Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không cổ phần hóa thành công, cán bộ nên từ chức

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
“Quan trọng nhất là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt. Nếu không thực hiện được kế hoạch đặt ra thì tự nguyện từ chức”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không cổ phần hóa thành công, cán bộ nên từ chức

“Quan trọng nhất là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt. Nếu không thực hiện được kế hoạch đặt ra thì tự nguyện từ chức”, Thủ tướng nói.


Nhấn mạnh tái cơ cấu là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo thực hiện có kết quả mục tiêu, tiến độ đã đề ra; đồng thời, yêu cầu quá trình thoái vốn cần tiến hành một cách chặt chẽ, không được tùy tiện, không để nảy sinh tiêu cực, thất thoát.


Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, kết quả cổ phần hóa trong các tháng đầu năm được đánh giá là khả quan, cho thấy mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp nhà nước còn lại từ nay đến hết năm 2015 là có thể thực hiện được. Trong 7 tháng đầu năm, đã thoái vốn được 2.975 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cả năm 2013, nhưng so với số vốn cần thoái thì tiến độ vẫn là chậm.


>> Kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp có chuyển biến mạnh


Theo Ngọc Tiến - Công Khanh
Tiền phong

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Không cổ phần hóa thành công, cán bộ nên từ chức

“Quan trọng nhất là sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ chốt. Nếu không thực hiện được kế hoạch đặt ra thì tự nguyện từ chức”, Thủ tướng nói.


Thu tuong Nguyen Tan Dung: Khong co phan hoa thanh cong, can bo nen tu chuc


“Quan trong nhat la sap xep lai doi ngu can bo chu chot. Neu khong thuc hien duoc ke hoach dat ra thi tu nguyen tu chuc”, Thu tuong noi.


“Quan trong nhat la sap xep lai doi ngu can bo chu chot. Neu khong thuc hien duoc ke hoach dat ra thi tu nguyen tu chuc”, Thu tuong noi.


Nhan manh tai co cau la mot trong nhung nhiem vu chinh tri trong tam, Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau cac bo, nganh, dia phuong tap trung chi dao quyet liet nham dam bao thuc hien co ket qua muc tieu, tien do da de ra; dong thoi, yeu cau qua trinh thoai von can tien hanh mot cach chat che, khong duoc tuy tien, khong de nay sinh tieu cuc, that thoat.


Theo bao cao cua Ban Doi moi va Phat trien doanh nghiep, ket qua co phan hoa trong cac thang dau nam duoc danh gia la kha quan, cho thay muc tieu co phan hoa 432 doanh nghiep nha nuoc con lai tu nay den het nam 2015 la co the thuc hien duoc. Trong 7 thang dau nam, da thoai von duoc 2.975 ty dong, gap 3 lan so voi ca nam 2013, nhung so voi so von can thoai thi tien do van la cham.


>> Ket qua co phan hoa doanh nghiep co chuyen bien manh


Theo Ngoc Tien - Cong Khanh
Tien phong

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000