“Vạch mặt” 6 yếu kém của công nghiệp hỗ trợ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bất cập về nhận thức, đói vốn và công nghệ, hạn chế đầu tư nhà nước... là những nguyên nhân chính khiến công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam yếu kém gần như không có.
“Vạch mặt” 6 yếu kém của công nghiệp hỗ trợ

Bộ Công thương đã thẳng thắn nhìn nhận như vậy trong Tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ.


Bất cập về nhận thức


Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chiến lược phát triển công nghiệp được xây dựng trên khả năng cạnh tranh quốc tế.


Khả năng cạnh tranh quốc tế lại được xây dựng bằng nhiều yếu tố như chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm, chi phí thời gian, chuyên môn hóa tiếp thị và dịch vụ hậu mãi. Nhân tố chi phí sản xuất, như đã nói ở chính là việc sẵn có sản phẩm CNHT ở trong nước.


Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thường được sản xuất với số lượng lớn nên giá thành hạ do tính kinh tế theo quy mô sản xuất. Đối với một số ngành, CNHT cung cấp tới 85-95% giá trị sản xuất công nghiệp.


Trong một thời gian dài, các doanh nghiệp Việt Nam đã quen với việc sản xuất tích hợp theo chiều dọc. Theo đó, mọi khâu của quá trình sản xuất sản phẩm đều được khép kín trong nội bộ doanh nghiêp, bất cứ doanh nghiệp cũng muốn có sản phẩm mang thương hiệu, trong khi khả năng cạnh tranh kém do cách tổ chức sản xuất.


Trên thực tế, có rất ít các sản phẩm công nghiệp Việt Nam có sức cạnh tranh và có thương hiệu quốc tế, chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài nước. Trình độ công nghiệp Việt Nam có thể sản xuất được nhiều sản phẩm công nghiệp.


Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu, khái niệm "sản xuất đươc" phải hiểu theo nghĩa là có khả năng trình độ công nghệ sản xuất được sản phẩm, đồng thời sản phẩm phải mang tính cạnh tranh và tồn tại được trên thị trường.


Nguyên nhân chính khiến sản phẩm công nghiệp có giá thành cao là phụ thuộc chủ yếu vào linh kiện và phụ tùng nhập khẩu.


Trong điều kiện hội nhập quốc tế với nhiều hiệp định tự do sắp có hiệu lực hoàn toàn, sự cạnh tranh toàn cầu của các sản phẩm công nghiệp ngày càng gay gắt, phải thay đổi nhận thức của cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng của CNHT, nếu không phát triển ngành CNHT sẽ không có ngành công nghiệp chế tạo.


Đầu tư của nhà nước còn hạn chế


Mặc dù nhận thức được vai trò quan trọng của CNHT đối với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng, nhưng sự đầu tư các nguồn lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ chưa tương xứng.


Các chủ trương mới mang tính chất động viên tuyên truyền, nhà nước chưa đầu tư đủ nguồn lực bao gồm ngân sách và nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ.


Sự quan tâm và đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ chưa tương xứng với vai trò đặc biệt quan trọng của nó.


Riêng ngành điện tử và dệt may da dày, năm 2013, giá trị nhập khẩu linh kiện và vật liệu khoảng 40,14 tỷ USD gấp 4,5 lần giá trị sản xuất công nghiệp ngành điện, 4 lần ngành dầu khí.


Tuy nhiên nếu xét về mặt cấu trúc kinh tế, 2 ngành này cũng chỉ là các yếu tố đầu vào của sản xuất công nghiệp, cũng như các yếu tố về cơ sở hạ tầng đất đai, nước, thông tin liên lạc và nguồn nhân lực.


Việc phát triển các ngành này, đảm bảo các yếu tố đầu vào, tạo điều kiện cho ngành công nghiệp chế tạo phát triển.


Tuy nhiên, xét cho cùng đây chỉ là các yêu tố đầu vào phục vụ sản xuất, là điều kiện cần của sản xuất, đóng góp gián tiếp vào qua trình phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế nói chung.


Nhưng đóng góp vào GDP của các ngành công nghiệp chế tạo lại thấp trong so sánh tương quan với ngành điện và dầu khí, chưa tương xứng với giá trị sản xuất công nghiệp.


Nguyên nhân chủ yếu là các ngành công nghiệp chế tạo chủ yếu sử dụng linh kiện và phụ tùng là nhập khẩu.


Các doanh nghiệp Việt Nam chỉ tham gia khâu lắp ráp là khâu tạo ra giá trị gia tăng thấp nhất trong cơ cấu chuỗi giá trị.


Các Tập đoàn đa quốc gia có xu hướng dịch chuyển các dự án lắp ráp vào các nước đang có nguồn nhân lực giá rẻ như Việt Nam.


Nếu Việt Nam không tận dụng cơ hội nhu cầu về sản phẩm CNHT của các dự án của một số tập đoàn đa quốc gia đã đầu tư để phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, cải tiến chất lượng ngành công nghiệp và nền kinh tế, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình của Việt Nam là rất cao.


Hiện nay, các chính sách và đầu tư cho công nghiệp hỗ trợ đang mang tính dàn trải, lồng ghép trong nhiều chính sách và chương trình khác nhau.


Có nhiều đầu mối cùng triển khai các hoạt động trợ giúp phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng rất khó khăn và chưa thực sự nhịp nhàng ăn khớp.


Với nguồn lực ngân sách nhà nước còn eo hẹp, phần đầu tư cho ngành CNHT rất hạn chế. Các doanh nghiệp rất khó tiếp cận sự hỗ trợ của Nhà nước.


Để tạo sự phát triển đột phá của ngành CNHT, Nhà nước cần có sự đầu tư thích đáng cho ngành công nghiệp hỗ trợ, bao gồm cả các dự án đầu tư và sự hỗ trợ doanh nghiệp.


Đồng thời cần dành riêng nguồn lực đầu tư mạnh mẽ cho ngành CNHT, không lồng ghép với các chương trình khác.


Với đặc điểm các doanh nghiệp Việt nam có năng lực còn yếu, cần thiết phải thành lập Quĩ đầu tư CNHT riêng cho ngành CNHT Việt Nam


Hiện nay, điểm yếu cơ bản của ngành CNHT Việt Nam là chưa chủ động được vật liệu đầu vào cơ bản như sắt, thép chế tạo, nhựa, chất dẻo…


Trong đó, Việt Nam Việt Nam có lợi thế so sánh với nguồn tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú như các loại quặng kim loại và dầu mỏ.


Để tạo sự chủ động được vật liệu đầu vào của ngành CNHT, Nhà nước phải tham gia đầu tư các dự án chế biến sâu khoáng sản cơ bản.


Các dự án này mang tính chất thượng nguồn này thường có quy mô lớn, yêu cầu về vốn đầu tư rất lớn, thường là hàng tỷ USD các thành phần kinh tế khác không đủ năng lực để đầu tư.


Đói vốn và công nghệ


Một thực tế hiện nay, khoảng cách giữa khả năng các doanh nghiệp cung ứng nội địa với các doanh nghiệp nước ngoài hiện nay là rất lớn về yêu cầu chất lượng, giá bán cũng như thời gian giao hàng.


Nguyên nhân do các doanh nghiệp CNHT gặp rất nhiều khó khăn về vốn và công nghệ để có thể đầu tư trang thiết bị, mua chuyển giao công nghệ sản xuất phù hợp.


Chất lượng nguồn nhân lực thấp


Việt Nam có nhiều thuận lợi về nguồn nhân lực như nguồn lao động trẻ, dồi dào. Tuy nhiên đối với CNHT thì nguồn nhân lực có trình độ và kỹ năng chuyên môn mới là điều quyết định.


Nguyên nhân của việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp do nội dung đào tạo tại các trường kỹ thuật lạc hậu, không gắn với thực tiễn sản xuất.


Bên cạnh đó, sự mất cân đối trong phát triển kinh tế cũng tạo ra tâm lý lao động xã hội chỉ quan tâm đến các ngành thương mại và dịch vụ.


Về trung hạn, Việt Nam sẽ tiếp nhận chuyển giao công nghệ, thay cho việc nghiên cứu, phát hiện công nghệ, trong việc gia công, sản xuất các chi tiết quan trọng thay cho việc nhập khẩu từ nước ngoài.


Nhưng để tiếp thu tốt các kỹ năng, kỹ thuật và công nghệ thì yêu cầu cấp bách phải có nguồn nhân lực có chất lượng cao.


Môi trường kinh tế vĩ mô


Môi trường kinh tế Việt Nam trong thời gian dài vừa qua chưa tạo đủ điều kiện thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng.


Một số lĩnh vực đem lại tỷ suất lợi nhuận cao như bất động sản, chứng khoán đã làm nguồn lực xã hội đầu tư vào sản xuất công nghiệp hạn chế.


Bên cạnh đó, việc khởi tạo doanh nghiệp công nghiệp chế tạo khó khăn và nhiều rủi ro hơn nhiều việc thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Đồng thời việc thu hồi vốn chậm, tỷ suất lợi nhuận thấp do lãi suất tín dụng cao.


Sự liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp còn yếu kém, thiếu sự phối hợp liên kết giữa nhà lắp ráp với các nhà sản xuất hỗ trợ, giữa các nhà sản xuất CNHT với nhau, giữa các doanh nghiệp FDI và nội địa.


Sự liên kết này cần phải có sự hỗ trợ và tác động của nhà nước.


>>Công nghiệp hỗ trợ: Việt Nam “đánh rơi” hàng chục tỷ USD mỗi năm" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/kinh-te-vi-modau-tu-/cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-danh-roi-hang-chuc-ty-usd-moi-nam-201408041717375907ca33.chn">>>>Công nghiệp hỗ trợ: Việt Nam “đánh rơi” hàng chục tỷ USD mỗi năm


Theo Vũ MinhBizlive

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

“Vạch mặt” 6 yếu kém của công nghiệp hỗ trợ

Bất cập về nhận thức, đói vốn và công nghệ, hạn chế đầu tư nhà nước... là những nguyên nhân chính khiến công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam yếu kém gần như không có.


“Vach mat” 6 yeu kem cua cong nghiep ho tro


Bat cap ve nhan thuc, doi von va cong nghe, han che dau tu nha nuoc... la nhung nguyen nhan chinh khien cong nghiep ho tro (CNHT) Viet Nam yeu kem gan nhu khong co.


Bo Cong thuong da thang than nhin nhan nhu vay trong To trinh Chinh phu Du thao Nghi dinh ve phat trien cong nghiep ho tro.


Bat cap ve nhan thuc


Trong boi canh hoi nhap quoc te, chien luoc phat trien cong nghiep duoc xay dung tren kha nang canh tranh quoc te.


Kha nang canh tranh quoc te lai duoc xay dung bang nhieu yeu to nhu chi phi san xuat, chat luong san pham, chi phi thoi gian, chuyen mon hoa tiep thi va dich vu hau mai. Nhan to chi phi san xuat, nhu da noi o chinh la viec san co san pham CNHT o trong nuoc.


San pham cong nghiep ho tro thuong duoc san xuat voi so luong lon nen gia thanh ha do tinh kinh te theo quy mo san xuat. Doi voi mot so nganh, CNHT cung cap toi 85-95% gia tri san xuat cong nghiep.


Trong mot thoi gian dai, cac doanh nghiep Viet Nam da quen voi viec san xuat tich hop theo chieu doc. Theo do, moi khau cua qua trinh san xuat san pham deu duoc khep kin trong noi bo doanh nghiep, bat cu doanh nghiep cung muon co san pham mang thuong hieu, trong khi kha nang canh tranh kem do cach to chuc san xuat.


Tren thuc te, co rat it cac san pham cong nghiep Viet Nam co suc canh tranh va co thuong hieu quoc te, chiem linh duoc thi truong trong va ngoai nuoc. Trinh do cong nghiep Viet Nam co the san xuat duoc nhieu san pham cong nghiep.


Tuy nhien trong dieu kien kinh te thi truong va hoi nhap toan cau, khai niem "san xuat duoc" phai hieu theo nghia la co kha nang trinh do cong nghe san xuat duoc san pham, dong thoi san pham phai mang tinh canh tranh va ton tai duoc tren thi truong.


Nguyen nhan chinh khien san pham cong nghiep co gia thanh cao la phu thuoc chu yeu vao linh kien va phu tung nhap khau.


Trong dieu kien hoi nhap quoc te voi nhieu hiep dinh tu do sap co hieu luc hoan toan, su canh tranh toan cau cua cac san pham cong nghiep ngay cang gay gat, phai thay doi nhan thuc cua co quan quan ly nha nuoc va cong dong doanh nghiep ve tam quan trong cua CNHT, neu khong phat trien nganh CNHT se khong co nganh cong nghiep che tao.


Dau tu cua nha nuoc con han che


Mac du nhan thuc duoc vai tro quan trong cua CNHT doi voi su phat trien cua nen kinh te noi chung va cong nghiep noi rieng, nhung su dau tu cac nguon luc cho nganh cong nghiep ho tro chua tuong xung.


Cac chu truong moi mang tinh chat dong vien tuyen truyen, nha nuoc chua dau tu du nguon luc bao gom ngan sach va nhan luc cho cong nghiep ho tro.


Su quan tam va dau tu phat trien nganh cong nghiep ho tro chua tuong xung voi vai tro dac biet quan trong cua no.


Rieng nganh dien tu va det may da day, nam 2013, gia tri nhap khau linh kien va vat lieu khoang 40,14 ty USD gap 4,5 lan gia tri san xuat cong nghiep nganh dien, 4 lan nganh dau khi.


Tuy nhien neu xet ve mat cau truc kinh te, 2 nganh nay cung chi la cac yeu to dau vao cua san xuat cong nghiep, cung nhu cac yeu to ve co so ha tang dat dai, nuoc, thong tin lien lac va nguon nhan luc.


Viec phat trien cac nganh nay, dam bao cac yeu to dau vao, tao dieu kien cho nganh cong nghiep che tao phat trien.


Tuy nhien, xet cho cung day chi la cac yeu to dau vao phuc vu san xuat, la dieu kien can cua san xuat, dong gop gian tiep vao qua trinh phat trien cong nghiep noi rieng va kinh te noi chung.


Nhung dong gop vao GDP cua cac nganh cong nghiep che tao lai thap trong so sanh tuong quan voi nganh dien va dau khi, chua tuong xung voi gia tri san xuat cong nghiep.


Nguyen nhan chu yeu la cac nganh cong nghiep che tao chu yeu su dung linh kien va phu tung la nhap khau.


Cac doanh nghiep Viet Nam chi tham gia khau lap rap la khau tao ra gia tri gia tang thap nhat trong co cau chuoi gia tri.


Cac Tap doan da quoc gia co xu huong dich chuyen cac du an lap rap vao cac nuoc dang co nguon nhan luc gia re nhu Viet Nam.


Neu Viet Nam khong tan dung co hoi nhu cau ve san pham CNHT cua cac du an cua mot so tap doan da quoc gia da dau tu de phat trien nganh cong nghiep ho tro, cai tien chat luong nganh cong nghiep va nen kinh te, nguy co roi vao bay thu nhap trung binh cua Viet Nam la rat cao.


Hien nay, cac chinh sach va dau tu cho cong nghiep ho tro dang mang tinh dan trai, long ghep trong nhieu chinh sach va chuong trinh khac nhau.


Co nhieu dau moi cung trien khai cac hoat dong tro giup phat trien cong nghiep ho tro nhung su phoi hop giua cac co quan chuc nang rat kho khan va chua thuc su nhip nhang an khop.


Voi nguon luc ngan sach nha nuoc con eo hep, phan dau tu cho nganh CNHT rat han che. Cac doanh nghiep rat kho tiep can su ho tro cua Nha nuoc.


De tao su phat trien dot pha cua nganh CNHT, Nha nuoc can co su dau tu thich dang cho nganh cong nghiep ho tro, bao gom ca cac du an dau tu va su ho tro doanh nghiep.


Dong thoi can danh rieng nguon luc dau tu manh me cho nganh CNHT, khong long ghep voi cac chuong trinh khac.


Voi dac diem cac doanh nghiep Viet nam co nang luc con yeu, can thiet phai thanh lap Qui dau tu CNHT rieng cho nganh CNHT Viet Nam


Hien nay, diem yeu co ban cua nganh CNHT Viet Nam la chua chu dong duoc vat lieu dau vao co ban nhu sat, thep che tao, nhua, chat deo…


Trong do, Viet Nam Viet Nam co loi the so sanh voi nguon tai nguyen khoang san tuong doi phong phu nhu cac loai quang kim loai va dau mo.


De tao su chu dong duoc vat lieu dau vao cua nganh CNHT, Nha nuoc phai tham gia dau tu cac du an che bien sau khoang san co ban.


Cac du an nay mang tinh chat thuong nguon nay thuong co quy mo lon, yeu cau ve von dau tu rat lon, thuong la hang ty USD cac thanh phan kinh te khac khong du nang luc de dau tu.


Doi von va cong nghe


Mot thuc te hien nay, khoang cach giua kha nang cac doanh nghiep cung ung noi dia voi cac doanh nghiep nuoc ngoai hien nay la rat lon ve yeu cau chat luong, gia ban cung nhu thoi gian giao hang.


Nguyen nhan do cac doanh nghiep CNHT gap rat nhieu kho khan ve von va cong nghe de co the dau tu trang thiet bi, mua chuyen giao cong nghe san xuat phu hop.


Chat luong nguon nhan luc thap


Viet Nam co nhieu thuan loi ve nguon nhan luc nhu nguon lao dong tre, doi dao. Tuy nhien doi voi CNHT thi nguon nhan luc co trinh do va ky nang chuyen mon moi la dieu quyet dinh.


Nguyen nhan cua viec thieu nguon nhan luc chat luong cao cho cac nganh cong nghiep do noi dung dao tao tai cac truong ky thuat lac hau, khong gan voi thuc tien san xuat.


Ben canh do, su mat can doi trong phat trien kinh te cung tao ra tam ly lao dong xa hoi chi quan tam den cac nganh thuong mai va dich vu.


Ve trung han, Viet Nam se tiep nhan chuyen giao cong nghe, thay cho viec nghien cuu, phat hien cong nghe, trong viec gia cong, san xuat cac chi tiet quan trong thay cho viec nhap khau tu nuoc ngoai.


Nhung de tiep thu tot cac ky nang, ky thuat va cong nghe thi yeu cau cap bach phai co nguon nhan luc co chat luong cao.


Moi truong kinh te vi mo


Moi truong kinh te Viet Nam trong thoi gian dai vua qua chua tao du dieu kien thuan loi de thu hut cac thanh phan kinh te dau tu vao cong nghiep noi chung va cong nghiep ho tro noi rieng.


Mot so linh vuc dem lai ty suat loi nhuan cao nhu bat dong san, chung khoan da lam nguon luc xa hoi dau tu vao san xuat cong nghiep han che.


Ben canh do, viec khoi tao doanh nghiep cong nghiep che tao kho khan va nhieu rui ro hon nhieu viec thanh lap doanh nghiep hoat dong trong linh vuc thuong mai va dich vu. Dong thoi viec thu hoi von cham, ty suat loi nhuan thap do lai suat tin dung cao.


Su lien ket giua cac doanh nghiep cong nghiep ho tro voi cac doanh nghiep san xuat lap rap con yeu kem, thieu su phoi hop lien ket giua nha lap rap voi cac nha san xuat ho tro, giua cac nha san xuat CNHT voi nhau, giua cac doanh nghiep FDI va noi dia.


Su lien ket nay can phai co su ho tro va tac dong cua nha nuoc.


>>Cong nghiep ho tro: Viet Nam “danh roi” hang chuc ty USD moi nam" target="_blank" href="https://thitruongotc.com.vn/kinh-te-vi-modau-tu-/cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-danh-roi-hang-chuc-ty-usd-moi-nam-201408041717375907ca33.chn">>>>Cong nghiep ho tro: Viet Nam “danh roi” hang chuc ty USD moi nam


Theo Vu MinhBizlive

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000