Luật BHXH sửa đổi: "Viết thế này thì vỡ hết quỹ, mất hết tiền"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã phải thốt lên như vậy tại phiên họp cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật BHXH sửa đổi của Ủy ban Thường vụ QH sáng 13-8.
Luật BHXH sửa đổi:

Sáng 13-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) họp cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi.


Góp ý cho điều khoản quy định về các hình thức đầu tư của quỹ BHXH (điều 94) trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phải thốt lên: “Tôi đề nghị các đồng chí phải ngồi lại với nhau để xem lại và viết lại, chứ viết thế này là vỡ quỹ rồi mất hết tiền”.


Chủ tịch QH cho rằng BHXH không phải là cơ quan đầu tư tài chính, làm gì có nghề. Vì vậy vác tiền đi đầu tư là phải thận trọng ."Ví dụ cho ngân sách nhà nước vay nhưng cho vay như thế nào thì phải nói cho rõ".


Thứ hai là đầu tư vào công trình kinh tế trọng điểm quốc gia. “Trời đất ơi, đường sắt cao tốc rồi đường này đường kia, đường Bắc-Nam vv.. các đồng chí có đầu tư không? viết thế này là không được”.


Về ủy thác đầu tư thông qua các hợp đồng quản lý đầu tư, chủ tịch QH nói: Anh có phải công ty chứng khoán đâu, anh có phải là người có nghề đâu mà chịu rủi ro mất tiền. Tiền này không phải là tiền của cơ quan BHXH, vì vậy giao cho các anh cái quyền này là không được.


“Ủy thác đầu tư thông qua các hợp đồng quản lý đầu tư làm sao mà các đồng chí làm được và không được làm”


Rồi còn các hình thức đầu tư khác do Chính phủ quy định. “Như vậy là chết rồi. Cái gì cho phép làm là làm, chứ không có hình thức khác được. Cái gì mà được ngân sách bảo đảm, bảo lãnh ủy thác thì được chứ còn có cổ phần là không được rồi”


Góp ý cho điều 93 của dự thảo Luật BHXH sửa đổi về nguyên tắc đầu tư: Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và thu hồi được khi cần thiết.


“Viết như thế này thì an toàn, hiệu quả cái gì? Tôi đề nghị các ủy ban của QH, hội đồng soạn thảo, các cơ quan liên quan cần xem xét lại. Với Bộ Tài chính, tôi thấy khi thông qua dự thảo này ở Chính phủ, tôi thấy Bộ thiếu trách nhiệm”.


Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: các đồng chí phải xem lại điều 94, khi nào nó có thể thực hiện được như quy định ở điều 93 thì mới được, đó là hoạt động của quỹ phải an toàn, hiệu quả và phải thu hồi được khi cần thiết.


>>Hưu non đe dọa quỹ BHXH">>>>Hưu non đe dọa quỹ BHXH


Theo Văn DuẩnNgười lao động

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Luật BHXH sửa đổi: "Viết thế này thì vỡ hết quỹ, mất hết tiền"

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã phải thốt lên như vậy tại phiên họp cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật BHXH sửa đổi của Ủy ban Thường vụ QH sáng 13-8.


Luat BHXH sua doi: "Viet the nay thi vo het quy, mat het tien"


Chu tich QH Nguyen Sinh Hung da phai thot len nhu vay tai phien hop cho y kien ve mot so van de lon con y kien khac nhau cua du an Luat BHXH sua doi cua Uy ban Thuong vu QH sang 13-8.


Sang 13-8, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) hop cho y kien ve mot so van de lon con y kien khac nhau cua du an Luat Bao hiem xa hoi (BHXH) sua doi.


Gop y cho dieu khoan quy dinh ve cac hinh thuc dau tu cua quy BHXH (dieu 94) trong du thao Luat BHXH sua doi, Chu tich Nguyen Sinh Hung phai thot len: “Toi de nghi cac dong chi phai ngoi lai voi nhau de xem lai va viet lai, chu viet the nay la vo quy roi mat het tien”.


Chu tich QH cho rang BHXH khong phai la co quan dau tu tai chinh, lam gi co nghe. Vi vay vac tien di dau tu la phai than trong ."Vi du cho ngan sach nha nuoc vay nhung cho vay nhu the nao thi phai noi cho ro".


Thu hai la dau tu vao cong trinh kinh te trong diem quoc gia. “Troi dat oi, duong sat cao toc roi duong nay duong kia, duong Bac-Nam vv.. cac dong chi co dau tu khong? viet the nay la khong duoc”.


Ve uy thac dau tu thong qua cac hop dong quan ly dau tu, chu tich QH noi: Anh co phai cong ty chung khoan dau, anh co phai la nguoi co nghe dau ma chiu rui ro mat tien. Tien nay khong phai la tien cua co quan BHXH, vi vay giao cho cac anh cai quyen nay la khong duoc.


“Uy thac dau tu thong qua cac hop dong quan ly dau tu lam sao ma cac dong chi lam duoc va khong duoc lam”


Roi con cac hinh thuc dau tu khac do Chinh phu quy dinh. “Nhu vay la chet roi. Cai gi cho phep lam la lam, chu khong co hinh thuc khac duoc. Cai gi ma duoc ngan sach bao dam, bao lanh uy thac thi duoc chu con co co phan la khong duoc roi”


Gop y cho dieu 93 cua du thao Luat BHXH sua doi ve nguyen tac dau tu: Hoat dong dau tu tu quy bao hiem xa hoi phai bao dam an toan, hieu qua va thu hoi duoc khi can thiet.


“Viet nhu the nay thi an toan, hieu qua cai gi? Toi de nghi cac uy ban cua QH, hoi dong soan thao, cac co quan lien quan can xem xet lai. Voi Bo Tai chinh, toi thay khi thong qua du thao nay o Chinh phu, toi thay Bo thieu trach nhiem”.


Chu tich QH Nguyen Sinh Hung de nghi: cac dong chi phai xem lai dieu 94, khi nao no co the thuc hien duoc nhu quy dinh o dieu 93 thi moi duoc, do la hoat dong cua quy phai an toan, hieu qua va phai thu hoi duoc khi can thiet.


>>Huu non de doa quy BHXH">>>>Huu non de doa quy BHXH


Theo Van DuanNguoi lao dong

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000