Ống thép Việt Nam “vướng” cáo buộc trợ cấp của Mỹ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngoài bị kiện chống trợ cấp, ống thép hàn cacbon của Việt Nam còn bị kiện bán phá giá. Đây là một vụ kiện kép thứ hai sau vụ kiện đối với túi nhựa PE.
Ống thép Việt Nam “vướng” cáo buộc trợ cấp của Mỹ


Ngày 27/3 vừa rồi, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành quyết định sơ bộ khẳng định có trợ cấp đối với mặt hàng ống thép hàn cacbon nhập khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam.

DOC sơ bộ quyết định mức thuế suất cho 2 bị đơn bắt buộc của Việt Nam là 0,04% (mức không đáng kể) và 8,06%. Mức thuế suất dành cho các nhà sản xuất/xuất khẩu khác là 8,06%.


Ngoài bị kiện chống trợ cấp, ống thép hàn cacbon của Việt Nam còn bị kiện bán phá giá. Đây là một vụ kiện kép thứ hai sau vụ kiện đối với túi nhựa PE. Quyết định cuối cùng của vụ kiện chống bán phá giá cũng được ban hành vào ngày 6/8/2012.


Trước đó, ngày 26/10/2011, một số công ty thép của Mỹ đã gửi đơn đồng thời đến Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với mặt hàng nêu trên nhập khẩu từ Việt Nam, Ấn Độ, Oman và Tiểu vương quốc Ả rập. Đối với 2 nước O man và Tiểu vương quốc Ả rập, DOC sơ bộ cho rằng không có trợ cấp đối với mặt hàng ống thép nêu trên.


Ngày 15/11/2011, Bộ Thương mại Mỹ đã ra quyết định chính thức điều tra vụ việc chống trợ cấp đối với mặt hàng ống thép này.


Theo quy định của pháp luật chống trợ cấp của Mỹ, các trợ cấp có thể đối kháng là các hỗ trợ tài chính từ Chính phủ nước ngoài đem lại lợi ích về sản xuất hàng hóa cho các công ty nước mình và được giới hạn áp dụng với một vài doanh nghiệp, ngành sản xuất cụ thể, hoặc nhằm khuyến khích xuất khẩu hoặc khuyến khích sử dụng hàng hóa nội địa so với hàng nhập khẩu.


DOC sẽ hướng dẫn Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ thu tiền mặt hoặc ký quỹ đối với các chuyến hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam dựa trên mức thuế suất ước tính sơ bộ.


Theo số liệu từ Cục Thống kê Mỹ, năm 2011, giá trị một số loại ống thép nhập khẩu từ Việt Nam là 50,1 triệu USD (từ Ấn Độ, Ô man, Tiểu vương quốc Ả rập lần lượt là 64,5 triệu USD, 28,1 triệu USD và 539 triệu USD).


Dự kiến DOC sẽ ban hành quyết định cuối cùng của vụ kiện chống trợ cấp cùng thời gian với vụ kiện chống bán phá giá vào ngày 6/8/2012 và ra lệnh áp thuế chống trợ cấp vào ngày 27/9/2012.


Về phía Việt Nam, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các Bộ/ngành chuẩn bị thông tin, tài liệu kỹ thuật và lập luận để chứng minh Việt Nam không trợ cấp đối với sản phẩm ống thép. Và thời gian tới, sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan và luật sư tư vấn tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu kỹ thuật và đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu ống thép của Việt Nam.


Theo Bích Diệp


Dân trí


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ống thép Việt Nam “vướng” cáo buộc trợ cấp của Mỹ

Ngoài bị kiện chống trợ cấp, ống thép hàn cacbon của Việt Nam còn bị kiện bán phá giá. Đây là một vụ kiện kép thứ hai sau vụ kiện đối với túi nhựa PE.


Ong thep Viet Nam “vuong” cao buoc tro cap cua My


Ngoai bi kien chong tro cap, ong thep han cacbon cua Viet Nam con bi kien ban pha gia. Day la mot vu kien kep thu hai sau vu kien doi voi tui nhua PE.Ngay 27/3 vua roi, Bo Thuong mai Hoa Ky (DOC) da ban hanh quyet dinh so bo khang dinh co tro cap doi voi mat hang ong thep han cacbon nhap khau tu An Do va Viet Nam.

DOC so bo quyet dinh muc thue suat cho 2 bi don bat buoc cua Viet Nam la 0,04% (muc khong dang ke) va 8,06%. Muc thue suat danh cho cac nha san xuat/xuat khau khac la 8,06%.


Ngoai bi kien chong tro cap, ong thep han cacbon cua Viet Nam con bi kien ban pha gia. Day la mot vu kien kep thu hai sau vu kien doi voi tui nhua PE. Quyet dinh cuoi cung cua vu kien chong ban pha gia cung duoc ban hanh vao ngay 6/8/2012.


Truoc do, ngay 26/10/2011, mot so cong ty thep cua My da gui don dong thoi den Bo Thuong mai Hoa Ky va Uy ban Thuong mai quoc te Hoa Ky (ITC) kien chong ban pha gia, chong tro cap doi voi mat hang neu tren nhap khau tu Viet Nam, An Do, Oman va Tieu vuong quoc A rap. Doi voi 2 nuoc O man va Tieu vuong quoc A rap, DOC so bo cho rang khong co tro cap doi voi mat hang ong thep neu tren.


Ngay 15/11/2011, Bo Thuong mai My da ra quyet dinh chinh thuc dieu tra vu viec chong tro cap doi voi mat hang ong thep nay.


Theo quy dinh cua phap luat chong tro cap cua My, cac tro cap co the doi khang la cac ho tro tai chinh tu Chinh phu nuoc ngoai dem lai loi ich ve san xuat hang hoa cho cac cong ty nuoc minh va duoc gioi han ap dung voi mot vai doanh nghiep, nganh san xuat cu the, hoac nham khuyen khich xuat khau hoac khuyen khich su dung hang hoa noi dia so voi hang nhap khau.


DOC se huong dan Co quan Hai quan va Bao ve bien gioi My thu tien mat hoac ky quy doi voi cac chuyen hang nhap khau tu An Do va Viet Nam dua tren muc thue suat uoc tinh so bo.


Theo so lieu tu Cuc Thong ke My, nam 2011, gia tri mot so loai ong thep nhap khau tu Viet Nam la 50,1 trieu USD (tu An Do, O man, Tieu vuong quoc A rap lan luot la 64,5 trieu USD, 28,1 trieu USD va 539 trieu USD).


Du kien DOC se ban hanh quyet dinh cuoi cung cua vu kien chong tro cap cung thoi gian voi vu kien chong ban pha gia vao ngay 6/8/2012 va ra lenh ap thue chong tro cap vao ngay 27/9/2012.


Ve phia Viet Nam, Bo Cong Thuong da chu tri phoi hop voi cac Bo/nganh chuan bi thong tin, tai lieu ky thuat va lap luan de chung minh Viet Nam khong tro cap doi voi san pham ong thep. Va thoi gian toi, se phoi hop voi cac co quan co lien quan va luat su tu van tiep tuc thu thap thong tin, tai lieu ky thuat va dau tranh de bao ve quyen loi cho cac doanh nghiep xuat khau ong thep cua Viet Nam.


Theo Bich Diep


Dan tri


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000