Series bài về ngành sản xuất, lắp ráp ô tô 20 năm qua, DN sản xuất lắp ráp ô tô được "nuông chiều" đến mức nào?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hơn 10 năm được “đầu tư nghiêm túc” thương hiệu ngành công nghiệp ô tô vẫn là con số 0, và ưu đãi của Nhà nước bị lạm dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh lắp ráp, bán hàng.
Series bài về ngành sản xuất, lắp ráp ô tô 
20 năm qua, DN sản xuất lắp ráp ô tô được

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam 6 tháng đầu năm 2014, toàn thị trường tiêu thụ 65.389 xe, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xe con tăng 36%, xe tải tăng 24%. Lượng xe lắp ráp trong nước chiếm hơn 80%. Thaco dẫn đầu về số lượng xe bán ra, đóng góp hơn 32% sản lượng xe được bán ra trên thị trường trong kỳ với các thương hiệu xe Kia, Mazda, xe tải thương hiệu Hyundai.

Phải chăng đây là thành tựu đáng tự hào sau 10 năm ngành CN Ô tô Việt Nam được quy hoạch là ngành công nghiệp “quan trọng”, rồi  “mũi nhọn”?

5 năm, 3 lần điều chỉnh mức độ ưu tiên, 2 bản quy hoạch phát triển được ban hành

Tháng 12/2002, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp Ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020” với mục tiêu chung phát triển ngành công nghiệp Ô tô Việt Nam trên cở sở tiếp thu và ứng dụng công nghệ tiên tiến của thế giới, kết hợp với khai thác và từng bước nâng cao công nghệ và thiết bị hiện có, đáp ứng phần lớn nhu cầu thị trường ô tô trong nước, hướng tới xuất khẩu ô tô và phụ tùng.

Mục tiêu cụ thể quan trọng trong Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Ô tô được phê duyệt năm 2002 là đối với xe phổ thông và xe chuyên dùng tỷ lệ nội địa hóa đến năm 2005 đạt 40% và đến 2010 đạt 60%; đối với xe cao cấp tỷ lệ nội địa hóa đến năm 2010 đạt 35-40%.

Tháng 10/2004, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020” với quan điểm “ngành CN ô tô là ngành công nghiệp rất quan trọng cần được ưu tiên phát triển” và phấn đấu năm 2010 có sản phẩm xuất khẩu. Các yêu cầu về cung thị trường và tỷ lệ nội địa hóa cơ bản không thay đổi so với bản quy hoạch năm 2002.

Đến tháng 4 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt “Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển” trong đó “xếp ngành công nghiệp ô tô vào ngành công nghiệp mũi nhọn.”

Để đạt được mục tiêu đề ra, hàng loạt chính sách được ban hành để hỗ trợ ngành phát triển. Kết quả là, hiện, ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước đáp ứng được khoảng 68% nhu cầu, trong đó xe khách đáp ứng tới 94%, xe tải đáp ứng tới 74%.

Tuy nhiên, sau 10 năm ưu tiên phát triển, ngành công nghiệp ô tô được cho là thất bại khi linh kiện, phụ tùng trong nước sản xuất có hàm lượng công nghệ và tỷ lệ giá trị thấp; các doanh nghiệp Việt Nam và các liên doanh chỉ đi sâu vào lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa dưới 10% cho xe du lịch, khoảng 25% cho xe tải và 36% cho xe chở khách.

Vậy hơn 20 năm qua kể từ khi có những doanh nghiệp sản xuất ô tô nước ngoài đầu tiên đầu tư vào Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô được hưởng những ưu đãi gì?

Một,
giai đoạn trước khi Chính phủ xác định công nghiệp ô tô là ngành quan trọng.... xe ô tô sản xuất trong nước được thuế tiêu thụ đặc biệt là 0%. Kết quả là trong giai đoạn này đánh dấu sự xuất hiện của 15 liên doanh lắp ráp xe ô tô để hưởng các ưu đãi về thuế, nhân công giá rẻ, đất đai rẻ...

Ở thái cực ngược lại, chính sách đưa ra đã thu hút, lôi kéo các hãng xe ô tô danh tiếng trên thế giới đầu tư vào Việt Nam, ươm mầm cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước trong tương lai. Bằng chứng là cuối giai đoạn này 2 công ty tư nhân trong nước ra đời là Ô tô Trường Hải và Ô tô Xuân Kiên.

Hai, năm 2002, cùng với việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm 2010, tầm nhìn 2020, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất các chính sách thuế nhằm khuyến khích sản xuất ô tô thông dụng và chuyên dùng.

Đồng thời, các dự án đầu tư sản xuất ô tô thông dụng, chuyên dùng theo đúng quy hoạch phát triển được hưởng một số ưu đãi về đất đai, vốn vay tín dụng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nghiên cứu khoa học, hỗ trợ đầu tư ngoài hàng rào.

Đến năm 2004, quyết định của Thủ tướng Chính phủ ghi rõ để khuyến khích phát triển công nghiệp sản xuất ô tô và phụ tùng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, Nhà nước có một số chính sách hỗ trợ như sau:

Không tính thuế nhập khẩu theo bộ linh kiện rời dạng CKD, IKD; tính thuế nhập khẩu theo biểu thuế đối với linh kiện và phụ tùng nhập khẩu và theo hướng khuyến khích sản xuất trong nước.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với sản phẩm chế thử trong thời gian một năm kể từ khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường.

Đến năm 2007, khi ngành công nghiệp ô tô được xếp vào danh mục ngành công nghiệp mũi nhọn, ngành được hưởng ưu đãi của ngành công nghiệp ưu tiên và được Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí (không quá 50% vốn đầu tư) đối với các dự án bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất.

Có thể thấy, giai đoạn sau khi có quy hoạch và “nâng cấp” lên thành ngành công nghiệp mũi nhọn, các doanh nghiệp trong ngành ngoài các ưu đãi về vốn, tín dụng, đất đai, còn được hưởng ưu đãi từ thuế:  (1) Thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn, giảm); (2) Thuế nhập khẩu phụ tùng thấp, thuế nhập khẩu linh kiện CKD, IKD  0% đến mức khoảng 1/3 -1/2 thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc; (3) Thuế GTGT 5% áp cho nhóm phụ tùng, máy móc  cho đến hết năm 2008; (4) thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc được đánh ở mức cao làm tăng mức độ bảo hộ xe lắp ráp trong nước 230 -300%.

Giới phân tích cho rằng, hơn 10 năm được “đầu tư nghiêm túc” thương hiệu ngành công nghiệp ô tô vẫn là con số 0, và ưu đãi của Nhà nước bị lạm dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh lắp ráp, bán hàng.

Và,

Một bản quy hoạch mới cho giai đoạn phát triển mới của ngành công nghiệp ô tô vừa được phê duyệt. Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam sẽ ra sao khi mà câu Đến năm 2020 ô tô cá nhân “Made in Vietnam” khó rẻ như ta tưởng! vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.

Q. NguyễnTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Series bài về ngành sản xuất, lắp ráp ô tô 20 năm qua, DN sản xuất lắp ráp ô tô được "nuông chiều" đến mức nào?

Hơn 10 năm được “đầu tư nghiêm túc” thương hiệu ngành công nghiệp ô tô vẫn là con số 0, và ưu đãi của Nhà nước bị lạm dụng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh lắp ráp, bán hàng.


Series bai ve nganh san xuat, lap rap o to 20 nam qua, DN san xuat lap rap o to duoc "nuong chieu" den muc nao?


Hon 10 nam duoc “dau tu nghiem tuc” thuong hieu nganh cong nghiep o to van la con so 0, va uu dai cua Nha nuoc bi lam dung tao dieu kien cho cac doanh nghiep day manh lap rap, ban hang.


Theo so lieu thong ke cua Hiep hoi cac nha san xuat o to Viet Nam 6 thang dau nam 2014, toan thi truong tieu thu 65.389 xe, tang 31% so voi cung ky nam truoc, trong do xe con tang 36%, xe tai tang 24%. Luong xe lap rap trong nuoc chiem hon 80%. Thaco dan dau ve so luong xe ban ra, dong gop hon 32% san luong xe duoc ban ra tren thi truong trong ky voi cac thuong hieu xe Kia, Mazda, xe tai thuong hieu Hyundai.

Phai chang day la thanh tuu dang tu hao sau 10 nam nganh CN O to Viet Nam duoc quy hoach la nganh cong nghiep “quan trong”, roi  “mui nhon”?

5 nam, 3 lan dieu chinh muc do uu tien, 2 ban quy hoach phat trien duoc ban hanh

Thang 12/2002, Thu tuong Chinh phu da phe duyet “Chien luoc va Quy hoach phat trien nganh Cong nghiep O to Viet Nam den nam 2010, tam nhin 2020” voi muc tieu chung phat trien nganh cong nghiep O to Viet Nam tren co so tiep thu va ung dung cong nghe tien tien cua the gioi, ket hop voi khai thac va tung buoc nang cao cong nghe va thiet bi hien co, dap ung phan lon nhu cau thi truong o to trong nuoc, huong toi xuat khau o to va phu tung.

Muc tieu cu the quan trong trong Quy hoach phat trien nganh cong nghiep O to duoc phe duyet nam 2002 la doi voi xe pho thong va xe chuyen dung ty le noi dia hoa den nam 2005 dat 40% va den 2010 dat 60%; doi voi xe cao cap ty le noi dia hoa den nam 2010 dat 35-40%.

Thang 10/2004, Thu tuong Chinh phu tiep tuc phe duyet “Quy hoach phat trien nganh cong nghiep o to Viet Nam den nam 2010, tam nhin den 2020” voi quan diem “nganh CN o to la nganh cong nghiep rat quan trong can duoc uu tien phat trien” va phan dau nam 2010 co san pham xuat khau. Cac yeu cau ve cung thi truong va ty le noi dia hoa co ban khong thay doi so voi ban quy hoach nam 2002.

Den thang 4 nam 2007, Thu tuong Chinh phu quyet dinh phe duyet “Danh muc cac nganh cong nghiep uu tien, nganh cong nghiep mui nhon giai doan 2007 – 2010, tam nhin 2020 va mot so chinh sach khuyen khich phat trien” trong do “xep nganh cong nghiep o to vao nganh cong nghiep mui nhon.”

De dat duoc muc tieu de ra, hang loat chinh sach duoc ban hanh de ho tro nganh phat trien. Ket qua la, hien, o to san xuat va lap rap trong nuoc dap ung duoc khoang 68% nhu cau, trong do xe khach dap ung toi 94%, xe tai dap ung toi 74%.

Tuy nhien, sau 10 nam uu tien phat trien, nganh cong nghiep o to duoc cho la that bai khi linh kien, phu tung trong nuoc san xuat co ham luong cong nghe va ty le gia tri thap; cac doanh nghiep Viet Nam va cac lien doanh chi di sau vao lap rap, ty le noi dia hoa duoi 10% cho xe du lich, khoang 25% cho xe tai va 36% cho xe cho khach.

Vay hon 20 nam qua ke tu khi co nhung doanh nghiep san xuat o to nuoc ngoai dau tien dau tu vao Viet Nam, cac doanh nghiep san xuat lap rap o to duoc huong nhung uu dai gi?

Mot,
giai doan truoc khi Chinh phu xac dinh cong nghiep o to la nganh quan trong.... xe o to san xuat trong nuoc duoc thue tieu thu dac biet la 0%. Ket qua la trong giai doan nay danh dau su xuat hien cua 15 lien doanh lap rap xe o to de huong cac uu dai ve thue, nhan cong gia re, dat dai re...

O thai cuc nguoc lai, chinh sach dua ra da thu hut, loi keo cac hang xe o to danh tieng tren the gioi dau tu vao Viet Nam, uom mam cho su phat trien cua nganh cong nghiep o to trong nuoc trong tuong lai. Bang chung la cuoi giai doan nay 2 cong ty tu nhan trong nuoc ra doi la O to Truong Hai va O to Xuan Kien.

Hai, nam 2002, cung voi viec phe duyet quy hoach phat trien nganh cong nghiep o to den nam 2010, tam nhin 2020, Chinh phu da chi dao Bo Tai chinh nghien cuu de xuat cac chinh sach thue nham khuyen khich san xuat o to thong dung va chuyen dung.

Dong thoi, cac du an dau tu san xuat o to thong dung, chuyen dung theo dung quy hoach phat trien duoc huong mot so uu dai ve dat dai, von vay tin dung, ho tro chuyen giao cong nghe, ho tro nghien cuu khoa hoc, ho tro dau tu ngoai hang rao.

Den nam 2004, quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ghi ro de khuyen khich phat trien cong nghiep san xuat o to va phu tung phuc vu nhu cau trong nuoc va xuat khau, Nha nuoc co mot so chinh sach ho tro nhu sau:

Khong tinh thue nhap khau theo bo linh kien roi dang CKD, IKD; tinh thue nhap khau theo bieu thue doi voi linh kien va phu tung nhap khau va theo huong khuyen khich san xuat trong nuoc.

Mien thue thu nhap doanh nghiep doi voi san pham che thu trong thoi gian mot nam ke tu khi san pham duoc tieu thu tren thi truong.

Den nam 2007, khi nganh cong nghiep o to duoc xep vao danh muc nganh cong nghiep mui nhon, nganh duoc huong uu dai cua nganh cong nghiep uu tien va duoc Nha nuoc ho tro mot phan chi phi (khong qua 50% von dau tu) doi voi cac du an bao ve moi truong tai cac co so san xuat.

Co the thay, giai doan sau khi co quy hoach va “nang cap” len thanh nganh cong nghiep mui nhon, cac doanh nghiep trong nganh ngoai cac uu dai ve von, tin dung, dat dai, con duoc huong uu dai tu thue:  (1) Thue thu nhap doanh nghiep (mien, giam); (2) Thue nhap khau phu tung thap, thue nhap khau linh kien CKD, IKD  0% den muc khoang 1/3 -1/2 thue nhap khau xe nguyen chiec; (3) Thue GTGT 5% ap cho nhom phu tung, may moc  cho den het nam 2008; (4) thue nhap khau xe nguyen chiec duoc danh o muc cao lam tang muc do bao ho xe lap rap trong nuoc 230 -300%.

Gioi phan tich cho rang, hon 10 nam duoc “dau tu nghiem tuc” thuong hieu nganh cong nghiep o to van la con so 0, va uu dai cua Nha nuoc bi lam dung tao dieu kien cho cac doanh nghiep day manh lap rap, ban hang.

Va,

Mot ban quy hoach moi cho giai doan phat trien moi cua nganh cong nghiep o to vua duoc phe duyet. Nganh cong nghiep o to Viet Nam se ra sao khi ma cau Den nam 2020 o to ca nhan “Made in Vietnam” kho re nhu ta tuong! van con la van de gay tranh cai.

Q. NguyenTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000