World Bank thông qua khoản vay 500 triệu USD cho mạng truyền tải điện tại khu vực trọng điểm kinh tế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Dự án sẽ tài trợ xây dựng đường dây và trạm biến áp 220 và 500 KV, nâng cao công suất của mạng lưới truyền tải điện, đáp ứng khoảng 15% nhu cầu tăng trưởng mạng lưới điện của Việt Nam giai đoạn 2015-2020
World Bank thông qua khoản vay 500 triệu USD cho mạng truyền tải điện tại khu vực trọng điểm kinh tế

Ngày 7/8/2014, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã thông qua khoản vay 500 triệu USD giúp nâng cao công suất, hiệu suất và mức độ ổn định mạng truyền tải điện tại các khu vực trọng điểm kinh tế như Hà Nội mở rộng, thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung.

Dự án sẽ tài trợ xây dựng đường dây và trạm biến áp 220 và 500 KV nhằm nâng cao công suất và mức độ ổn định của mạng lưới truyền tải điện, đáp ứng khoảng 15% nhu cầu tăng trưởng mạng lưới điện của Việt Nam giai đoạn 2015-2020 và tập trung vào các khu vực kinh tế trọng điểm, nơi mà mạng lưới truyền tải điện đã hoặc sẽ bị quá tải trong thời gian tới.


Ngoài ra, dự án cũng sẽ hỗ trợ công nghệ truyền tải điện thông minh nhằm theo dõi, kiểm tra và bảo vệ thiết bị giúp tăng cường độ ổn định và giảm sự cố mất điện. Đồng thời dự án cũng sẽ giúp tăng cường năng lực cho Công ty Truyền tải Điện Quốc gia thông qua các biện pháp hỗ trợ tăng cường tự chủ về vận hành và tài chính trong khuôn khổ chương trình đổi mới ngành điện. Theo chương trình này, sẽ thí điểm thực hiện thị trường điện bán buôn cạnh tranh từ năm 2015.


Tổng vốn đầu tư của dự án ước khoảng 731,25 triệu USD, trong đó 500 triệu USD sẽ do Ngân hàng Quốc tế cho Tái Thiết và Phát triển - tổ chức thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên cấp vốn cho các nước thu nhập trung bình cho vay. Khoản 231,25 triệu USD còn lại sẽ do Chính phủ Việt Nam cung cấp.

Hải MinhTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

World Bank thông qua khoản vay 500 triệu USD cho mạng truyền tải điện tại khu vực trọng điểm kinh tế

Dự án sẽ tài trợ xây dựng đường dây và trạm biến áp 220 và 500 KV, nâng cao công suất của mạng lưới truyền tải điện, đáp ứng khoảng 15% nhu cầu tăng trưởng mạng lưới điện của Việt Nam giai đoạn 2015-2020


World Bank thong qua khoan vay 500 trieu USD cho mang truyen tai dien tai khu vuc trong diem kinh te


Du an se tai tro xay dung duong day va tram bien ap 220 va 500 KV, nang cao cong suat cua mang luoi truyen tai dien, dap ung khoang 15% nhu cau tang truong mang luoi dien cua Viet Nam giai doan 2015-2020


Ngay 7/8/2014, Ban Giam doc Dieu hanh Ngan hang The gioi da thong qua khoan vay 500 trieu USD giup nang cao cong suat, hieu suat va muc do on dinh mang truyen tai dien tai cac khu vuc trong diem kinh te nhu Ha Noi mo rong, thanh pho Ho Chi Minh mo rong, dong bang song Cuu Long va khu vuc mien Trung.

Du an se tai tro xay dung duong day va tram bien ap 220 va 500 KV nham nang cao cong suat va muc do on dinh cua mang luoi truyen tai dien, dap ung khoang 15% nhu cau tang truong mang luoi dien cua Viet Nam giai doan 2015-2020 va tap trung vao cac khu vuc kinh te trong diem, noi ma mang luoi truyen tai dien da hoac se bi qua tai trong thoi gian toi.


Ngoai ra, du an cung se ho tro cong nghe truyen tai dien thong minh nham theo doi, kiem tra va bao ve thiet bi giup tang cuong do on dinh va giam su co mat dien. Dong thoi du an cung se giup tang cuong nang luc cho Cong ty Truyen tai Dien Quoc gia thong qua cac bien phap ho tro tang cuong tu chu ve van hanh va tai chinh trong khuon kho chuong trinh doi moi nganh dien. Theo chuong trinh nay, se thi diem thuc hien thi truong dien ban buon canh tranh tu nam 2015.


Tong von dau tu cua du an uoc khoang 731,25 trieu USD, trong do 500 trieu USD se do Ngan hang Quoc te cho Tai Thiet va Phat trien - to chuc thuoc Nhom Ngan hang The gioi chuyen cap von cho cac nuoc thu nhap trung binh cho vay. Khoan 231,25 trieu USD con lai se do Chinh phu Viet Nam cung cap.

Hai MinhTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000