Duyệt quy hoạch chi tiết 1.850 ha cho cảng biển Dung Quất II

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bộ Giao thông Vận tải vừa ký phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Dung Quất II, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2030.
Duyệt quy hoạch chi tiết 1.850 ha cho cảng biển Dung Quất II

Theo quy hoạch, khu bến Cảng Dung QuấtII có diện tích 1.850 ha (bao gồm cả khu đất và khu nước); phía Tây, Tây Bắc giáp khu vực cây xanh cách ly với đô thị mới Vạn Tường; phía Tây, Tây Nam giáp hậu cần cảng và một phần Khu công nghiệp Dung Quất II; phía Nam giáp khu đô thị Sa Kỳ; phía Đông giáp biển Đông và được chia ra làm 4 giai đoạn xây dựng. Cụ thể:

Giai đoạn 1 (đến năm 2020) sẽ phát triển cảng bắt đầu từ phía Nam (mũi Ba Làng An). Quy hoạch gồm 1 bến cho tàu hàng rời trọng tải đến 200.000DWT, chiều dài 450m; 3 bến cho tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000DWT, tổng chiều dài 850m; đê chắn sóng dài 2.050m; luồng tàu vào cảng rộng 300m với cao trình đáy luồng là -20,5m hệ Hải đồ.

Giai đoạn 2 (đến năm 2025) tiếp tục phát triển cảng về phía Bắc. Ngoài các bến của giai đoạn 1, sẽ phát triển thêm 2 bến cho tàu hàng rời có trọng tải đến 50.000DWT, chiều dài 600m; 2 bến cho tàu tổng hợp trọng tải đến 10.000DWT, tổng chiều dài 550m; 1 bến nhập dầu thô, cho tàu trọng tải đến 300.000DWT và 8 bến xuất các sản phẩm dầu, khí cho tàu có trọng tải đến 30.000DWT; đê chắn sóng dài 4.000m; luồng tàu vào cảng với bề rộng 300m, cao trình đáy luồng là -22,5m hệ Hải đồ.

Giai đoạn 3 (đến năm 2030), phát triển thêm 1 bến cho tàu hàng tổng hợp cho tàu có trọng tải đến 50.000DWT, chiều dài 450m; khu bến tổng hợp dùng chung gồm 2 bến cho tàu tổng hợp trọng tải 50.000DWT và 4 bến cho tàu container có trọng tải từ 30.000DWT đến 80.000DWT, tổng chiều dài là 1.700m; khu neo đậu tàu công vụ của cảng dài 200m; đê chắn sóng dài 4.000m; luồng tàu vào cảng rộng 300m, cao trình đáy luồng là -22,5m hệ Hải đồ.

Giai đoạn 4 (giai đoạn hoàn chỉnh sau năm 2030), phát triển thêm 11 bến cho tàu hàng tổng hợp trọng tải từ 10.000-50.000DWT, chiều dài 2.510m; 4 bến cho tàu hàng rời trọng tải từ 10.000-200.000DWT, tổng chiều dài tuyến bến là 1.707m; đê chắn sóng dài 5.350m; luồng tàu vào cảng rộng 300m, cao trình đáy luồng là -22,5m hệ Hải đồ.

Nguồn vốn đầu tư được huy động của Chủ đầu tư Khu công nghiệp Dung Quất II và các nhà đầu tư tại khu công nghiệp và khu bến cảng Dung Quất II. Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí bằng các chính sách ưu đãi về thuế và tiền thuê đất.>>Hơn 4.400 tỉ đồng xây đường Tịnh Phong- cảng Dung Quất II">>>>Hơn 4.400 tỉ đồng xây đường Tịnh Phong- cảng Dung Quất II

Theo Minh Thành
Diễn đàn doanh nghiệp


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Duyệt quy hoạch chi tiết 1.850 ha cho cảng biển Dung Quất II

Bộ Giao thông Vận tải vừa ký phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Dung Quất II, Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn đến năm 2030.


Duyet quy hoach chi tiet 1.850 ha cho cang bien Dung Quat II


Bo Giao thong Vạn tải vùa ký phe duyet Quy hoach chi tiet khu ben cang bien Dung Quat II, Khu kinh te Dung Quat, tinh Quang Ngai giai doan den nam 2030.


Theo quy hoach, khu ben Cang Dung QuatII co dien tich 1.850 ha (bao gom ca khu dat va khu nuoc); phia Tay, Tay Bac giap khu vuc cay xanh cach ly voi do thi moi Van Tuong; phia Tay, Tay Nam giap hau can cang va mot phan Khu cong nghiep Dung Quat II; phia Nam giap khu do thi Sa Ky; phia Dong giap bien Dong va duoc chia ra lam 4 giai doan xay dung. Cu the:

Giai doan 1 (den nam 2020) se phat trien cang bat dau tu phia Nam (mui Ba Lang An). Quy hoach gom 1 ben cho tau hang roi trong tai den 200.000DWT, chieu dai 450m; 3 ben cho tau tong hop trong tai den 50.000DWT, tong chieu dai 850m; de chan song dai 2.050m; luong tau vao cang rong 300m voi cao trinh day luong la -20,5m he Hai do.

Giai doan 2 (den nam 2025) tiep tuc phat trien cang ve phia Bac. Ngoai cac ben cua giai doan 1, se phat trien them 2 ben cho tau hang roi co trong tai den 50.000DWT, chieu dai 600m; 2 ben cho tau tong hop trong tai den 10.000DWT, tong chieu dai 550m; 1 ben nhap dau tho, cho tau trong tai den 300.000DWT va 8 ben xuat cac san pham dau, khi cho tau co trong tai den 30.000DWT; de chan song dai 4.000m; luong tau vao cang voi be rong 300m, cao trinh day luong la -22,5m he Hai do.

Giai doan 3 (den nam 2030), phat trien them 1 ben cho tau hang tong hop cho tau co trong tai den 50.000DWT, chieu dai 450m; khu ben tong hop dung chung gom 2 ben cho tau tong hop trong tai 50.000DWT va 4 ben cho tau container co trong tai tu 30.000DWT den 80.000DWT, tong chieu dai la 1.700m; khu neo dau tau cong vu cua cang dai 200m; de chan song dai 4.000m; luong tau vao cang rong 300m, cao trinh day luong la -22,5m he Hai do.

Giai doan 4 (giai doan hoan chinh sau nam 2030), phat trien them 11 ben cho tau hang tong hop trong tai tu 10.000-50.000DWT, chieu dai 2.510m; 4 ben cho tau hang roi trong tai tu 10.000-200.000DWT, tong chieu dai tuyen ben la 1.707m; de chan song dai 5.350m; luong tau vao cang rong 300m, cao trinh day luong la -22,5m he Hai do.

Nguon von dau tu duoc huy dong cua Chu dau tu Khu cong nghiep Dung Quat II va cac nha dau tu tai khu cong nghiep va khu ben cang Dung Quat II. Nha nuoc se ho tro mot phan kinh phi bang cac chinh sach uu dai ve thue va tien thue dat.>>Hon 4.400 ti dong xay duong Tinh Phong- cang Dung Quat II">>>>Hon 4.400 ti dong xay duong Tinh Phong- cang Dung Quat II

Theo Minh Thanh
Dien dan doanh nghiep


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000