Việc làm chưa bền vững

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cần có chính sách hiệu quả để nhóm lao động việc làm phi chính thức tiếp cận dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp.
Việc làm chưa bền vững

“Tỉ lệ lao động dễ tổn thương trong khu vực Đông Nam Á ngày càng tăng. Nếu như năm 2009, lực lượng này có khoảng 174 triệu người thì đến năm 2011 đã tăng lên 181 triệu người, tương đương 62% lực lượng lao động. Thêm vào đó, khoảng 3 người thì có một người sống với mức thu nhập ít hơn 2 USD/ngày.


Còn tại Việt Nam, cứ 10 người lao động thì có 6 người thuộc nhóm có việc làm dễ tổn thương”. Bà Celine Peyron Bista, cố vấn trưởng dự án bảo hiểm thất nghiệp ASEAN, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cho biết như vậy tại hội thảo về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ LĐ-TB-XH phối hợp cùng ILO tổ chức mới đây.


Việc làm phi chính thức cao


Theo ILO, lao động dễ tổn thương là lao động tự tạo việc làm hoặc việc làm bấp bênh, được trả công thấp và không được bảo vệ. Nhóm lao động này không tiếp cận được dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp trong khi họ là đối tượng dễ bị mất việc làm và đời sống khó khăn.
Nhiều lao động trẻ đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm GTVL TPHCM. Ảnh: PHAN ANHĐồng quan điểm với bà Celine Peyron Bista, bà Braema Mathiaparanam, Hội đồng Quốc tế về phúc lợi xã hội, cho biết thường thì chỉ có nhóm lao động trong khu vực chính thức mới được chi trả chi phí từ các loại hình bảo hiểm; còn lao động là tiểu chủ, nông dân và ngư dân không tiếp cận được loại dịch vụ này do thiếu cơ chế. “Đa số nhóm lao động ở khu vực phi chính thức thường rơi vào những gia đình nghèo, cần được bảo hộ nhiều hơn. Vì vậy, nhất thiết phải có một chính sách tạo việc làm thông qua đầu tư công, hướng đến mục tiêu sàn an sinh xã hội”- ông Chris Donnges, chuyên gia cao cấp về đầu tư và việc làm ILO Bangkok, cho hay.

Chưa tiếp cận bảo hiểm thất nghiệp


Điều mà nhiều chuyên gia lao động và việc làm băn khoăn là nhóm người làm việc ở khu vực phi chính thức chiếm số lượng lớn trong lực lượng lao động nhưng lại không tiếp cận được các dịch vụ bảo hiểm, nhất là bảo hiểm thất nghiệp, nên cuộc sống bấp bênh và đói nghèo. Bà Sukti Dasupta, chuyên gia cao cấp về thị trường lao động và nguồn nhân lực ILO Bangkok, nhận định: “Tại các nước ASEAN như Việt Nam, chỉ một phần lao động có thu nhập được bao phủ trong bảo hiểm thất nghiệp. Chính vì vậy, cần bổ sung các biện pháp để những đối tượng lao động phi kết cấu được tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bởi đó là một phần của chính sách thị trường lao động chủ động, cùng với đó là phát triển các trung tâm giới thiệu việc làm hiệu quả để tạo việc làm bền vững cho người lao động”.


Tại Việt Nam, với quy định doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên mới được tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên sẽ có sự phân biệt giữa lao động làm trong doanh nghiệp dưới 10 người và nhóm lao động dễ tổn thương vì họ không tiếp cận được bảo hiểm thất nghiệp. Đây cũng là khó khăn khi lao động làm trong doanh nghiệp dưới 10 người và nhóm lao động dễ tổn thương muốn tham gia bảo hiểm thất nghiệp. “Bên cạnh sự điều chỉnh về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ cần can thiệp để giải quyết hậu quả mất việc làm bằng cách hỗ trợ thu nhập cho người lao động bị thất nghiệp và lao động dễ tổn thương cũng như các hình thức bảo đảm việc làm cơ bản thông qua đầu tư công và mở rộng dịch vụ việc làm đến nhóm đối tượng trong khu vực phi chính thức”- bà Celine Peyron Bista kiến nghị.


8 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp


Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết sau hơn 3 năm thực hiện, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng dần qua các năm. Hiện đã có gần 8 triệu người tham gia. Tính đến tháng 2-2012, số người đăng ký thất nghiệp là 588.733 người, số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 479.188 người và số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 424.481 người.Theo Trường Hoàng - Phan Anh


NLĐ
Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Việc làm chưa bền vững

Cần có chính sách hiệu quả để nhóm lao động việc làm phi chính thức tiếp cận dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp.


Viec lam chua ben vung


Can co chinh sach hieu qua de nhom lao dong viec lam phi chinh thuc tiep can dich vu bao hiem that nghiep.


“Ti le lao dong de ton thuong trong khu vuc Dong Nam A ngay cang tang. Neu nhu nam 2009, lục luọng nay co khoang 174 trieu nguòi thi dén nam 2011 dã tang len 181 trieu nguòi, tuong duong 62% luc luong lao dong. Them vao do, khoang 3 nguoi thi co mot nguoi song voi muc thu nhap it hon 2 USD/ngay.


Con tai Viet Nam, cu 10 nguoi lao dong thi co 6 nguoi thuoc nhom co viec lam de ton thuong”. Ba Celine Peyron Bista, co van truong du an bao hiem that nghiep ASEAN, To chuc Lao dong Quoc te (ILO) khu vuc chau A – Thai Binh Duong, cho biet nhu vay tai hoi thao ve bao hiem that nghiep do Bo LD-TB-XH phoi hop cung ILO to chuc moi day.


Viec lam phi chinh thuc cao


Theo ILO, lao dong de ton thuong la lao dong tu tao viec lam hoac viec lam bap benh, duoc tra cong thap va khong duoc bao ve. Nhom lao dong này khong tiep can duoc dich vu bao hiem that nghiep trong khi ho la doi tuong de bi mat viec lam va doi song kho khan.
Nhieu lao dong tre dang ky that nghiep tai Trung tam GTVL TPHCM. Anh: PHAN ANHDong quan diem voi ba Celine Peyron Bista, ba Braema Mathiaparanam, Hoi dong Quoc te ve phuc loi xa hoi, cho biet thuong thi chi co nhom lao dong trong khu vuc chinh thuc moi duoc chi tra chi phi tu cac loai hinh bao hiem; con lao dong la tiẻu chủ, nong dan va ngu dan khong tiep can duoc loai dich vu nay do thieu co che. “Da so nhom lao dong o khu vuc phi chinh thuc thuong roi vao nhung gia dinh ngheo, can duoc bao ho nhieu hon. Vi vay, nhat thiet phai co mot chinh sach tao viec lam thong qua dau tu cong, huong den muc tieu san an sinh xa hoi”- ong Chris Donnges, chuyen gia cao cap ve dau tu va viec lam ILO Bangkok, cho hay.

Chua tiep can bao hiem that nghiep


Dieu ma nhieu chuyen gia lao dong va viec lam ban khoan la nhom nguoi làm viẹc ỏ khu vục phi chinh thuc chiem so luong lon trong luc luong lao dong nhung lai khong tiep can duoc cac dich vu bao hiem, nhát là bao hiem that nghiep, nen cuoc song bap benh va doi ngheo. Ba Sukti Dasupta, chuyen gia cao cap ve thi truong lao dong va nguon nhan luc ILO Bangkok, nhan dinh: “Tai cac nuoc ASEAN nhu Viet Nam, chi mot phan lao dong co thu nhap duoc bao phu trong bao hiem that nghiep. Chinh vi vay, can bo sung cac bien phap de nhung doi tuong lao dong phi ket cau duoc tham gia bao hiem that nghiep, boi dó la mot phan cua chinh sach thi truong lao dong chu dong, cung voi do la phat trien cac trung tam gioi thieu viec lam hieu qua de tao viec lam ben vung cho nguoi lao dong”.


Tai Viet Nam, voi quy dinh doanh nghiep co tu 10 nguoi lao dong tro len moi duoc tham gia bao hiem that nghiep nen se co su phan biet giua lao dong lam trong doanh nghiep duoi 10 nguoi va nhom lao dong de ton thuong vi ho khong tiep can duoc bao hiem that nghiep. Day cung la kho khan khi lao dong lam trong doanh nghiep duoi 10 nguoi va nhom lao dong de ton thuong muon tham gia bao hiem that nghiep. “Ben canh su dieu chinh ve chinh sach bao hiem that nghiep, Chinh phu can can thiep de giai quyet hau qua mat viec lam bang cach ho tro thu nhap cho nguoi lao dong bi that nghiep va lao dong de ton thuong cung nhu cac hinh thuc bao dam viec lam co ban thong qua dau tu cong va mo rong dich vu viec lam den nhom doi tuong trong khu vuc phi chinh thuc”- ba Celine Peyron Bista kien nghi.


8 trieu nguoi tham gia bao hiem that nghiep


Thu truong Bo LD-TB-XH Nguyẽn Thanh Hoa cho biet sau hon 3 nam thuc hien, so nguoi tham gia bao hiem that nghiep tang dan qua cac nam. Hiẹn dã có gàn 8 triẹu nguoi tham gia. Tinh den thang 2-2012, so nguoi dang ky that nghiep la 588.733 nguoi, so nguoi duọc huong tro cap that nghiep la 479.188 nguoi và so nguoi duoc tu van, gioi thieu viec lam la 424.481 nguoi.Theo Truong Hoang - Phan Anh


NLD
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000