Gây phiền hà cho dân, cán bộ phải xin lỗi

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tỉnh Phú Yên vừa có quy định cụ thể về việc cán bộ, công chức, viên chức phải xin lỗi công khai nếu gây phiền hà cho dân.
Gây phiền hà cho dân, cán bộ phải xin lỗi

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức nếu gây phiền hà cho dân trong giải quyết thủ tục hành chính.


Đó là thông tin được ông Đỗ Duy Vinh, chánh văn phòng - người phát ngôn UBND tỉnh Phú Yên, cho biếtchiều 7-8.


Theo đó, cơ sở để xác định hành vi vi phạm là từ ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân qua hộp thư góp ý, qua các số điện thoại đường dây nóng, qua phản ánh trực tiếp của công dân.


Trong 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận thông tin phản ánh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo xác minh thông tin và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh.


Nếu thông tin phản ánh chính xác thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ đạo xin lỗi công khai.


Nếu thông tin phản ánh không đúng sự thật hoặc không có cơ sở thì phải có văn bản thông báo lại cho tổ chức, công dân có ý kiến phản ánh biết.


Việc xin lỗi được thực hiện bằng hai hình thức: gửi thư xin lỗi hoặc trực tiếp xin lỗi tại nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, địa phương.


>> Cán bộ thuế, hải quan quá nhiều quyền


Theo KIM THỦYTuổi trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Gây phiền hà cho dân, cán bộ phải xin lỗi

Tỉnh Phú Yên vừa có quy định cụ thể về việc cán bộ, công chức, viên chức phải xin lỗi công khai nếu gây phiền hà cho dân.


Gay phien ha cho dan, can bo phai xin loi


Tinh Phu Yen vua co quy dinh cu the ve viec can bo, cong chuc, vien chuc phai xin loi cong khai neu gay phien ha cho dan.


Chu tich UBND tinh Phu Yen vua ban hanh quy dinh ve trach nhiem, cach thuc cong khai xin loi cua can bo, cong chuc, vien chuc neu gay phien ha cho dan trong giai quyet thu tuc hanh chinh.


Do la thong tin duoc ong Do Duy Vinh, chanh van phong - nguoi phat ngon UBND tinh Phu Yen, cho bietchieu 7-8.


Theo do, co so de xac dinh hanh vi vi pham la tu y kien phan anh cua to chuc, cong dan qua hop thu gop y, qua cac so dien thoai duong day nong, qua phan anh truc tiep cua cong dan.


Trong 5 ngay lam viec ke tu khi tiep nhan thong tin phan anh, nguoi dung dau co quan, don vi, dia phuong phai chi dao xac minh thong tin va chiu trach nhiem ve ket qua xac minh.


Neu thong tin phan anh chinh xac thi nguoi dung dau co quan, don vi, dia phuong phai chi dao xin loi cong khai.


Neu thong tin phan anh khong dung su that hoac khong co co so thi phai co van ban thong bao lai cho to chuc, cong dan co y kien phan anh biet.


Viec xin loi duoc thuc hien bang hai hinh thuc: gui thu xin loi hoac truc tiep xin loi tai noi tiep cong dan cua co quan, don vi, dia phuong.


>> Can bo thue, hai quan qua nhieu quyen


Theo KIM THUYTuoi tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000