Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Tính sai GDP sẽ sai nhiều quyết sách

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Địa phương nào cũng có mức GDP tăng trưởng 9-10%/năm, thậm chí tăng đến 15%, nhưng GDP cả nước chỉ đạt 5-7%.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Tính sai GDP sẽ sai nhiều quyết sách

Với chúng ta, đây là thời kỳ chuyển đổi và phải dám làm để thực sự có chuyển đổi vì lợi ích chung của đất nước. Nếu cứ duy trì cách tính GDP như hiện nay sẽ dẫn đến nhiều quyết sách sai, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh bình luận.

Tính sai GDP sẽ sai nhiều quyết sách

Giới chuyên gia cũng như nhiều đại biểu Quốc hội thường nhận xét, mức tăng GDP hàng năm của chúng ta là con số “bí hiểm”. Còn ý kiến của ông?

Quy trình tính GDP hiện đang bộc lộ hạn chế, bất cập cả về chất lượng số liệu, tính đồng bộ, thống nhất trong phương pháp thu thập nguồn thông tin, cách thức tổ chức thực hiện dẫn đến chênh lệch ngày càng lớn giữa GDP toàn nền kinh tế và tổng cộng GRDP tỉnh cho 63 tỉnh, thành.

Tôi có thể khẳng định rằng, cách tính GDP hiện nay không thể chấp nhận được trong kinh tế, khi mà địa phương nào cũng có mức GDP tăng trưởng 9-10%/năm, thậm chí tăng đến 15%, nhưng GDP cả nước chỉ đạt 5-7%. 

GDP ở các địa phương tăng đột biến bởi cách tính bị trùng, “ảo”. Chẳng hạn, tại các địa phương có cửa khẩu như Tp.HCM hay các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn... mỗi năm có thể xuất khẩu 3-5 tỷ USD/cửa khẩu, nhưng toàn bộ giá trị sản xuất đó không phải do tỉnh này làm ra mà do các địa phương khác. Cả nước đã tính, tỉnh lại tính tiếp nên bị trùng. 

Đây không phải là vấn đề mới nhưng lần này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quyết tâm tạo ra bước chuyển căn bản?

Nếu cứ để tình trạng này diễn ra, các địa phương tính sai về tăng trưởng GDP sẽ dẫn đến nhiều quyết sách sai. 

Các nước trên thế giới không ai tính GDP cho tỉnh, thành mà chỉ tính GDP chung cho cả quốc gia. Với chúng ta, đây là thời kỳ chuyển đổi. Chúng ta tạm chấp nhận tính GDP cho địa phương, vì chưa có cách nào khác thay thế để đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương. 

Trên cơ sở số liệu của các địa phương cung cấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ giao Tổng cục Thống kê loại trừ những nhân tố tính trùng, sau đó thống nhất lại lần cuối và so sánh với mức tăng GDP của cả nước để có được công bố chính thức tốc độ tăng trưởng cho các địa phương. 

Mỗi địa phương đều có cục thống kê nên lấy số liệu đầu vào tương đối chính xác. Điều này sẽ thu hẹp khoảng cách và thực chất hơn. Từ năm 2018, Tổng cục Thống kê trực tiếp tính tăng trưởng GDP cho các địa phương thay vì tỉnh, thành tự tính hiện nay.

Siết lại việc tính “ảo” cũng là vấn đề rất nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh chúng ta tiến hành tổng kết nhiệm kỳ như hiện nay, thưa ông?

Đúng vậy, đây là vấn đề rất nhạy cảm vì đảng bộ các địa phương sắp đại hội vào năm sau. Mọi năm, các tỉnh đều báo cáo tăng 10 - 15%, bây giờ chỉ còn 8 - 9%, thậm chí 6 - 7%, kể cả chỉ 4 - 5% là một điều khó giải thích. 

Chúng tôi hiểu rằng, nếu không làm tốt công tác tư tưởng thì địa phương sẽ không chấp nhận, cho rằng cách này tính chưa đúng song đây là điều cần phải làm vì lợi ích chung của đất nước. 

Chúng tôi dám làm và hoàn toàn nghĩ rằng, các địa phương sẵn sàng ủng hộ vì là một quyết định rất đúng đắn.

Đầu tiên là phải đánh thông tư tưởng

Có ý kiến cho rằng, nếu GDP đang là câu chuyện đau đầu của ngành kế hoạch và đầu tư, thì việc chấn chỉnh tình trạng đầu tư dàn trải đã trở thành niềm tự hào của ngành. Ông cũng có đồng tình quan điểm này?

Lâu nay, chúng ta làm theo kế hoạch hàng năm nên không thể biết năm sau công trình được đầu tư bao nhiêu. Trong cả nhiệm kỳ 5 năm, các chủ tịch tỉnh, bộ trưởng các bộ không biết mình có bao nhiêu nguồn lực. 

Do vậy, khi được trao quyền quyết định chủ trương đầu tư thì họ không thể biết mình quyết định như thế nào là phù hợp với khả năng. Từ đó tạo ra tình trạng phê duyệt lớn hơn rất nhiều so với khả năng đầu tư. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới đầu tư dàn trải, kém hiệu quả trong nhiều năm qua. 

Nhưng từ năm 2011, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 1792/TTg về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ nên đến nay, chúng ta đã kiểm soát được tình hình. 

Như Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nói, đây là biện pháp mạnh chặn đứng được đầu tư dàn trải trong 3 năm qua, nợ đầu tư xây dựng cơ bản ở các địa phương, bộ, ngành giảm rất nhiều. Có thể nói sau nhiều năm không ngăn chặn được tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả thì đến nay, đã dần dần tập trung hơn, hiệu quả hơn.

Với kết quả như vậy, ông có tin rằng hoạt động đầu tư công thời gian tới sẽ đi vào trật tự?

Hiện tại, chúng tôi còn rất lo lắng về vấn đề nhận thức. Cả bộ máy từ trung ương đến địa phương mấy chục năm nay đã quen làm theo cách phân bổ nguồn vốn hàng năm, bây giờ chuyển qua làm trung hạn là phải biết dự báo cho cả 5 năm. 

Nói như Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, điều đầu tiên là phải đánh thông được tư tưởng từ trên xuống dưới. Đây là lợi ích của dân tộc, của đất nước, chúng ta phải làm chứ không phải vì lợi ích cá nhân mà chúng ta không làm. 

Tuy nhiên, chúng ta đã có bài học rất tốt từ 3 năm thực hiện Chỉ thị 1792/TTg nên chúng tôi tin tưởng, tình hình đầu tư công sẽ có bước chuyển tích cực trong 5 năm tới và nhiều năm tiếp theo.>>Những ngộ nhận quanh chỉ tiêu GDP">>>>Những ngộ nhận quanh chỉ tiêu GDP

Theo Đoàn Trần
VnEconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Tính sai GDP sẽ sai nhiều quyết sách

Địa phương nào cũng có mức GDP tăng trưởng 9-10%/năm, thậm chí tăng đến 15%, nhưng GDP cả nước chỉ đạt 5-7%.


Bo truong Bui Quang Vinh: Tinh sai GDP se sai nhieu quyet sach


Dia phuong nao cung co muc GDP tang truong 9-10%/nam, tham chi tang den 15%, nhung GDP ca nuoc chi dat 5-7%.


Voi chung ta, day la thoi ky chuyen doi va phai dam lam de thuc su co chuyen doi vi loi ich chung cua dat nuoc. Neu cu duy tri cach tinh GDP nhu hien nay se dan den nhieu quyet sach sai, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Bui Quang Vinh binh luan.

Tinh sai GDP se sai nhieu quyet sach

Gioi chuyen gia cung nhu nhieu dai bieu Quoc hoi thuong nhan xet, muc tang GDP hang nam cua chung ta la con so “bi hiem”. Con y kien cua ong?

Quy trinh tinh GDP hien dang boc lo han che, bat cap ca ve chat luong so lieu, tinh dong bo, thong nhat trong phuong phap thu thap nguon thong tin, cach thuc to chuc thuc hien dan den chenh lech ngay cang lon giua GDP toan nen kinh te va tong cong GRDP tinh cho 63 tinh, thanh.

Toi co the khang dinh rang, cach tinh GDP hien nay khong the chap nhan duoc trong kinh te, khi ma dia phuong nao cung co muc GDP tang truong 9-10%/nam, tham chi tang den 15%, nhung GDP ca nuoc chi dat 5-7%. 

GDP o cac dia phuong tang dot bien boi cach tinh bi trung, “ao”. Chang han, tai cac dia phuong co cua khau nhu Tp.HCM hay cac tinh Lao Cai, Lang Son... moi nam co the xuat khau 3-5 ty USD/cua khau, nhung toan bo gia tri san xuat do khong phai do tinh nay lam ra ma do cac dia phuong khac. Ca nuoc da tinh, tinh lai tinh tiep nen bi trung. 

Day khong phai la van de moi nhung lan nay, Bo Ke hoach va Dau tu co quyet tam tao ra buoc chuyen can ban?

Neu cu de tinh trang nay dien ra, cac dia phuong tinh sai ve tang truong GDP se dan den nhieu quyet sach sai. 

Cac nuoc tren the gioi khong ai tinh GDP cho tinh, thanh ma chi tinh GDP chung cho ca quoc gia. Voi chung ta, day la thoi ky chuyen doi. Chung ta tam chap nhan tinh GDP cho dia phuong, vi chua co cach nao khac thay the de danh gia toc do tang truong kinh te cua cac dia phuong. 

Tren co so so lieu cua cac dia phuong cung cap, Bo Ke hoach va Dau tu se giao Tong cuc Thong ke loai tru nhung nhan to tinh trung, sau do thong nhat lai lan cuoi va so sanh voi muc tang GDP cua ca nuoc de co duoc cong bo chinh thuc toc do tang truong cho cac dia phuong. 

Moi dia phuong deu co cuc thong ke nen lay so lieu dau vao tuong doi chinh xac. Dieu nay se thu hep khoang cach va thuc chat hon. Tu nam 2018, Tong cuc Thong ke truc tiep tinh tang truong GDP cho cac dia phuong thay vi tinh, thanh tu tinh hien nay.

Siet lai viec tinh “ao” cung la van de rat nhay cam, nhat la trong boi canh chung ta tien hanh tong ket nhiem ky nhu hien nay, thua ong?

Dung vay, day la van de rat nhay cam vi dang bo cac dia phuong sap dai hoi vao nam sau. Moi nam, cac tinh deu bao cao tang 10 - 15%, bay gio chi con 8 - 9%, tham chi 6 - 7%, ke ca chi 4 - 5% la mot dieu kho giai thich. 

Chung toi hieu rang, neu khong lam tot cong tac tu tuong thi dia phuong se khong chap nhan, cho rang cach nay tinh chua dung song day la dieu can phai lam vi loi ich chung cua dat nuoc. 

Chung toi dam lam va hoan toan nghi rang, cac dia phuong san sang ung ho vi la mot quyet dinh rat dung dan.

Dau tien la phai danh thong tu tuong

Co y kien cho rang, neu GDP dang la cau chuyen dau dau cua nganh ke hoach va dau tu, thi viec chan chinh tinh trang dau tu dan trai da tro thanh niem tu hao cua nganh. Ong cung co dong tinh quan diem nay?

Lau nay, chung ta lam theo ke hoach hang nam nen khong the biet nam sau cong trinh duoc dau tu bao nhieu. Trong ca nhiem ky 5 nam, cac chu tich tinh, bo truong cac bo khong biet minh co bao nhieu nguon luc. 

Do vay, khi duoc trao quyen quyet dinh chu truong dau tu thi ho khong the biet minh quyet dinh nhu the nao la phu hop voi kha nang. Tu do tao ra tinh trang phe duyet lon hon rat nhieu so voi kha nang dau tu. Do chinh la nguyen nhan dan toi dau tu dan trai, kem hieu qua trong nhieu nam qua. 

Nhung tu nam 2011, Thu tuong da ban hanh Chi thi 1792/TTg ve tang cuong quan ly dau tu tu von ngan sach Nha nuoc va von trai phieu Chinh phu nen den nay, chung ta da kiem soat duoc tinh hinh. 

Nhu Chu tich UBND tinh Vinh Phuc noi, day la bien phap manh chan dung duoc dau tu dan trai trong 3 nam qua, no dau tu xay dung co ban o cac dia phuong, bo, nganh giam rat nhieu. Co the noi sau nhieu nam khong ngan chan duoc tinh trang dau tu dan trai, kem hieu qua thi den nay, da dan dan tap trung hon, hieu qua hon.

Voi ket qua nhu vay, ong co tin rang hoat dong dau tu cong thoi gian toi se di vao trat tu?

Hien tai, chung toi con rat lo lang ve van de nhan thuc. Ca bo may tu trung uong den dia phuong may chuc nam nay da quen lam theo cach phan bo nguon von hang nam, bay gio chuyen qua lam trung han la phai biet du bao cho ca 5 nam. 

Noi nhu Bo truong Khoa hoc va Cong nghe Nguyen Quan, dieu dau tien la phai danh thong duoc tu tuong tu tren xuong duoi. Day la loi ich cua dan toc, cua dat nuoc, chung ta phai lam chu khong phai vi loi ich ca nhan ma chung ta khong lam. 

Tuy nhien, chung ta da co bai hoc rat tot tu 3 nam thuc hien Chi thi 1792/TTg nen chung toi tin tuong, tinh hinh dau tu cong se co buoc chuyen tich cuc trong 5 nam toi va nhieu nam tiep theo.>>Nhung ngo nhan quanh chi tieu GDP">>>>Nhung ngo nhan quanh chi tieu GDP

Theo Doan Tran
VnEconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000