Hà Nội “hứa” 3 năm nữa sẽ đủ trường học

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Kỳ họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV sẽ tập trung xem xét một số quy hoạch ngành và 1 đề án phát triển nông nghiệp của thành phố.
Hà Nội “hứa” 3 năm nữa sẽ đủ trường học
Tại buổi họp báo giới thiệu kỳ họp chiều 30/3, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Lê Văn Hoạt, cho biết kỳ họp tới sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 3 – 5/4/2012.
 
Với nội dung là kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ tập trung xem xét và cho ý kiến 5 chuyên đề, bao gồm: chuyên đề phát triển thương mại, công nghiệp, y tế, giáo dục, nông nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và một đề án khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn của Thủ đô.

Theo lãnh đạo Hội đồng nhân dân Hà Nội, với các quy hoạch, Hà Nội đang phấn đấu trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong các lĩnh vực nói trên. Đặc biệt, trong lĩnh vực thương mại, thành phố muốn tạo ra được một sự đột phá trong lĩnh vực này, đưa Hà Nội trở thành một trung tâm thương mại lớn, trung tâm về giao thương và kinh tế của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, Hà Nội cũng muốn xây dựng, phát triển những ngành công nghiệp lớn như điện tử, viễn thông, cơ khí, chế biến nông sản thực phẩm. Thàn phố cũng muốn tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp lớn, tập trung, tập trung vào những cây, con có giá trị kinh tế lớn, giảm dần diện tích cây lương thực trên địa bàn…

Theo bà Nguyễn Thị Thùy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội (Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội), hiện nhiều vấn đề xã hội của thành phố đang rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt là giáo dục và y tế.

Tuy nhiên, với các biện pháp quyết liệt đã, đang và sẽ thực hiện, thành phố quyết tâm đến năm 2015 sẽ đảm bảo đủ trường học, trong đó có 50 – 55% số trường đạt chuẩn quốc gia. Lĩnh vực y tế cũng sẽ được giảm tải và nâng cao chất lượng một cách tối đa.

Trên cơ sở đệ trình của UBND, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị 6 chuyên đề nói trên trong phiên bế mạc kỳ họp.
Theo Bảo Anh
VnEconomy

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hà Nội “hứa” 3 năm nữa sẽ đủ trường học

Kỳ họp thứ 4 – Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV sẽ tập trung xem xét một số quy hoạch ngành và 1 đề án phát triển nông nghiệp của thành phố.


Ha Noi “hua” 3 nam nua se du truong hoc


Ky hop thu 4 – Hoi dong nhan dan thanh pho Ha Noi khoa XIV se tap trung xem xet mot so quy hoach nganh va 1 de an phat trien nong nghiep cua thanh pho.


Tai buoi hop bao gioi thieu ky hop chieu 30/3, Pho chu tich Hoi dong nhan dan thanh pho Ha Noi Le Van Hoat, cho biet ky hop toi se dien ra trong 3 ngay, tu ngay 3 – 5/4/2012.
 
Voi noi dung la ky hop chuyen de, Hoi dong nhan dan thanh pho se tap trung xem xet va cho y kien 5 chuyen de, bao gom: chuyen de phat trien thuong mai, cong nghiep, y te, giao duc, nong nghiep den nam 2020, tam nhin 2030 va mot de an khuyen khich phat trien san xuat nong nghiep, xay dung ha tang giao thong nong thon cua Thu do.

Theo lanh dao Hoi dong nhan dan Ha Noi, voi cac quy hoach, Ha Noi dang phan dau tro thanh mot trong nhung dia phuong dan dau ca nuoc trong cac linh vuc noi tren. Dac biet, trong linh vuc thuong mai, thanh pho muon tao ra duoc mot su dot pha trong linh vuc nay, dua Ha Noi tro thanh mot trung tam thuong mai lon, trung tam ve giao thuong va kinh te cua ca nuoc va khu vuc Dong Nam A.

Ngoai ra, Ha Noi cung muon xay dung, phat trien nhung nganh cong nghiep lon nhu dien tu, vien thong, co khi, che bien nong san thuc pham. Than pho cung muon tao ra nhung vung san xuat hang hoa nong nghiep lon, tap trung, tap trung vao nhung cay, con co gia tri kinh te lon, giam dan dien tich cay luong thuc tren dia ban…

Theo ba Nguyen Thi Thuy, Truong ban Van hoa – Xa hoi (Hoi dong nhan dan thanh pho Ha Noi), hien nhieu van de xa hoi cua thanh pho dang roi vao tinh trang qua tai, dac biet la giao duc va y te.

Tuy nhien, voi cac bien phap quyet liet da, dang va se thuc hien, thanh pho quyet tam den nam 2015 se dam bao du truong hoc, trong do co 50 – 55% so truong dat chuan quoc gia. Linh vuc y te cung se duoc giam tai va nang cao chat luong mot cach toi da.

Tren co so de trinh cua UBND, Hoi dong nhan dan thanh pho se xem xet, thao luan va quyet nghi 6 chuyen de noi tren trong phien be mac ky hop.
Theo Bao Anh
VnEconomy
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000