Khu kinh tế Vũng Áng: Cơ quan chức năng bỏ ngỏ, xe quá tải tung hoành

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thực tế toàn tỉnh xe quá tải đang tập trung nhiều nhất ở Kỳ Anh nhưng huyện này chưa có tổ cân tải trọng xe.
Khu kinh tế Vũng Áng: Cơ quan chức năng bỏ ngỏ, xe quá tải tung hoành

Huyện không đặt tổ cân xe


Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, những ngày này, xe quá tải vẫn hoạt động rầm rộ trên các ngả đường vào Khu kinh tế Vũng Áng. Các xe "hổ vồ" (Howo) chất đầy đá, sỏi vẫn liên tục vào công trường đang thi công.


Thực tế này, ông Nguyễn Trần Toản - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới Hà Tĩnh - thừa nhận: "Trạm cân của tỉnh làm được chỗ này thì mất chỗ khác, làm ở đường 12C thì mất đường 1A. Kể cả khi chúng tôi đặt ở đường 12C (thị trấn Kỳ Anh) thì vẫn còn nhiều tuyến đường khác tránh được trạm cân để xe quá tải vào các công trường ở dự án Formosa". Cũng theo ông Toản, cả tỉnh chỉ có một trạm cân lưu động, thành ra trong tháng 6, trạm cân đặt ở Kỳ Anh 17 ngày, tháng 7 đặt được 13 ngày.


Như thế khi đặt trạm cân trên QL1A ngoài thị xã Hồng Lĩnh, thì trong Kỳ Anh xe quá tải hoạt động thế nào sẽ không thể biết được. Lúc đó, xe quá tải có hoạt động ở Kỳ Anh thì trách nhiệm cũng không thuộc về trạm cân được.


Ông Phan Ngọc Quyết - Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh - cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao các huyện chủ động đặt cân xách tay để kiểm soát xe quá tải bảo vệ đường cấp huyện, giao thông nông thôn. Đến thời điểm này cả tỉnh mới chỉ có huyện Can Lộc và huyện Cẩm Xuyên có tổ kiểm tra liên ngành dùng cân xách tay.


Thực tế toàn tỉnh xe quá tải đang tập trung nhiều nhất ở Kỳ Anh nhưng huyện này chưa có tổ cân tải trọng xe. Vấn đề này ông Quyết cho biết, tới đây Sở GTVT sẽ có ý kiến tham mưu với tỉnh đề nghị huyện Kỳ Anh thực hiện tổ cân xe để giảm áp lực đối với trạm cân lưu động của tỉnh, kiểm soát tốt hơn tình trạng xe quá tải.


Chậm ra quân bắt xe cơi nới, quá tải


Ngày 24.7, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự có văn bản số 3152 giao CA tỉnh chủ trì phối hợp với Sở GTVT, Cty TNHH MTV đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải và các đơn vị liên quan thành lập tổ công tác để kiểm tra, xử lý các xe ôtô vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, vi phạm chở quá tải trọng trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Theo nội dung văn bản giao "phải xây dựng xong kế hoạch , thành lập tổ công tác để tổ chức thực hiện trước ngày 26.7". Tuy nhiên đến thời điểm này, tổ công tác mà UBND tỉnh giao vẫn chưa ra quân thực hiện nhiệm vụ.


Sáng 5.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh - ông Võ Trọng Hùng - nói: "Hiện nay tất cả các thủ tục pháp lý để thành lập tổ công tác đó đã hoàn thiện. Chiều nay sẽ tổ chức họp để triển khai lực lượng. Bởi còn liên quan đến việc họp để tỉnh thống nhất quyết trích chi phí xăng dầu cho tổ công tác". Cũng theo ông Hùng, dự kiến khoảng vài ngày tới, tổ công tác sẽ ra quân thực hiện nhiệm vụ.


>> Chính thức có văn bản “bác” đề xuất lập đặc khu của Formosa


Theo Trần TuấnLao động

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khu kinh tế Vũng Áng: Cơ quan chức năng bỏ ngỏ, xe quá tải tung hoành

Thực tế toàn tỉnh xe quá tải đang tập trung nhiều nhất ở Kỳ Anh nhưng huyện này chưa có tổ cân tải trọng xe.


Khu kinh te Vung Ang: Co quan chuc nang bo ngo, xe qua tai tung hoanh


Thuc te toan tinh xe qua tai dang tap trung nhieu nhat o Ky Anh nhung huyen nay chua co to can tai trong xe.


Huyen khong dat to can xe


Ghi nhan cua phong vien Bao Lao Dong, nhung ngay nay, xe qua tai van hoat dong ram ro tren cac nga duong vao Khu kinh te Vung Ang. Cac xe "ho vo" (Howo) chat day da, soi van lien tuc vao cong truong dang thi cong.


Thuc te nay, ong Nguyen Tran Toan - Pho Chanh Thanh tra So GTVT kiem Tram truong Tram kiem tra tai trong xe co gioi Ha Tinh - thua nhan: "Tram can cua tinh lam duoc cho nay thi mat cho khac, lam o duong 12C thi mat duong 1A. Ke ca khi chung toi dat o duong 12C (thi tran Ky Anh) thi van con nhieu tuyen duong khac tranh duoc tram can de xe qua tai vao cac cong truong o du an Formosa". Cung theo ong Toan, ca tinh chi co mot tram can luu dong, thanh ra trong thang 6, tram can dat o Ky Anh 17 ngay, thang 7 dat duoc 13 ngay.


Nhu the khi dat tram can tren QL1A ngoai thi xa Hong Linh, thi trong Ky Anh xe qua tai hoat dong the nao se khong the biet duoc. Luc do, xe qua tai co hoat dong o Ky Anh thi trach nhiem cung khong thuoc ve tram can duoc.


Ong Phan Ngoc Quyet - Chanh Thanh tra So GTVT Ha Tinh - cho biet, thuc hien chi dao cua UBND tinh Ha Tinh ve viec giao cac huyen chu dong dat can xach tay de kiem soat xe qua tai bao ve duong cap huyen, giao thong nong thon. Den thoi diem nay ca tinh moi chi co huyen Can Loc va huyen Cam Xuyen co to kiem tra lien nganh dung can xach tay.


Thuc te toan tinh xe qua tai dang tap trung nhieu nhat o Ky Anh nhung huyen nay chua co to can tai trong xe. Van de nay ong Quyet cho biet, toi day So GTVT se co y kien tham muu voi tinh de nghi huyen Ky Anh thuc hien to can xe de giam ap luc doi voi tram can luu dong cua tinh, kiem soat tot hon tinh trang xe qua tai.


Cham ra quan bat xe coi noi, qua tai


Ngay 24.7, Chu tich UBND tinh Ha Tinh Vo Kim Cu co van ban so 3152 giao CA tinh chu tri phoi hop voi So GTVT, Cty TNHH MTV dang kiem phuong tien giao thong van tai va cac don vi lien quan thanh lap to cong tac de kiem tra, xu ly cac xe oto vi pham quy dinh ve an toan ky thuat va bao ve moi truong, vi pham cho qua tai trong tren dia ban tinh, kien quyet xu ly nghiem cac truong hop vi pham.


Theo noi dung van ban giao "phai xay dung xong ke hoach , thanh lap to cong tac de to chuc thuc hien truoc ngay 26.7". Tuy nhien den thoi diem nay, to cong tac ma UBND tinh giao van chua ra quan thuc hien nhiem vu.


Sang 5.8, trao doi voi phong vien Bao Lao Dong, Truong phong CSGT Cong an tinh Ha Tinh - ong Vo Trong Hung - noi: "Hien nay tat ca cac thu tuc phap ly de thanh lap to cong tac do da hoan thien. Chieu nay se to chuc hop de trien khai luc luong. Boi con lien quan den viec hop de tinh thong nhat quyet trich chi phi xang dau cho to cong tac". Cung theo ong Hung, du kien khoang vai ngay toi, to cong tac se ra quan thuc hien nhiem vu.


>> Chinh thuc co van ban “bac” de xuat lap dac khu cua Formosa


Theo Tran TuanLao dong

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000