Chủ tịch VCCI băn khoăn giai đoạn “hậu WTO” của Việt Nam

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sau giai đoạn hồ hởi ban đầu sau khi gia nhập WTO, Việt Nam hiện đang đối mặt với những trở ngại...
Chủ tịch VCCI băn khoăn giai đoạn “hậu WTO” của Việt Nam

Trong cuộc tọa đàm với ông Pascal Lamy, nguyên Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Hà Nội chiều 11/8, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng các thành tựu sau khi gia nhập WTO của Việt Nam là rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, sau giai đoạn hồ hởi ban đầu, Việt Nam hiện đang đối mặt với những trở ngại mới trong việc tận dụng các lợi thế mà WTO và các hiệp định thương mại khác đưa lại, ông Lộc nói.

Theo Chủ tịch VCCI, trong giai đoạn 2007-2008, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến quan trọng nhờ vào hai nguyên nhân. Một mặt, những cải cách thể chế, pháp luật toàn diện mà Việt Nam thực hiện theo các cam kết WTO là tác nhân quan trọng nhất của những chuyển biến ở Việt Nam.

Mặt khác, sự hứng khởi của các nhà đầu tư cả trong nước lẫn nước ngoài cũng là yếu tố quan trọng đưa tới những chuyển biến này.

Tuy nhiên, sau đó sự hứng khởi đã lắng xuống, khi những cải cách thể chế mới dừng lại ở mức yêu cầu của WTO, mà chưa chú trọng sâu vào các nhu cầu nội địa. Công cuộc tái cấu trúc diễn ra rất chậm trễ, lại trùng vào giai đoạn kinh tế thế giới khó khăn, khủng hoảng.

Vì vậy, những lợi thế từ gia nhập WTO nói riêng và hội nhập nói chung, theo ông Lộc, “đã không được phát huy đầy đủ”.

Một ví dụ là cơ hội tăng trưởng không đạt được kỳ vọng, theo đó tăng trưởng GDP 5 năm 2007-2011 chỉ đạt 6,5%, dù vẫn là cao với thế giới nhưng rõ ràng là thấp hơn so với chính Việt Nam thời kỳ hội nhập hạn chế hơn trước đó, và thấp so với 7,8% của giai đoạn 2002-2006, thậm chí thấp so với 7% của giai đoạn 1996-2000.

Việt Nam cũng đối mặt tình trạng nông nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực, khi tăng trưởng bình quân ngành này trong giai đoạn 2007-2011 là 3,4%/năm, thấp hơn giai đoạn 5 năm trước 0,6 điểm %.

Cơ cấu xuất nhập khẩu có vấn đề và tăng trưởng đầu tư giảm, đóng góp vào GDP của đầu tư cũng giảm cũng là những vấn đề của Việt Nam hiện nay. Các doanh nghiệp dường như không tận dụng được cơ hội từ hội nhập để phát triển sản xuất kinh doanh và vì vậy việc mở rộng đầu tư, đầu tư mới của doanh nghiệp đã không đạt được tốc độ như trước đây.

Tuy nhiên, ông Lộc cũng hy vọng rằng tình hình sẽ chuyển biến tích cực hơn, với việc chương trình cải cách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã được phát động. Nghị quyết 15 của Chính phủ ban hành tháng 3/2014, đặt mục tiêu phải hoàn thành cổ phần hóa 432 doanh nghiệp Nhà nước. Nghị quyết 19 của Chính phủ thì yêu cầu đến năm 2015, các bộ, ngành của Việt Nam phải cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính đạt mức trung bình của các nước ASEAN 6 cũng là những điểm nhấn đáng chú ý.

Trong khi đó, các chương trình sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư trình ra Quốc hội cũng đặt yêu cầu phải cải thiện được thứ hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu.

“Những nỗ lực cải cách theo các chuẩn mực quốc tế này sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội và mở ra từ WTO và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, ông nói.

Theo Anh MinhVnEconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chủ tịch VCCI băn khoăn giai đoạn “hậu WTO” của Việt Nam

Sau giai đoạn hồ hởi ban đầu sau khi gia nhập WTO, Việt Nam hiện đang đối mặt với những trở ngại...


Chu tich VCCI ban khoan giai doan “hau WTO” cua Viet Nam


Sau giai doan ho hoi ban dau sau khi gia nhap WTO, Viet Nam hien dang doi mat voi nhung tro ngai...


Trong cuoc toa dam voi ong Pascal Lamy, nguyen Tong giam doc To chuc Thuong mai The gioi (WTO) tai Ha Noi chieu 11/8, Chu tich Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI) Vu Tien Loc cho rang cac thanh tuu sau khi gia nhap WTO cua Viet Nam la rat dang ghi nhan.

Tuy nhien, sau giai doan ho hoi ban dau, Viet Nam hien dang doi mat voi nhung tro ngai moi trong viec tan dung cac loi the ma WTO va cac hiep dinh thuong mai khac dua lai, ong Loc noi.

Theo Chu tich VCCI, trong giai doan 2007-2008, nen kinh te Viet Nam da co nhung chuyen bien quan trong nho vao hai nguyen nhan. Mot mat, nhung cai cach the che, phap luat toan dien ma Viet Nam thuc hien theo cac cam ket WTO la tac nhan quan trong nhat cua nhung chuyen bien o Viet Nam.

Mat khac, su hung khoi cua cac nha dau tu ca trong nuoc lan nuoc ngoai cung la yeu to quan trong dua toi nhung chuyen bien nay.

Tuy nhien, sau do su hung khoi da lang xuong, khi nhung cai cach the che moi dung lai o muc yeu cau cua WTO, ma chua chu trong sau vao cac nhu cau noi dia. Cong cuoc tai cau truc dien ra rat cham tre, lai trung vao giai doan kinh te the gioi kho khan, khung hoang.

Vi vay, nhung loi the tu gia nhap WTO noi rieng va hoi nhap noi chung, theo ong Loc, “da khong duoc phat huy day du”.

Mot vi du la co hoi tang truong khong dat duoc ky vong, theo do tang truong GDP 5 nam 2007-2011 chi dat 6,5%, du van la cao voi the gioi nhung ro rang la thap hon so voi chinh Viet Nam thoi ky hoi nhap han che hon truoc do, va thap so voi 7,8% cua giai doan 2002-2006, tham chi thap so voi 7% cua giai doan 1996-2000.

Viet Nam cung doi mat tinh trang nong nghiep bi anh huong tieu cuc, khi tang truong binh quan nganh nay trong giai doan 2007-2011 la 3,4%/nam, thap hon giai doan 5 nam truoc 0,6 diem %.

Co cau xuat nhap khau co van de va tang truong dau tu giam, dong gop vao GDP cua dau tu cung giam cung la nhung van de cua Viet Nam hien nay. Cac doanh nghiep duong nhu khong tan dung duoc co hoi tu hoi nhap de phat trien san xuat kinh doanh va vi vay viec mo rong dau tu, dau tu moi cua doanh nghiep da khong dat duoc toc do nhu truoc day.

Tuy nhien, ong Loc cung hy vong rang tinh hinh se chuyen bien tich cuc hon, voi viec chuong trinh cai cach nham nang cao nang luc canh tranh quoc gia da duoc phat dong. Nghi quyet 15 cua Chinh phu ban hanh thang 3/2014, dat muc tieu phai hoan thanh co phan hoa 432 doanh nghiep Nha nuoc. Nghi quyet 19 cua Chinh phu thi yeu cau den nam 2015, cac bo, nganh cua Viet Nam phai cai thien manh me thu tuc hanh chinh dat muc trung binh cua cac nuoc ASEAN 6 cung la nhung diem nhan dang chu y.

Trong khi do, cac chuong trinh sua doi Luat Doanh nghiep, Luat Dau tu trinh ra Quoc hoi cung dat yeu cau phai cai thien duoc thu hang nang luc canh tranh cua Viet Nam trong bang xep hang nang luc canh tranh toan cau.

“Nhung no luc cai cach theo cac chuan muc quoc te nay se tao dieu kien cho Viet Nam tan dung tot cac co hoi va mo ra tu WTO va cac hiep dinh thuong mai tu do the he moi”, ong noi.

Theo Anh MinhVnEconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000