Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân: Bảo hiểm xã hội phải được quản lý thống nhất, minh bạch và thuận tiện

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang được dư luận rất quan tâm bởi BHXH không chỉ liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người lao động mà còn là chính sách an sinh của nước ta.
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân: 
Bảo hiểm xã hội phải được quản lý thống nhất, minh bạch và thuận tiện

Mục tiêu hướng tới của luật là thể chế hóa quan điểm, chủ trương trong các văn kiện, nghị quyết của Trung ương; bảo đảm sự bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH; bảo vệ quyền lợi của người lao động trong tương lai… nhằm bảo đảm an sinh xã hội ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn trong bản dự thảo Luật. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Phạm Minh Huân. Ngăn chặn nguy cơ mất cân đối

- Thưa ông, theo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), với các chính sách hiện hành, đến năm 2021 quỹ BHXH của Việt Nam sẽ mất cân đối thu chi, buộc phải lấy từ nguồn kết dư để chi trả. Ông có thể cho biết một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc mất cân đối này?

- Nguy cơ về mất cân đối quỹ hưu trí và tử tuất trong tương lai được lý giải bởi nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân cơ bản là do xu hướng già hóa dân số diễn ra rất nhanh trong tương lai gần khi tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên nhiều và số năm sống khỏe mạnh từ sau 60 tuổi cũng tăng lên 13,8 năm đối với nam và 16,1 năm đối với nữ. Bên cạnh đó là nguyên nhân từ chính sách như: 
Mức đóng chưa tương ứng với mức hưởng; công thức tính lương hưu chưa hợp lý, tỷ lệ tích lũy quá cao (cao nhất trên thế giới), tỷ lệ giảm trừ mức hưởng lương hưu đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi quy định quá thấp so với nguyên tắc đóng - hưởng; lương hưu của người lao động trong khu vực nhà nước chỉ tính căn cứ vào bình quân trên một số năm cuối với mức lương cao nhất; tuổi nghỉ hưu thấp so với đặc điểm nhân khẩu học của Việt Nam. 
Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện như tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH còn xảy ra nhiều; công tác quản lý đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong tổ chức thực hiện BHXH còn chậm, dẫn đến chưa giảm thiểu được chi phí quản lý...

- Để ngăn chặn nguy cơ mất cân đối quỹ BHXH, Bộ LĐ-TB&XH có đề xuất những giải pháp được đưa vào dự thảo Luật BHXH sửa đổi như thế nào?

- Để ngăn chặn nguy cơ mất cân đối quỹ BHXH trong tương lai gần, một số nội dung cụ thể được đưa vào trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi là: Quy định về mở rộng đối tượng thuộc diện áp dụng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện nhằm tăng phạm vi bao phủ của chính sách và các quy định để nâng cao tính tuân thủ; sửa đổi công thức tính hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH để bảo đảm nguyên tắc cân đối giữa đóng và hưởng, công bằng giữa các đối tượng tham gia BHXH ở các khu vực, thành phần kinh tế khác nhau, bảo đảm bình đẳng giữa nam và nữ; quy định giới hạn đối tượng được giải quyết BHXH một lần; tiếp tục nghiên cứu để xây dựng lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cho phù hợp với quá trình già hóa dân số và trách nhiệm tham gia BHXH. 
Bên cạnh đó, dự thảo Luật cũng quy định cụ thể hơn trách nhiệm của người sử dụng lao động, của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, của tổ chức công đoàn trong việc bảo đảm quyền lợi của người lao động về BHXH.

- Ông có thể cho biết vì sao dự thảo Luật BHXH sửa đổi điều chỉnh thời gian đóng BHXH phải đủ 20 năm mới được hưởng 45% tiền lương bình quân đóng BHXH, thay vì 15 năm như hiện nay?

- Theo quy định hiện hành, tỷ lệ mức hưởng tính trên mỗi năm đóng BHXH ở Việt Nam là 2,5% đối với nam và 3% đối với nữ sẽ dẫn tới mất cân đối quỹ trong tương lai gần. Chính sách BHXH hiện hành đang được đánh giá là quy định mức hưởng cao hơn nhiều so với mức đóng góp (mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 22% trong khi mức hưởng tối đa là 75%). Vì vậy, theo dự thảo Luật BHXH sửa đổi thì tỷ lệ này được điều chỉnh dần từ năm 2020 sẽ là 2,1% và 2,5%. 
Theo quy định mới, để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% thì người lao động cần có thời gian đóng BHXH là 35 năm (thay vì 30 năm) đối với nam và 30 năm (thay vì 25 năm) đối với nữ; như vậy sẽ khuyến khích người lao động kéo dài thời gian đóng BHXH để đạt mức hưởng tối đa.

Mức hưởng lương hưu phải được cải thiện

- Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách BHXH tự nguyện hiện hành còn thiếu sức hấp dẫn đối với người lao động như mức đóng khá cao, phương thức đóng thiếu linh hoạt, không phù hợp với người lao động có thu nhập thấp thuộc khu vực không chính thức... Vậy, dự thảo Luật BHXH sửa đổi lần này đã điều chỉnh những bất cập này như thế nào?

- Để khắc phục những bất cập khi thực hiện chế độ BHXH tự nguyện theo quy định của Luật BHXH năm 2006 (có hiệu lực ngày 1-1-2008), dự thảo Luật lần này được sửa đổi, bổ sung: Mở rộng đối tượng theo hướng không khống chế tuổi trần tham gia nhằm tạo điều kiện cho mọi người lao động đều được tham gia để có lương hưu khi về già; hạ mức thu nhập tối thiểu làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện để phù hợp với khả năng tài chính của đại bộ phận lao động nông thôn và khu vực phi chính thức; bổ sung phương thức đóng BHXH tự nguyện một năm một lần và một lần cho nhiều năm để tạo sự linh hoạt, thuận tiện hơn đối với người tham gia; và có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện đối với một số trường hợp đặc biệt nhằm khuyến khích người dân tham gia. 
Cùng với việc mở rộng đối tượng áp dụng BHXH bắt buộc đối với HĐLĐ dưới 3 tháng, việc thực hiện quy định đóng BHXH sẽ tiệm cận dần với mức tiền lương và thu nhập thực tế của người lao động. Khi đó, thời gian đóng BHXH của người lao động sẽ được kéo dài, mức bình quân tiền lương làm căn cứ tính hưởng BHXH cũng sẽ tăng lên và tiền lương của người nghỉ hưu sẽ ngày càng được cải thiện.

- Trước ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự thảo luật nguyên tắc sàn lương hưu không thấp hơn mức sống tối thiểu. Ông có nhận xét thế nào về vấn đề này?

- Tôi nhất trí chủ trương cần có quy định này để bảo đảm an sinh xã hội nhưng có lộ trình thực hiện cho phù hợp. Bên cạnh nguyên tắc về đóng - hưởng thì mức lương hưu của người nghỉ hưu cần bảo đảm không thấp hơn mức sống tối thiểu để người nghỉ hưu có thể trang trải các chi phí sinh hoạt khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, quy định này trước mắt chỉ nên áp dụng đối với loại hình BHXH bắt buộc. 
Đối với loại hình BHXH tự nguyện, để thu hút và tạo điều kiện cho đông đảo người lao động có thể tham gia BHXH thì cần quy định linh hoạt về mức đóng góp và việc cho phép người lao động đóng - hưởng thấp hơn mức đóng - hưởng trong chính sách BHXH bắt buộc. Khi có điều kiện thì mới thực hiện chung cho cả hình thức bắt buộc và tự nguyện được.

- Mức đóng và cách tính BHXH có gì thay đổi trong thời gian tới, thưa ông?

- Về mức đóng BHXH bắt buộc quy định tại dự thảo Luật BHXH sửa đổi vẫn giữ như hiện hành về tỷ lệ đóng góp, cụ thể là: Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 18%. 
Tuy nhiên, dự thảo Luật có bổ sung quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (từ khi Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực thi hành đến hết năm 2017) là mức lương và phụ cấp lương ghi trên hợp đồng lao động theo pháp luật lao động; từ năm 2018 trở đi là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trên hợp đồng lao động. Mức đóng BHXH tự nguyện được quy định bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Bảo đảm công khai, sử dụng đúng mục đích

- Để tránh thất thoát, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý quỹ BHXH, ông có những kiến nghị gì?

- Một trong những nguyên tắc khi thực hiện chính sách BHXH được quy định trong Luật BHXH là "Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch, được sử dụng đúng mục đích, được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần". 
Theo tôi, để hạn chế được thất thoát cho quỹ và nâng cao tính hiệu quả trong quản lý quỹ BHXH thì cần phải thực hiện được đầy đủ nguyên tắc này. Trong quản lý nhà nước về tài chính BHXH cần quy định và hướng dẫn cụ thể về các hạng mục thu, chi; quy chế quản lý đầu tư quỹ BHXH cũng cần phải rõ ràng, minh bạch...; đồng thời phải có cơ chế kiểm tra, giám sát, chế độ báo cáo, kiểm toán… 
Bên cạnh đó, BHXH là cơ quan quản lý quỹ cần có chiến lược về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để hình thành được một đội ngũ cán bộ có đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về quản lý tài chính nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi lần này có quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc xây dựng, trình hoặc ban hành cơ chế quản lý tài chính về BHXH; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quản lý tài chính về BHXH (Điều 10); bổ sung quy định thanh tra tài chính thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về quản lý tài chính BHXH (Điều 12). Với những thay đổi trên thì công tác quản lý quỹ BHXH sẽ đem lại hiệu quả hơn và hạn chế được những rủi ro, thất thoát cho quỹ BHXH.

- Theo ông, để tăng tính răn đe, chấn chỉnh tình trạng chây ỳ đóng BHXH còn diễn ra khá phổ biến ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và nguồn thu quỹ BHXH, chúng ta cần phải làm gì?

- Nhằm khắc phục, hạn chế tình trạng nợ đóng, chậm đóng BHXH, trong thời gian tới chúng ta cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về quyền và trách nhiệm trong thực hiện chính sách BHXH; cùng với đó, cơ quan BHXH đăng tên các đơn vị nợ BHXH trên báo chí, thành lập tổ chỉ đạo thu nợ BHXH liên ngành cấp tỉnh… 
Một trong những nội dung sửa đổi trong dự thảo Luật BHXH lần này là nâng mức lãi chậm đóng BHXH; đồng thời bổ sung quyền của tổ chức công đoàn, tổ chức BHXH được khởi kiện ra tòa đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH... Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất đưa vào Bộ luật Hình sự tội danh trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH để có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng BHXH của người lao động.

Tôi cho rằng, trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực BHXH cần phải làm một cách nghiêm túc và mạnh mẽ, tránh nể nang, kiểm tra phát hiện xong rồi chỉ nhắc nhở... Để làm được điều đó cần có sự quyết tâm vào cuộc, sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền từ trung ương đến địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

- Với việc tăng cường sự quản lý của Nhà nước, quyền lợi của người đóng BHXH sẽ được công khai, minh bạch như thế nào, thưa ông?

- Trong dự thảo Luật BHXH sửa đổi lần này, Ban soạn thảo đề xuất quy định cụ thể quyền của người lao động là định kỳ 6 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về quá trình đóng BHXH; định kỳ hằng năm được tổ chức BHXH cung cấp thông tin về quá trình đóng BHXH và được yêu cầu người sử dụng lao động, tổ chức BHXH cung cấp thông tin khi có nhu cầu. Quy định trên nhằm giúp cho người lao động được chủ động trong thụ hưởng quyền lợi của mình. 
Mặt khác, nếu thực hiện tốt quy định này sẽ tạo điều kiện cho người lao động được tham gia vào quá trình giám sát người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ đóng BHXH cho họ, giúp giảm thiểu và hạn chế tình trạng trốn đóng và nợ đóng BHXH hiện nay.

- Trân trọng cảm ơn ông về những nội dung đã trao đổi!

Hà Nội Mới


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân: Bảo hiểm xã hội phải được quản lý thống nhất, minh bạch và thuận tiện

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đang được dư luận rất quan tâm bởi BHXH không chỉ liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người lao động mà còn là chính sách an sinh của nước ta.


Thu truong Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi Pham Minh Huan: Bao hiem xa hoi phai duoc quan ly thong nhat, minh bach va thuan tien


Du an Luat Bao hiem xa hoi (BHXH) sua doi dang duoc du luan rat quan tam boi BHXH khong chi lien quan den quyen loi truc tiep cua nguoi lao dong ma con la chinh sach an sinh cua nuoc ta.


Muc tieu huong toi cua luat la the che hoa quan diem, chu truong trong cac van kien, nghi quyet cua Trung uong; bao dam su binh dang trong tham gia va thu huong chinh sach BHXH; bao ve quyen loi cua nguoi lao dong trong tuong lai… nham bao dam an sinh xa hoi ngay cang duoc cai thien. Tuy nhien van con nhieu y kien ban khoan trong ban du thao Luat. De lam ro van de nay, chung toi co cuoc trao doi voi Thu truong Bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi (LD-TB&XH) Pham Minh Huan. Ngan chan nguy co mat can doi

- Thua ong, theo du bao cua To chuc Lao dong quoc te (ILO), voi cac chinh sach hien hanh, den nam 2021 quy BHXH cua Viet Nam se mat can doi thu chi, buoc phai lay tu nguon ket du de chi tra. Ong co the cho biet mot so nguyen nhan co ban dan den viec mat can doi nay?

- Nguy co ve mat can doi quy huu tri va tu tuat trong tuong lai duoc ly giai boi nhieu nguyen nhan. Nguyen nhan co ban la do xu huong gia hoa dan so dien ra rat nhanh trong tuong lai gan khi tuoi tho trung binh cua nguoi Viet Nam da tang len nhieu va so nam song khoe manh tu sau 60 tuoi cung tang len 13,8 nam doi voi nam va 16,1 nam doi voi nu. Ben canh do la nguyen nhan tu chinh sach nhu: 
Muc dong chua tuong ung voi muc huong; cong thuc tinh luong huu chua hop ly, ty le tich luy qua cao (cao nhat tren the gioi), ty le giam tru muc huong luong huu doi voi truong hop nghi huu truoc tuoi quy dinh qua thap so voi nguyen tac dong - huong; luong huu cua nguoi lao dong trong khu vuc nha nuoc chi tinh can cu vao binh quan tren mot so nam cuoi voi muc luong cao nhat; tuoi nghi huu thap so voi dac diem nhan khau hoc cua Viet Nam. 
Ngoai ra, viec to chuc thuc hien nhu tinh trang tron dong, no dong BHXH con xay ra nhieu; cong tac quan ly doi tuong tham gia va thu huong BHXH con han che; viec ung dung cong nghe thong tin, hien dai hoa trong to chuc thuc hien BHXH con cham, dan den chua giam thieu duoc chi phi quan ly...

- De ngan chan nguy co mat can doi quy BHXH, Bo LD-TB&XH co de xuat nhung giai phap duoc dua vao du thao Luat BHXH sua doi nhu the nao?

- De ngan chan nguy co mat can doi quy BHXH trong tuong lai gan, mot so noi dung cu the duoc dua vao trong du thao Luat BHXH sua doi la: Quy dinh ve mo rong doi tuong thuoc dien ap dung tham gia BHXH bat buoc va BHXH tu nguyen nham tang pham vi bao phu cua chinh sach va cac quy dinh de nang cao tinh tuan thu; sua doi cong thuc tinh huong luong huu, tro cap BHXH de bao dam nguyen tac can doi giua dong va huong, cong bang giua cac doi tuong tham gia BHXH o cac khu vuc, thanh phan kinh te khac nhau, bao dam binh dang giua nam va nu; quy dinh gioi han doi tuong duoc giai quyet BHXH mot lan; tiep tuc nghien cuu de xay dung lo trinh dieu chinh tuoi nghi huu cho phu hop voi qua trinh gia hoa dan so va trach nhiem tham gia BHXH. 
Ben canh do, du thao Luat cung quy dinh cu the hon trach nhiem cua nguoi su dung lao dong, cua cac co quan quan ly nha nuoc o trung uong va dia phuong, cua to chuc cong doan trong viec bao dam quyen loi cua nguoi lao dong ve BHXH.

- Ong co the cho biet vi sao du thao Luat BHXH sua doi dieu chinh thoi gian dong BHXH phai du 20 nam moi duoc huong 45% tien luong binh quan dong BHXH, thay vi 15 nam nhu hien nay?

- Theo quy dinh hien hanh, ty le muc huong tinh tren moi nam dong BHXH o Viet Nam la 2,5% doi voi nam va 3% doi voi nu se dan toi mat can doi quy trong tuong lai gan. Chinh sach BHXH hien hanh dang duoc danh gia la quy dinh muc huong cao hon nhieu so voi muc dong gop (muc dong vao quy huu tri va tu tuat la 22% trong khi muc huong toi da la 75%). Vi vay, theo du thao Luat BHXH sua doi thi ty le nay duoc dieu chinh dan tu nam 2020 se la 2,1% va 2,5%. 
Theo quy dinh moi, de dat duoc ty le huong luong huu toi da la 75% thi nguoi lao dong can co thoi gian dong BHXH la 35 nam (thay vi 30 nam) doi voi nam va 30 nam (thay vi 25 nam) doi voi nu; nhu vay se khuyen khich nguoi lao dong keo dai thoi gian dong BHXH de dat muc huong toi da.

Muc huong luong huu phai duoc cai thien

- Nhieu y kien cho rang, chinh sach BHXH tu nguyen hien hanh con thieu suc hap dan doi voi nguoi lao dong nhu muc dong kha cao, phuong thuc dong thieu linh hoat, khong phu hop voi nguoi lao dong co thu nhap thap thuoc khu vuc khong chinh thuc... Vay, du thao Luat BHXH sua doi lan nay da dieu chinh nhung bat cap nay nhu the nao?

- De khac phuc nhung bat cap khi thuc hien che do BHXH tu nguyen theo quy dinh cua Luat BHXH nam 2006 (co hieu luc ngay 1-1-2008), du thao Luat lan nay duoc sua doi, bo sung: Mo rong doi tuong theo huong khong khong che tuoi tran tham gia nham tao dieu kien cho moi nguoi lao dong deu duoc tham gia de co luong huu khi ve gia; ha muc thu nhap toi thieu lam can cu dong BHXH tu nguyen de phu hop voi kha nang tai chinh cua dai bo phan lao dong nong thon va khu vuc phi chinh thuc; bo sung phuong thuc dong BHXH tu nguyen mot nam mot lan va mot lan cho nhieu nam de tao su linh hoat, thuan tien hon doi voi nguoi tham gia; va co chinh sach ho tro tien dong BHXH tu nguyen doi voi mot so truong hop dac biet nham khuyen khich nguoi dan tham gia. 
Cung voi viec mo rong doi tuong ap dung BHXH bat buoc doi voi HDLD duoi 3 thang, viec thuc hien quy dinh dong BHXH se tiem can dan voi muc tien luong va thu nhap thuc te cua nguoi lao dong. Khi do, thoi gian dong BHXH cua nguoi lao dong se duoc keo dai, muc binh quan tien luong lam can cu tinh huong BHXH cung se tang len va tien luong cua nguoi nghi huu se ngay cang duoc cai thien.

- Truoc y kien cua dai bieu Quoc hoi de nghi bo sung vao du thao luat nguyen tac san luong huu khong thap hon muc song toi thieu. Ong co nhan xet the nao ve van de nay?

- Toi nhat tri chu truong can co quy dinh nay de bao dam an sinh xa hoi nhung co lo trinh thuc hien cho phu hop. Ben canh nguyen tac ve dong - huong thi muc luong huu cua nguoi nghi huu can bao dam khong thap hon muc song toi thieu de nguoi nghi huu co the trang trai cac chi phi sinh hoat khi het tuoi lao dong. Tuy nhien, quy dinh nay truoc mat chi nen ap dung doi voi loai hinh BHXH bat buoc. 
Doi voi loai hinh BHXH tu nguyen, de thu hut va tao dieu kien cho dong dao nguoi lao dong co the tham gia BHXH thi can quy dinh linh hoat ve muc dong gop va viec cho phep nguoi lao dong dong - huong thap hon muc dong - huong trong chinh sach BHXH bat buoc. Khi co dieu kien thi moi thuc hien chung cho ca hinh thuc bat buoc va tu nguyen duoc.

- Muc dong va cach tinh BHXH co gi thay doi trong thoi gian toi, thua ong?

- Ve muc dong BHXH bat buoc quy dinh tai du thao Luat BHXH sua doi van giu nhu hien hanh ve ty le dong gop, cu the la: Nguoi lao dong dong 8% vao quy huu tri va tu tuat; nguoi su dung lao dong dong 18%. 
Tuy nhien, du thao Luat co bo sung quy dinh ve tien luong thang dong BHXH bat buoc (tu khi Luat BHXH sua doi co hieu luc thi hanh den het nam 2017) la muc luong va phu cap luong ghi tren hop dong lao dong theo phap luat lao dong; tu nam 2018 tro di la muc luong, phu cap luong va cac khoan bo sung khac ghi tren hop dong lao dong. Muc dong BHXH tu nguyen duoc quy dinh bang 22% muc thu nhap thang do nguoi lao dong lua chon de dong vao quy huu tri va tu tuat. 

Bao dam cong khai, su dung dung muc dich

- De tranh that thoat, nang cao hieu qua trong cong tac quan ly quy BHXH, ong co nhung kien nghi gi?

- Mot trong nhung nguyen tac khi thuc hien chinh sach BHXH duoc quy dinh trong Luat BHXH la "Quy bao hiem xa hoi duoc quan ly thong nhat, dan chu, cong khai, minh bach, duoc su dung dung muc dich, duoc hach toan doc lap theo cac quy thanh phan". 
Theo toi, de han che duoc that thoat cho quy va nang cao tinh hieu qua trong quan ly quy BHXH thi can phai thuc hien duoc day du nguyen tac nay. Trong quan ly nha nuoc ve tai chinh BHXH can quy dinh va huong dan cu the ve cac hang muc thu, chi; quy che quan ly dau tu quy BHXH cung can phai ro rang, minh bach...; dong thoi phai co co che kiem tra, giam sat, che do bao cao, kiem toan… 
Ben canh do, BHXH la co quan quan ly quy can co chien luoc ve tuyen dung, dao tao, boi duong de hinh thanh duoc mot doi ngu can bo co day du chuyen mon nghiep vu, ky nang ve quan ly tai chinh nham dap ung tot nhiem vu duoc giao.

Trong du thao Luat BHXH sua doi lan nay co quy dinh cu the trach nhiem cua Bo truong Bo Tai chinh trong viec xay dung, trinh hoac ban hanh co che quan ly tai chinh ve BHXH; thanh tra, kiem tra, xu ly vi pham va giai quyet khieu nai, to cao viec thuc hien quan ly tai chinh ve BHXH (Dieu 10); bo sung quy dinh thanh tra tai chinh thuc hien chuc nang thanh tra chuyen nganh ve quan ly tai chinh BHXH (Dieu 12). Voi nhung thay doi tren thi cong tac quan ly quy BHXH se dem lai hieu qua hon va han che duoc nhung rui ro, that thoat cho quy BHXH.

- Theo ong, de tang tinh ran de, chan chinh tinh trang chay y dong BHXH con dien ra kha pho bien anh huong truc tiep den quyen loi cua nguoi lao dong va nguon thu quy BHXH, chung ta can phai lam gi?

- Nham khac phuc, han che tinh trang no dong, cham dong BHXH, trong thoi gian toi chung ta can tiep tuc doi moi cong tac thong tin, tuyen truyen nham nang cao hon nua nhan thuc cua nguoi su dung lao dong va nguoi lao dong ve quyen va trach nhiem trong thuc hien chinh sach BHXH; cung voi do, co quan BHXH dang ten cac don vi no BHXH tren bao chi, thanh lap to chi dao thu no BHXH lien nganh cap tinh… 
Mot trong nhung noi dung sua doi trong du thao Luat BHXH lan nay la nang muc lai cham dong BHXH; dong thoi bo sung quyen cua to chuc cong doan, to chuc BHXH duoc khoi kien ra toa doi voi cac hanh vi vi pham phap luat ve BHXH... Ben canh do, Bo LD-TB&XH da de xuat dua vao Bo luat Hinh su toi danh tron dong, chiem dung tien dong BHXH de co co so truy cuu trach nhiem hinh su doi voi cac doanh nghiep co tinh tron dong, chiem dung tien dong BHXH cua nguoi lao dong.

Toi cho rang, trong cong tac thanh tra, kiem tra, xu ly vi pham ve linh vuc BHXH can phai lam mot cach nghiem tuc va manh me, tranh ne nang, kiem tra phat hien xong roi chi nhac nho... De lam duoc dieu do can co su quyet tam vao cuoc, su quan tam cua cac cap uy dang chinh quyen tu trung uong den dia phuong, trien khai thuc hien co hieu qua Nghi quyet so 21-NQ/TU ngay 22-11-2012 cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac BHXH, BHYT giai doan 2012 - 2020.

- Voi viec tang cuong su quan ly cua Nha nuoc, quyen loi cua nguoi dong BHXH se duoc cong khai, minh bach nhu the nao, thua ong?

- Trong du thao Luat BHXH sua doi lan nay, Ban soan thao de xuat quy dinh cu the quyen cua nguoi lao dong la dinh ky 6 thang duoc nguoi su dung lao dong cung cap thong tin ve qua trinh dong BHXH; dinh ky hang nam duoc to chuc BHXH cung cap thong tin ve qua trinh dong BHXH va duoc yeu cau nguoi su dung lao dong, to chuc BHXH cung cap thong tin khi co nhu cau. Quy dinh tren nham giup cho nguoi lao dong duoc chu dong trong thu huong quyen loi cua minh. 
Mat khac, neu thuc hien tot quy dinh nay se tao dieu kien cho nguoi lao dong duoc tham gia vao qua trinh giam sat nguoi su dung lao dong thuc hien nghia vu dong BHXH cho ho, giup giam thieu va han che tinh trang tron dong va no dong BHXH hien nay.

- Tran trong cam on ong ve nhung noi dung da trao doi!

Ha Noi Moi


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000