Thủ tướng gỡ vướng dự án xây Đại học Quốc gia Hà Nội

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải tìm mọi cách để tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc cho dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội.
Thủ tướng gỡ vướng dự án xây Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng nay (13/8), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với các Bộ, ngành hữu quan và TP Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đặc biệt là vấn đề vốn giải phóng mặt bằng, tái định cư cho dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.


Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập năm 1998, với diện tích quy hoạch gần 1.590 ha, trong đó diện tích không phải giải phóng mặt bằng là 117 ha; diện tích giải phóng mặt bằng là 1.469 ha, hiện đã giải phóng mặt bằng và bàn giao được trên 990 ha.

Hiện tại, khu công nghệ này đã thu hút được khoảng 70 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 56 nghìn tỷ đồng trên diện tích gần 354 ha.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, một số dự án đã không triển khai như cam kết; việc thực hiện các dự án đang gặp những khó khăn, vướng mắc như cơ chế, chính sách thay đổi theo thời gian và do ảnh hưởng khi sáp nhập tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội; công tác giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt 70%; việc xây dựng các khu tái định cư chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đồng bộ với tiến độ giải phóng mặt bằng;…

Dự án Đại học Quốc gia cũng gặp những khó khăn, vướng mắc tương tự như dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trong đó khó khăn lớn nhất vẫn là thiếu vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Theo lãnh đạo nhiều Bộ, ngành hữu quan, việc triển khai 2 dự án này gặp nhiều khó khăn là do phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần; thiếu vốn; việc triển khai xây dựng các khu tái định cư quá chậm dẫn đến tình trạng người dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa được bố trí tái định cư... Hiện tại, việc giải phóng mặt bằng ở cả 2 dự án mới chỉ giải phóng được 70% diện tích; số vốn còn thiếu cho giải phóng mặt bằng của cả 2 dự án là khoảng 7.000 tỷ đồng.

Trước những khó khăn, vướng mắc trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo,phải kiên định, quyết liệt thực hiện chủ trương, tìm mọi cách để tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc cho dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.


Thủ tướng cho rằng, không cần điều chỉnh quy mô tổng thể của dự án, song phải phải rà soát lại quy hoạch, điều chỉnh thích hợp trong nội khu của dự án.


Các bộ, ngành chức năng cần tận dụng lợi thế gần nhau của 2 dự án, quan tâm đầu tư hạ tầng chung, kết nối hạ tầng dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, không để lãng phí trong đầu tư về hạ tầng nhất là hạ tầng về giao thông, điện, cấp thoát nước, xử lý rác thải...

Đồng thời, đối với từng dự án cũng phải kiểm soát, rà soát về quy hoạch, diện tích, đảm bảo diện tích phù hợp, rà soát tính chất của dự án theo đúng nghĩa công nghệ cao, cương quyết rút giấy phép các dự án đầu tư không phải là công nghệ cao trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; những công trình tiện ích, phụ trợ phải phải hết sức cân nhắc trong đầu tư, nếu thấy không cần thiết phải tính toán sử dụng chung, phải hết sức tiết kiệm.

Nhằm tháo gỡ khó khăn lớn nhất hiện nay là vốn giải phóng mặt bằng, tái định cư cho hai dự án, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị trong tháng 8 này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì họp bàn để rà soát, tính toán nguồn, bổ sung vốn theo từng năm cho đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án với tinh thần là tiết kiệm, bố trí vốn ưu tiên nhất, sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ýcần rà soát lại cơ chế, chính sách trong đền bù, giải phóng mặt bằng;những gì phải sử dụng vốn ngân sách, Nhà nước sẽ đầu tư; những gì có thể xã hội hóa được, không cần đầu tư bằng ngân sách phải kiên quyết thực hiện xã hội hội hóa.


Trước đó, vào cuối tháng 7, UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành Công văn số 5527/UBND-NNNT, chỉ đạo sở, ngành liên quan và các huyện Thạch Thất, Quốc Oai đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

Theo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thủ tướng gỡ vướng dự án xây Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải tìm mọi cách để tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc cho dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc và dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội.


Thu tuong go vuong du an xay Dai hoc Quoc gia Ha Noi


Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau phai tim moi cach de thao go, xu ly kho khan, vuong mac cho du an Khu cong nghe cao Hoa Lac va du an dau tu xay dung DHQG Ha Noi.


Theo thong tin tu cong thong tin dien tu Chinh phu, sang nay (13/8), Thu tuong Nguyen Tan Dung, Pho thu tuong Vu Duc Dam da co buoi lam viec voi cac Bo, nganh huu quan va TP Ha Noi nham thao go kho khan, vuong mac dac biet la van de von giai phong mat bang, tai dinh cu cho du an Khu Cong nghe cao Hoa Lac va du an dau tu xay dung Dai hoc Quoc gia Ha Noi tai Hoa Lac.


Du an Khu Cong nghe cao Hoa Lac duoc Thu tuong Chinh phu quyet dinh thanh lap nam 1998, voi dien tich quy hoach gan 1.590 ha, trong do dien tich khong phai giai phong mat bang la 117 ha; dien tich giai phong mat bang la 1.469 ha, hien da giai phong mat bang va ban giao duoc tren 990 ha.

Hien tai, khu cong nghe nay da thu hut duoc khoang 70 du an voi tong so von dau tu hon 56 nghin ty dong tren dien tich gan 354 ha.

Tuy nhien, do tinh hinh kinh te kho khan, mot so du an da khong trien khai nhu cam ket; viec thuc hien cac du an dang gap nhung kho khan, vuong mac nhu co che, chinh sach thay doi theo thoi gian va do anh huong khi sap nhap tinh Ha Tay vao thanh pho Ha Noi; cong tac giai phong mat bang moi chi dat 70%; viec xay dung cac khu tai dinh cu cham, chua dap ung duoc yeu cau, chua dong bo voi tien do giai phong mat bang;…

Du an Dai hoc Quoc gia cung gap nhung kho khan, vuong mac tuong tu nhu du an Khu Cong nghe cao Hoa Lac, trong do kho khan lon nhat van la thieu von dau tu, giai phong mat bang, tai dinh cu…

Theo lanh dao nhieu Bo, nganh huu quan, viec trien khai 2 du an nay gap nhieu kho khan la do phai dieu chinh quy hoach nhieu lan; thieu von; viec trien khai xay dung cac khu tai dinh cu qua cham dan den tinh trang nguoi dan da nhan tien den bu nhung chua duoc bo tri tai dinh cu... Hien tai, viec giai phong mat bang o ca 2 du an moi chi giai phong duoc 70% dien tich; so von con thieu cho giai phong mat bang cua ca 2 du an la khoang 7.000 ty dong.

Truoc nhung kho khan, vuong mac tren, Thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao,phai kien dinh, quyet liet thuc hien chu truong, tim moi cach de thao go, xu ly kho khan, vuong mac cho du an Khu cong nghe cao Hoa Lac, du an dau tu xay dung Dai hoc Quoc gia Ha Noi.


Thu tuong cho rang, khong can dieu chinh quy mo tong the cua du an, song phai phai ra soat lai quy hoach, dieu chinh thich hop trong noi khu cua du an.


Cac bo, nganh chuc nang can tan dung loi the gan nhau cua 2 du an, quan tam dau tu ha tang chung, ket noi ha tang du an Khu Cong nghe cao Hoa Lac voi du an dau tu xay dung Dai hoc Quoc gia Ha Noi tai Hoa Lac, khong de lang phi trong dau tu ve ha tang nhat la ha tang ve giao thong, dien, cap thoat nuoc, xu ly rac thai...

Dong thoi, doi voi tung du an cung phai kiem soat, ra soat ve quy hoach, dien tich, dam bao dien tich phu hop, ra soat tinh chat cua du an theo dung nghia cong nghe cao, cuong quyet rut giay phep cac du an dau tu khong phai la cong nghe cao trong Khu Cong nghe cao Hoa Lac; nhung cong trinh tien ich, phu tro phai phai het suc can nhac trong dau tu, neu thay khong can thiet phai tinh toan su dung chung, phai het suc tiet kiem.

Nham thao go kho khan lon nhat hien nay la von giai phong mat bang, tai dinh cu cho hai du an, Thu tuong Nguyen Tan Dung de nghi trong thang 8 nay, Pho Thu tuong Vu Duc Dam, Bo Tai chinh, Bo Ke hoach va Dau tu chu tri hop ban de ra soat, tinh toan nguon, bo sung von theo tung nam cho den bu, giai phong mat bang, tai dinh cu doi voi cac du an voi tinh than la tiet kiem, bo tri von uu tien nhat, som trinh Thu tuong Chinh phu quyet dinh.

Ben canh do, Thu tuong Nguyen Tan Dung cung luu ycan ra soat lai co che, chinh sach trong den bu, giai phong mat bang;nhung gi phai su dung von ngan sach, Nha nuoc se dau tu; nhung gi co the xa hoi hoa duoc, khong can dau tu bang ngan sach phai kien quyet thuc hien xa hoi hoi hoa.


Truoc do, vao cuoi thang 7, UBND TP. Ha Noi cung da ban hanh Cong van so 5527/UBND-NNNT, chi dao so, nganh lien quan va cac huyen Thach That, Quoc Oai day nhanh tien do cong tac giai phong mat bang du an khu Cong nghe cao Hoa Lac.

Theo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000