư dự án với tổng vốn dự kiến khoảng 3,2 tỷ USD, đồng thời liên doanh cùng các công ty Hàn Quốc để cùng điều hành việc kinh doanh và cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tiêu chí đầu tư dự án.


Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có công văn số 2817/UBND-VP ban hành tiêu chí lựa chọn đầu tư vào khu đất Paradise (diện tích 220ha, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu).


Theo đó, mục tiêu dự án là khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp với các hợp phần: Sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế; khu trung tâm thương mại, hội nghị, triển lãm; khách sạn 5 sao và căn hộ du lịch cao cấp; căn hộ văn phòng; nhà phố phục vụ thương mại; khu chăm sóc sức khỏe cao cấp; không gian công cộng và điểm nhấn là khu dịch vụ, vui chơi giải trí, thủy cung, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí dưới nước nhằm thu hút khách lưu trú dài ngày.


Về ý tưởng quy hoạch, thiết kế, dự án phải kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án, trong đó gắn kết với khu Bàu Trũng về giao thông và không gian công cộng.


UBND tỉnh cũng quy định tiêu chí về tài chính và năng lực thực hiện dự án tại khu đất trên. Tổng vốn đầu tư dự án (chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiền thuê đất) từ 1 tỷ USD trở lên. Nhà đầu tư phải cung cấp hồ sơ chứng minh vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đăng ký dự án.


Theo thông tin tìm hiểu, được biết hiện nay Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà phối hợp với một đối tác nước ngoài vừa có báo cáo đề xuất phương án đầu tư tại khu đất Paradise (TP.Vũng Tàu).


Theo đó, đơn vị tư vấn đã đề xuất 2 phương án. Phương án 1 đầu tư sân golf 18 lỗ. Diện tích sân golf chiếm khoảng 30% tổng diện tích đất. 70% diện tích đất còn lại được dành cho các hạng mục: khu biệt thự, khách sạn, nhà ở thương mại, biệt thự biển, resort nổi, công viên giải trí, sân khấu biểu diễn, khu thể thao dưới nước, sân vận động, bệnh viện… 


Phương án 2 đầu tư sân golf 27 lỗ, diện tích cho sân golf chiếm 52% đất của toàn dự án. Phần còn lại khu biệt thự, sân tập golf và câu lạc bộ, khu khách sạn, casino…


Tuy nhiên, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng hỗ trợ đơn vị tư vấn về phương an thiết kế, rà soát, bổ sung một số hạng mục cho phù hợp với đòi hỏi của phát triển du lịch địa phương. Song song đó, quan điểm của tỉnh đối với việc quản lý sử dụng khu đất Paradise, là phải lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, để thực hiện dự án đẳng cấp, nhằm tạo sức bật cho ngành du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Nam Phong


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Một đại gia BĐS Hàn Quốc muốn rót 3,2 tỷ USD "hồi sinh" dự án nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu

Tập đoàn Korea Infrastructure Company Limited (Hàn Quốc) vừa có buổi làm việc với UBND Bà Rịa – Vũng Tàu về phương án nghiên cứu dự án đầu tư du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Paradise và Khu đô thị mới Bàu Trũng.


Mot dai gia BDS Han Quoc muon rot 3,2 ty USD "hoi sinh" du an nghi duong tai Vung Tau


Tap doan Korea Infrastructure Company Limited (Han Quoc) vua co buoi lam viec voi UBND Ba Ria – Vung Tau ve phuong an nghien cuu du an dau tu du lich, nghi duong, san golf Paradise va Khu do thi moi Bau Trung.


Theo do, tap doan nay dang mong muon phat trien tiem nang nganh du lich tai tinh Ba Ria – Vung Tau, voi cac du an gom: du an Ngan hang Cong thuong, du an Go Gang, du an Saigon Atlantics, du an cong nghiep cong nghe cao. 


Dac biet, dai gia dia oc den tu Han Quoc the hien tam huyet nghien cuu dau tu vao du an Khu du lich nghi duong san golf Paradise va Khu do thi moi Bau Trung.


Rieng du an Khu du lich nghi duong san golf Paradise va Khu do thi moi Bau Trung, neu duoc tinh chap thuan, Korea Infrastructure Company Limited se dau tu du an voi tong von du kien khoang 3,2 ty USD, dong thoi lien doanh cung cac cong ty Han Quoc de cung dieu hanh viec kinh doanh va cam ket thuc hien dung va day du tieu chi dau tu du an.


Truoc do, UBND tinh Ba Ria - Vung Tau da co cong van so 2817/UBND-VP ban hanh tieu chi lua chon dau tu vao khu dat Paradise (dien tich 220ha, phuong Nguyen An Ninh, TP.Vung Tau).


Theo do, muc tieu du an la khu phuc hop du lich nghi duong, vui choi giai tri cao cap voi cac hop phan: San golf 27 lo tieu chuan quoc te; khu trung tam thuong mai, hoi nghi, trien lam; khach san 5 sao va can ho du lich cao cap; can ho van phong; nha pho phuc vu thuong mai; khu cham soc suc khoe cao cap; khong gian cong cong va diem nhan la khu dich vu, vui choi giai tri, thuy cung, bieu dien nghe thuat, vui choi giai tri duoi nuoc nham thu hut khach luu tru dai ngay.


Ve y tuong quy hoach, thiet ke, du an phai ket noi he thong ha tang ky thuat trong va ngoai hang rao du an, trong do gan ket voi khu Bau Trung ve giao thong va khong gian cong cong.


UBND tinh cung quy dinh tieu chi ve tai chinh va nang luc thuc hien du an tai khu dat tren. Tong von dau tu du an (chua bao gom chi phi boi thuong, giai phong mat bang va tien thue dat) tu 1 ty USD tro len. Nha dau tu phai cung cap ho so chung minh von chu so huu de thuc hien du an khong thap hon 15% tong von dau tu dang ky du an.


Theo thong tin tim hieu, duoc biet hien nay Cong ty CP Phat trien va Kinh doanh Nha phoi hop voi mot doi tac nuoc ngoai vua co bao cao de xuat phuong an dau tu tai khu dat Paradise (TP.Vung Tau).


Theo do, don vi tu van da de xuat 2 phuong an. Phuong án 1 dau tu san golf 18 lo. Dien tich san golf chiem khoang 30% tong dien tich dat. 70% diẹn tích dát còn lại duọc dành cho cac hang muc: khu biet thu, khach san, nha o thuong mai, biet thu bien, resort noi, cong vien giai tri, san khau bieu dien, khu the thao duoi nuoc, san van dong, benh vien… 


Phuong an 2 dau tu san golf 27 lo, dien tich cho san golf chiem 52% dat cua toan du an. Phàn còn lại khu biet thu, san tap golf va cau lac bo, khu khach san, casino…


Tuy nhien, UBND tỉnh da yeu cau So Xay dung ho tro don vi tu van ve phuong an thiet ke, ra soat, bo sung mot so hang muc cho phu hop voi doi hoi cua phat trien du lich dia phuong. Song song do, quan diem cua tinh dói vói viẹc quản lý sủ dụng khu dát Paradise, là phải lua chọn nha dau tu co nang luc, de thuc hien du an dảng cáp, nham tao suc bat cho nganh du lich tinh Ba Ria - Vung Tau.


Nam Phong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000