Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thời gian thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân là 70 ngày.
Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân

Hôm qua (6.8), tại trụ sở UBND TP.HCM, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã chủ trì cuộc họp công bố Quyết định số 1642/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ (ký ngày 17.7.2014) về việc thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Thời gian thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân là 70 ngày, kể từ ngày công bố quyết định. Thời kỳ thanh tra tính từ ngày 1.1.2011 đến ngày 31.5.2014.Trước đó, ông Lâm Văn Ba – Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM – đã gửi thông báo khẩn số 1254/MH-VP để mời đại diện đoàn thanh tra của Chính phủ, đại diện các sở, cơ quan ban, ngành và đại diện của UBND 24 quận, huyện về dự họp để công bố quyết định này.
Theo Linh Đan


Dân Việt


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch TP.HCM Lê Hoàng Quân

Thời gian thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân là 70 ngày.


Thanh tra trach nhiem Chu tich TP.HCM Le Hoang Quan


Thoi gian thanh tra trach nhiem cua Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan la 70 ngay.


Hom qua (6.8), tai tru so UBND TP.HCM, Pho tong Thanh tra Chinh phu Nguyen Chien Binh da chu tri cuoc hop cong bo Quyet dinh so 1642/QD-TTCP cua Thanh tra Chinh phu (ky ngay 17.7.2014) ve viec thanh lap Doan thanh tra trach nhiem cua Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan trong viec thuc hien phap luat ve thanh tra, giai quyet khieu nai, to cao va phong chong tham nhung.
Thoi gian thanh tra trach nhiem cua Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan la 70 ngay, ke tu ngay cong bo quyet dinh. Thoi ky thanh tra tinh tu ngay 1.1.2011 den ngay 31.5.2014.Truoc do, ong Lam Van Ba – Pho Chanh van phong UBND TP.HCM – da gui thong bao khan so 1254/MH-VP de moi dai dien doan thanh tra cua Chinh phu, dai dien cac so, co quan ban, nganh va dai dien cua UBND 24 quan, huyen ve du hop de cong bo quyet dinh nay.
Theo Linh Dan


Dan Viet


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000