"Chốt" đề xuất tăng mức lương tối thiểu lên 3,1 triệu đồng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ trình Chính phủ phê duyệt phương án tăng lương tối thiểu năm 2015 tại vùng 1 lên 3,1 triệu đồng/tháng, tăng 14,8% so với mức lương năm nay.

Cụ thể, theo kết quả vừa được thống nhất tại cuộc họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia ngày 6/8, lương tối thiểu năm 2015 của vùng 2 sẽ là 2,75 triệu đồng/tháng, vùng 3 là 2,42 triệu đồng/tháng, vùng 4 là 2,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức tăng lương trung bình so với năm nay là 15,1%.

Mức tăng trên cũng là phương án gần với đề xuất mới nhất vừa được nhiều cơ quan chức năng đưa ra sáng nay, 6/8. Theo đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã giảm mức đề xuất tăng lương năm 2015 từ 3,5 triệu đồng/tháng xuống 3,2 triệu đồng/tháng. Đại diện Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng điều chỉnh mức đề xuất từ 3 triệu đồng/tháng lên 3,1 triệu đồng/tháng.

Phương án tăng lương tối thiểu lên 3,1 triệu đồng/tháng tại vùng 1 đã nhận được 63% so phiếu đồng thuận và trở thành phương án tăng lương tối thiểu năm 2015 mà Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, cuộc họp của Hội đồng tiền lương Quốc gia diễn ra vào ngày 31/7 vừa qua nhằm thống nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ đã không đi tới kết quả cuối cùng do ba mức đề xuất của đại diện ba bên vênh nhau khá lớn.

Tại cuộc họp này, đại diện VCCI đã đưa ra đề xuất mức lương tối thiểu năm 2015 cho vùng 1 là 3 triệu đồng, tăng khoảng 11% so với mức lương tối thiểu hiện tại. Trong khi đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra mức 3,05 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 14%. Cao nhất là phương án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với 3,4 triệu đồng; tăng gần 26% so với mức lương tối thiểu năm nay.

Video ghi nhận về kết quả cuộc họp về phương án tăng lương tối thiểu năm 2015
>>Vì sao giới chủ đề xuất tăng lương tối thiểu 10-12%?" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/kinh-te-vi-modau-tu-/vi-sao-gioi-chu-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-1012-2014060611173009310ca33.chn">>>>Vì sao giới chủ đề xuất tăng lương tối thiểu 10-12%?

Theo Hồng KiềuTTXVN/Vietnam+/Nguồn Clip:VTV


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

"Chốt" đề xuất tăng mức lương tối thiểu lên 3,1 triệu đồng

Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ trình Chính phủ phê duyệt phương án tăng lương tối thiểu năm 2015 tại vùng 1 lên 3,1 triệu đồng/tháng, tăng 14,8% so với mức lương năm nay.


"Chot" de xuat tang muc luong toi thieu len 3,1 trieu dong


Hoi dong Tien luong Quoc gia se trinh Chinh phu phe duyet phuong an tang luong toi thieu nam 2015 tai vung 1 len 3,1 trieu dong/thang, tang 14,8% so voi muc luong nam nay.


Cu the, theo ket qua vua duoc thong nhat tai cuoc hop cua Hoi dong Tien luong quoc gia ngay 6/8, luong toi thieu nam 2015 cua vung 2 se la 2,75 trieu dong/thang, vung 3 la 2,42 trieu dong/thang, vung 4 la 2,2 trieu dong/thang.

Nhu vay, muc tang luong trung binh so voi nam nay la 15,1%.

Muc tang tren cung la phuong an gan voi de xuat moi nhat vua duoc nhieu co quan chuc nang dua ra sang nay, 6/8. Theo do, Tong Lien doan lao dong Viet Nam da giam muc de xuat tang luong nam 2015 tu 3,5 trieu dong/thang xuong 3,2 trieu dong/thang. Dai dien Phong Thuong mai Cong nghiep Viet Nam (VCCI) cung dieu chinh muc de xuat tu 3 trieu dong/thang len 3,1 trieu dong/thang.

Phuong an tang luong toi thieu len 3,1 trieu dong/thang tai vung 1 da nhan duoc 63% so phieu dong thuan va tro thanh phuong an tang luong toi thieu nam 2015 ma Hoi dong Tien luong Quoc gia trinh Chinh phu phe duyet.

Truoc do, cuoc hop cua Hoi dong tien luong Quoc gia dien ra vao ngay 31/7 vua qua nham thong nhat muc luong toi thieu vung nam 2015 de trinh Chinh phu da khong di toi ket qua cuoi cung do ba muc de xuat cua dai dien ba ben venh nhau kha lon.

Tai cuoc hop nay, dai dien VCCI da dua ra de xuat muc luong toi thieu nam 2015 cho vung 1 la 3 trieu dong, tang khoang 11% so voi muc luong toi thieu hien tai. Trong khi do, Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi dua ra muc 3,05 trieu dong/thang, tang khoang 14%. Cao nhat la phuong an cua Tong Lien doan Lao dong Viet Nam voi 3,4 trieu dong; tang gan 26% so voi muc luong toi thieu nam nay.

Video ghi nhan ve ket qua cuoc hop ve phuong an tang luong toi thieu nam 2015
>>Vi sao gioi chu de xuat tang luong toi thieu 10-12%?" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/kinh-te-vi-modau-tu-/vi-sao-gioi-chu-de-xuat-tang-luong-toi-thieu-1012-2014060611173009310ca33.chn">>>>Vi sao gioi chu de xuat tang luong toi thieu 10-12%?

Theo Hong KieuTTXVN/Vietnam+/Nguon Clip:VTV


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000