TS. Nguyễn Đình Cung: Động lực cải cách phải xuất phát cả bên trong lẫn bên ngoài

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cải cách kinh tế Việt Nam phải như con chim đập bằng 2 cánh: Hội nhập kinh tế quốc tế và thị trường hóa trong nước. Nếu 2 cánh đập đều thì chúng ta bay lên, kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.
TS. Nguyễn Đình Cung: Động lực cải cách phải xuất phát cả bên trong lẫn bên ngoài

 TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nói. Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cải cách thể chế để tăng sức hấp dẫn cho môi trường kinh doanh. Động lực của quá trình này xuất phát từ hai phía, trong nước và ngoài nước.


Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, quá trình cải cách của Việt Nam được đặt ra xuất phát từ hai động lực: thứ nhất là nhu cầu từ sự phát triển nội tại của nền kinh tế trong nước buộc chúng ta phải cải cách. Thứ hai, đó là do áp lực từ việc hội nhập mạnh mẽ với thế giới buộc chúng ta phải cải cách để theo kịp sự phát triển.

Ông Cung nhấn mạnh, Việt Nam cần phải chủ động cải cách trong nước để phát huy mạnh mẽ các tiềm lực sẵn có, chứ không phải đợi đến khi chịu áp lực từ việc hội nhập với bên ngoài mới khiến chúng ta mới thấy cần phải cải cách.


Tuy nhiên, khi các hoạt động cải cách trong nước còn chậm chạp, trì trệ thì hoạt động hội nhập mạnh mẽ hơn với quốc tế sẽ tạo động lực cho hoạt động cải cách bên trong.


Việt Nam cũng lấy việc hội nhập quốc tế làm cơ sở để tiến hành cải cách trong nước.Hai động lực này sẽ được điều tiết hài hòa như hai cánh của con chim để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu là tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn.


Bàn về quá trình cải cách của Việt Nam, Tiến sĩ Pociano – chuyên gia thuộc viện Nghiên cứu kinh tế Asean và Đông Á cho rằng: Việt Nam cần có cải cách ở cấp độ quốc gia, rà soát lại các cải cách trước đây.


Việt Nam có thể học hỏi có thể học hỏi kinh nghiệm từ các nước phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản hay như học từ Singapore việc đưa khu vực tư nhân vào tham gia. Việt Nam cần cải thiện môi trường pháp lý thể chế để trở thành khu vực có sự hấp dẫn cho hoạt động đầu tư.


Tổng thư ký Asean Lê Lương Minh cũng cho rằng cải cách về pháp chế là một trong những tọng tâm của các nước Asean, trong đó có Việt Nam nhằm tăng sức hấp dẫn cho môi trường kinh doanh.


Tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chương trình tổng thể tái cơ cấu kinh tế, phân bổ lại nguồn lực. Trong từng ngành cũng sẽ cải cách thể chế, làm cho môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng hơn bằng nguyên tắc thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nguồn nhân lực, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung cho biết.


Theo ông Cung, Việt Nam cần tiến hành cải cách ngân hàng, cải cách doanh nghiệp nhà nước, kinh tế vùng, và ngành. Nợ xấu của Việt Nam vẫn còn rất lớn và đã cản trở cho việc phân bổ lại tín dụng. Do đó cần tái cơ cấu các tổ chức tín dụng trong thời gian tới vì nếu không xử lý nợ xấu thì Việt Nam khó có đạt được sự tăng trưởng.

Về vấn đề tái cơ cấu đầu tư công, ông Cung cho biết, Việt Nam đang xây dựng và phân bố lại vốn.Bộ Kế hoạch đầu tư đang tiến hành các biện pháp nhằm minh bạch hoạt động này. Bên cạnh đó, tỷ trọng đầu tư vào Việt Nam đã giảm xuống, hiệu quả đầu tư cũng giảm nên tăng trưởng chưa thể cao lên được.


Theo ông Cung, từ sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007, hoạt động cải cách trong nước có chiều hướng chững lại. Do vậy cơ hội được tạo ra bằng việc hội nhập ra nước ngoài, cơ hội dành nhiều cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước.


Trong khi đó, doanh nghiệp tư nhân lại không tận dụng được cơ hội từ thị trường. Trò chơi và thể lệ kinh doanh của khu vực trong nước không được cải thiện bằng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Do vậy, Việt Nam phải tiến hành tái cơ cấu kinh tế.


TS Nguyễn Đình Cung cũng cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã đếm từng chỉ tiêu và đưa ra những giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Nghị quyết 19 của Chính phủ có nhiều khác biệt so với nghị quyết khác, khi lấy các chỉ tiêu của quốc tế so sánh với các nước Asean 6, Chính phủ đã giao trách nhiệm cho từng cơ quan cụ thể.


Trong đó, có 2 chỉ tiêu là giải quyết vấn đề nộp thuế và thương mại qua biên giới đóng vai trò rất quan trọng. Nếu làm được 2 việc này thì sẽ có tác động sẽ lớn. GDP của Việt Nam sẽ tăng lên trên 7%, thủ tục xuất khẩu được giải quyết trong vòng 11 ngày và thủ tục nhập khẩu giảm xuống còn 22 ngày.


Khi chương trình cải cách được triển khai, trong vòng 2 năm nữa Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể môi trường kinh doanh, bằng với Asean 6 (bao gồm 6 nước châu Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand).

Tuy nhiên, khi đạt được các tiêu chí về môi trường kinh doanh thì Việt Nam mới ngang bằng với Thái Lan nhưng vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với Malaysia và Singapore.


Do vậy, Ông Cung nhấn mạnh: quá trình cải cách giúp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ ngày càng cao, môi trường kinh doanh ngày càng hấp dẫn. Cải cách kinh tế Việt Nam như con chim đập bằng 2 cảnh: hội nhập kinh tế quốc tế và thị trường hóa trong nước. Nếu 2 cánh đập đều thì chúng ta bay lên. Kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.


>>Cải cách kinh tế Việt Nam: Hai bước tiến và một bước lùi">>>>Cải cách kinh tế Việt Nam: Hai bước tiến và một bước lùi


Theo Trang Nhung
Bizlive

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

TS. Nguyễn Đình Cung: Động lực cải cách phải xuất phát cả bên trong lẫn bên ngoài

Cải cách kinh tế Việt Nam phải như con chim đập bằng 2 cánh: Hội nhập kinh tế quốc tế và thị trường hóa trong nước. Nếu 2 cánh đập đều thì chúng ta bay lên, kinh tế Việt Nam sẽ ngày càng phát triển.


TS. Nguyen Dinh Cung: Dong luc cai cach phai xuat phat ca ben trong lan ben ngoai


Cai cach kinh te Viet Nam phai nhu con chim dap bang 2 canh: Hoi nhap kinh te quoc te va thi truong hoa trong nuoc. Neu 2 canh dap deu thi chung ta bay len, kinh te Viet Nam se ngay cang phat trien.


 TS. Nguyen Dinh Cung, Vien truong Vien nghien cuu quan ly kinh te Trung uong noi. Viet Nam dang dung truoc yeu cau cai cach the che de tang suc hap dan cho moi truong kinh doanh. Dong luc cua qua trinh nay xuat phat tu hai phia, trong nuoc va ngoai nuoc.


Theo chuyen gia kinh te Nguyen Dinh Cung, qua trinh cai cach cua Viet Nam duoc dat ra xuat phat tu hai dong luc: thu nhat la nhu cau tu su phat trien noi tai cua nen kinh te trong nuoc buoc chung ta phai cai cach. Thu hai, do la do ap luc tu viec hoi nhap manh me voi the gioi buoc chung ta phai cai cach de theo kip su phat trien.

Ong Cung nhan manh, Viet Nam can phai chu dong cai cach trong nuoc de phat huy manh me cac tiem luc san co, chu khong phai doi den khi chiu ap luc tu viec hoi nhap voi ben ngoai moi khien chung ta moi thay can phai cai cach.


Tuy nhien, khi cac hoat dong cai cach trong nuoc con cham chap, tri tre thi hoat dong hoi nhap manh me hon voi quoc te se tao dong luc cho hoat dong cai cach ben trong.


Viet Nam cung lay viec hoi nhap quoc te lam co so de tien hanh cai cach trong nuoc.Hai dong luc nay se duoc dieu tiet hai hoa nhu hai canh cua con chim de Viet Nam co the dat duoc muc tieu la tao ra moi truong kinh doanh hap dan.


Ban ve qua trinh cai cach cua Viet Nam, Tien si Pociano – chuyen gia thuoc vien Nghien cuu kinh te Asean va Dong A cho rang: Viet Nam can co cai cach o cap do quoc gia, ra soat lai cac cai cach truoc day.


Viet Nam co the hoc hoi co the hoc hoi kinh nghiem tu cac nuoc phat trien nhu Trung Quoc, Nhat Ban hay nhu hoc tu Singapore viec dua khu vuc tu nhan vao tham gia. Viet Nam can cai thien moi truong phap ly the che de tro thanh khu vuc co su hap dan cho hoat dong dau tu.


Tong thu ky Asean Le Luong Minh cung cho rang cai cach ve phap che la mot trong nhung tong tam cua cac nuoc Asean, trong do co Viet Nam nham tang suc hap dan cho moi truong kinh doanh.


Tai Viet Nam, Chinh phu Viet Nam da ban hanh chuong trinh tong the tai co cau kinh te, phan bo lai nguon luc. Trong tung nganh cung se cai cach the che, lam cho moi truong kinh doanh lanh manh, cong bang hon bang nguyen tac thi truong, on dinh kinh te vi mo, phat trien nguon nhan luc, chuyen gia kinh te Nguyen Dinh Cung cho biet.


Theo ong Cung, Viet Nam can tien hanh cai cach ngan hang, cai cach doanh nghiep nha nuoc, kinh te vung, va nganh. No xau cua Viet Nam van con rat lon va da can tro cho viec phan bo lai tin dung. Do do can tai co cau cac to chuc tin dung trong thoi gian toi vi neu khong xu ly no xau thi Viet Nam kho co dat duoc su tang truong.

Ve van de tai co cau dau tu cong, ong Cung cho biet, Viet Nam dang xay dung va phan bo lai von.Bo Ke hoach dau tu dang tien hanh cac bien phap nham minh bach hoat dong nay. Ben canh do, ty trong dau tu vao Viet Nam da giam xuong, hieu qua dau tu cung giam nen tang truong chua the cao len duoc.


Theo ong Cung, tu sau khi Viet Nam gia nhap WTO vao nam 2007, hoat dong cai cach trong nuoc co chieu huong chung lai. Do vay co hoi duoc tao ra bang viec hoi nhap ra nuoc ngoai, co hoi danh nhieu cho doanh nghiep co von dau tu nha nuoc.


Trong khi do, doanh nghiep tu nhan lai khong tan dung duoc co hoi tu thi truong. Tro choi va the le kinh doanh cua khu vuc trong nuoc khong duoc cai thien bang khu vuc co von dau tu nuoc ngoai. Do vay, Viet Nam phai tien hanh tai co cau kinh te.


TS Nguyen Dinh Cung cung cho biet: Thu tuong Chinh phu da dem tung chi tieu va dua ra nhung giai phap cu the de cai thien moi truong kinh doanh cua Viet Nam. Nghi quyet 19 cua Chinh phu co nhieu khac biet so voi nghi quyet khac, khi lay cac chi tieu cua quoc te so sanh voi cac nuoc Asean 6, Chinh phu da giao trach nhiem cho tung co quan cu the.


Trong do, co 2 chi tieu la giai quyet van de nop thue va thuong mai qua bien gioi dong vai tro rat quan trong. Neu lam duoc 2 viec nay thi se co tac dong se lon. GDP cua Viet Nam se tang len tren 7%, thu tuc xuat khau duoc giai quyet trong vong 11 ngay va thu tuc nhap khau giam xuong con 22 ngay.


Khi chuong trinh cai cach duoc trien khai, trong vong 2 nam nua Viet Nam se cai thien dang ke moi truong kinh doanh, bang voi Asean 6 (bao gom 6 nuoc chau A: Trung Quoc, Nhat Ban, Han Quoc, An Do, Australia va New Zealand).

Tuy nhien, khi dat duoc cac tieu chi ve moi truong kinh doanh thi Viet Nam moi ngang bang voi Thai Lan nhung van con o khoang cach kha xa so voi Malaysia va Singapore.


Do vay, Ong Cung nhan manh: qua trinh cai cach giup cho toc do tang truong kinh te cua Viet Nam se ngay cang cao, moi truong kinh doanh ngay cang hap dan. Cai cach kinh te Viet Nam nhu con chim dap bang 2 canh: hoi nhap kinh te quoc te va thi truong hoa trong nuoc. Neu 2 canh dap deu thi chung ta bay len. Kinh te Viet Nam se ngay cang phat trien.


>>Cai cach kinh te Viet Nam: Hai buoc tien va mot buoc lui">>>>Cai cach kinh te Viet Nam: Hai buoc tien va mot buoc lui


Theo Trang Nhung
Bizlive

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000