Ngành nghề cấm đầu tư: Chờ mãi các bộ không trả lời!

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Danh mục cấm đầu tư là vấn đề lớn mà giờ phút này sao chưa có, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện sốt ruột phát biểu tại phiên họp sáng 11/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngành nghề cấm đầu tư: Chờ mãi các bộ không trả lời!

Đây cũng là băn khoăn của đa số các vị khác khi cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, hiện nay, danh mục cấm đầu tư, cấm kinh doanh và kinh doanh có điều kiện vẫn đang phải chờ các cơ quan liên quan tiến hành rà soát.

Bên cạnh đó, danh mục ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài cũng giao Chính phủ rà soát, tập hợp và công bố sau khi báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Nhấn mạnh tinh thần công dân được tự do kinh doanh ngành nghề mà pháp luật không cấm, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị ngành nào cấm đầu tư phải ghi ngay vào luật. “Giờ dự thảo lẽ ra phải có danh mục cấm này rồi mà chưa làm kịp thì trong tháng 9 phải có”, Phó chủ tịch yêu cầu.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng giải thích vẫn đang chờ tập hợp ngành nghề cấm đầu tư là không ổn. “Cách làm thế này là không được”, ông Hiện nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế năng động như hiện nay, ông Hiện cho rằng có thể khó có thể xác định ngay được hết các ngành cần phải cấm đầu tư. Vì thế dự luật có thể mở ra hướng trong điều kiện nhất định nào đó thì Chính phủ quy định và phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, sau đó trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Theo Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền, quy định ngành nghề cấm đầu tư và đầu tư có điều kiện chính là linh hồn của luật, nhưng lại chưa cụ thể và rõ ràng.

Dự luật cần quy định ngành nghề nào phải có điều kiện và điều kiện như thế nào, trên cơ sở đó đó có thể giao Chính phủ quy định danh mục, ông Hiền góp ý.

Cũng sốt ruột về sự thiếu cụ thể của ngành nghề cấm đầu tư, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý phát biểu, Luật Đầu tư (sửa đổi) là dự án luật rất quan trọng thực hiện quyền công dân trong làm ăn sinh sống. Nên nhiều nội dung phải quy định ở luật chứ không thể giao chính phủ.

Thừa nhận sự chậm trễ trong tập hợp danh mục cấm đầu tư, song Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nói rõ nguyên nhân chính là do “chờ mãi không có bộ nào trả lời”.

Cầm trên tay một tập tài liệu khá dày về các ngành nghề cấm đầu tư hiện tại do bộ này tập hợp từ vài tháng trước, ông Vinh cho biết cả Bộ và Ủy ban Kinh tế đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành rà soát nhưng không có bộ nào trả lời.

Bộ trưởng Vinh cũng cho biết ông đã đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, nhưng đến hôm nay mới nhận được văn bản trả lời của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ, mà đây là ba bộ không có nhiều danh mục ngành nghề cấm.

“Tôi thấy hơi đặc biệt, rất cam go, có lẽ do quá phức tạp”, Bộ trưởng Vinh than thở. Ông cũng cho biết sẽ có công văn hỏa tốc gửi các bộ để tháng 9 có thể tập hợp được danh mục cấm đầu tư trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi trình Quốc hội.

>> Chưa rõ ngành nghề nào bị cấm đầu tư!

Theo Nguyên HàVnEconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngành nghề cấm đầu tư: Chờ mãi các bộ không trả lời!

Danh mục cấm đầu tư là vấn đề lớn mà giờ phút này sao chưa có, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện sốt ruột phát biểu tại phiên họp sáng 11/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Nganh nghe cam dau tu: Cho mai cac bo khong tra loi!


Danh muc cam dau tu la van de lon ma gio phut nay sao chua co, Chu nhiem Uy ban Tu phap Nguyen Van Hien sot ruot phat bieu tai phien hop sang 11/8 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.


Day cung la ban khoan cua da so cac vi khac khi cho y kien ve mot so van de lon cua du an Luat Dau tu (sua doi).

Theo Chu nhiem Uy ban Kinh te Nguyen Van Giau, hien nay, danh muc cam dau tu, cam kinh doanh va kinh doanh co dieu kien van dang phai cho cac co quan lien quan tien hanh ra soat.

Ben canh do, danh muc nganh, nghe dau tu co dieu kien ap dung doi voi nha dau tu trong nuoc, nha dau tu nuoc ngoai cung giao Chinh phu ra soat, tap hop va cong bo sau khi bao cao Uy ban thuong vu Quoc hoi xem xet, cho y kien.

Nhan manh tinh than cong dan duoc tu do kinh doanh nganh nghe ma phap luat khong cam, Pho chu tich Quoc hoi Uong Chu Luu de nghi nganh nao cam dau tu phai ghi ngay vao luat. “Gio du thao le ra phai co danh muc cam nay roi ma chua lam kip thi trong thang 9 phai co”, Pho chu tich yeu cau.

Chu nhiem Uy ban Tu phap Nguyen Van Hien cho rang giai thich van dang cho tap hop nganh nghe cam dau tu la khong on. “Cach lam the nay la khong duoc”, ong Hien nhan manh.

Tuy nhien, trong boi canh nen kinh te nang dong nhu hien nay, ong Hien cho rang co the kho co the xac dinh ngay duoc het cac nganh can phai cam dau tu. Vi the du luat co the mo ra huong trong dieu kien nhat dinh nao do thi Chinh phu quy dinh va phai duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi phe chuan, sau do trinh Quoc hoi tai ky hop gan nhat.

Theo Truong ban Dan nguyen Nguyen Duc Hien, quy dinh nganh nghe cam dau tu va dau tu co dieu kien chinh la linh hon cua luat, nhung lai chua cu the va ro rang.

Du luat can quy dinh nganh nghe nao phai co dieu kien va dieu kien nhu the nao, tren co so do do co the giao Chinh phu quy dinh danh muc, ong Hien gop y.

Cung sot ruot ve su thieu cu the cua nganh nghe cam dau tu, Chu nhiem Uy ban Phap luat Phan Trung Ly phat bieu, Luat Dau tu (sua doi) la du an luat rat quan trong thuc hien quyen cong dan trong lam an sinh song. Nen nhieu noi dung phai quy dinh o luat chu khong the giao chinh phu.

Thua nhan su cham tre trong tap hop danh muc cam dau tu, song Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Bui Quang Vinh noi ro nguyen nhan chinh la do “cho mai khong co bo nao tra loi”.

Cam tren tay mot tap tai lieu kha day ve cac nganh nghe cam dau tu hien tai do bo nay tap hop tu vai thang truoc, ong Vinh cho biet ca Bo va Uy ban Kinh te da co van ban yeu cau cac bo nganh ra soat nhung khong co bo nao tra loi.

Bo truong Vinh cung cho biet ong da de nghi Thu tuong chi dao cac bo, nhung den hom nay moi nhan duoc van ban tra loi cua Bo Quoc phong, Bo Tu phap va Thanh tra Chinh phu, ma day la ba bo khong co nhieu danh muc nganh nghe cam.

“Toi thay hoi dac biet, rat cam go, co le do qua phuc tap”, Bo truong Vinh than tho. Ong cung cho biet se co cong van hoa toc gui cac bo de thang 9 co the tap hop duoc danh muc cam dau tu trinh Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet truoc khi trinh Quoc hoi.

>> Chua ro nganh nghe nao bi cam dau tu!

Theo Nguyen HaVnEconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000