Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 16

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thứ trưởng Trương Chí Trung dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị
Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 16
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 16 (AFMM16) đã khai mạc ngày 30/3 tại Phnom Penh với sự tham dự của của Bộ trưởng Tài chính các nước ASEAN, tổng thư ký ASEAN, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đại diện Ngân hàng thế giới (WB), Giám đốc Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN+3 (AMRO) và quan chức tài chính ngân hàng các nước thành viên.

Thứ trưởng Trương Chí Trung dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Campuchia Hun Sen khẳng định, Hội nghị lần này là cơ hội để các nước ASEAN đẩy mạnh tiến trình hợp tác, củng cố nền tài chính, kinh tế của mỗi nước và khu vực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa ổn định và ẩn chứa nhiều rủi ro.

Ông Hun Sen đề nghị các Bộ trưởng Tài chính ASEAN đưa ra những chính sách, biện pháp mới để nâng cao sự tín nhiệm thị trường; duy trì ổn định kinh tế, tài chính khu vực bằng việc tiếp tục trao đổi ý kiến và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính quan trọng, trong đó có Ngân hàng phát triển Châu Á, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới cùng những cơ chế khác.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần này thảo luận về tình hình phát triển kinh tế khu vực và thế giới, tiến độ đạt được trong việc triển khai Lộ trình Hội nhập tài chính ASEAN trên ba lĩnh vực Phát triển thị trường vốn, Tự do hóa tài khoản vốn và Tự do hóa dịch vụ tài chính, sáng kiến tài trợ cơ sở hạ tầng, hợp tác bảo hiểm hải quan, và thống nhất quan điểm của ASEAN đối với những sáng kiến hợp tác tài chính trong khuôn khổ ASEAN+3.

Hội nghị nhận định rằng mặc dù còn nhiều bất ổn trong môi trường kinh tế toàn cầu nhưng kinh tế khu vực vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định ở mức 4,5% nhờ sức cầu nội địa vững chắc, các nền tảng kinh tế vĩ mô bền vững và công cuộc cải cách cơ cấu đang diễn ra ở một số nước. Các Bộ trưởng cũng tin tưởng nền kinh tế khu vực sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng từ mức 5,6-6,3% trong năm nay.

Các Bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách tiền tệ và tài chính phù hợp, kể cả điều chỉnh chính sách theo từng điều kiện kinh tế để duy trì tăng trưởng kinh tế và ổn định thị trường tài chính.

Hội nghị ghi nhận những tiến bộ nhất định trong việc thực hiện Lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ khu vực; đồng thời nhất trí sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc phát triển thị trường tài chính hội nhập mạnh mẽ hơn để đạt được những mục tiêu Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015.

Các bộ trưởng nhất trí giao Ủy ban công tác phát triển thị trường vốn thực hiện một nghiên cứu mang tính toàn diện có thể đánh giá được mức độ phát triển hiện tại của thị trường vốn và hội nhập trong khu vực ASEAN, và đưa ra những biện pháp cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập thị trường vốn vào năm 2015, đồng thời triển khai chương trình tăng cường năng lực cho các nước thành viên để từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển thị trường.

Hội nghị ghi nhận tiến độ đàm phán đang được tiến hành về tự do hóa dịch vụ tài chính tại Vòng Đàm phán Thứ sáu và đề nghị Nhóm công tác triển khai tích cực để đảm bảo việc từng bước tự do hóa và hội nhập thị trường tài chính khi tiếp cận mục tiêu Cộng đồng kinh tế 2015.

Hội nghị bày tỏ quyết tâm tiếp tục thực hiện tự do hóa cơ chế tài khoản vốn để ủng hộ tiến trình hội nhập kinh tế và tài chính trong khu vực theo mục tiêu AEC, ghi nhận những thành công trong việc đánh giá các quy định tự do hóa đối với các giao dịch tài khoản vãng lai, đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, cũng như là các dòng vốn khác, hoanh nghênh kế hoạch chi tiết của từng nước thành viên về tự do hóa tài khoản vốn trong tương lai.

Các bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của việc ký kết thành lập Thỏa thuận góp vốn vào Quỹ Cơ sở Hạ tầng ASEAN (AIF) và kêu gọi Quỹ sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý để thành lập chính thức trong năm nay nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững, hỗ trợ quá trình kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển cơ sở hạ tầng trong ASEAN.

Hội nghị ghi nhận những tiến bộ đạt được trong hợp tác hải quan, đặc biệt là dự án thí điểm thực hiện Cơ chế Một cửa ASEAN được triển khai trong hai tháng tại bảy nước thành viên và việc áp dụng Biểu Thuế quan Hài hòa ASEAN 2012. Tại Hội nghị lần này, các bộ trưởng đã ký kết Hiệp định Hải quan ASEAN sửa đổi nhằm tăng cường thực hiện các dịch vụ hải quan trong khu vực.

Các Bộ trưởng tái khẳng định về nhu cầu đối với tài trợ rủi ro thiên tai của thị trường bảo hiểm trong khu vực khi đối phó với thảm họa thiên nhiên đang tăng lên, và giao cho các quan chức tài chính và bảo hiểm phối hợp với các cơ quan quản lý thiên tai, các tổ chức đa phương, khu vực tư nhân, và các đối tác phát triển trong việc nghiên cứu xây dựng cơ chế tài trợ rủi ro thiên tai trong khu vực.

Các Bộ trưởng Tài chính ASEAN đã thảo luận về những tiến bộ đạt được trong quá trình hợp tác tài chính ASEAN+3 như Đa phương hóa Sáng kiến Chiengmai (CMIM), Sáng kiến Phát triển thị trường trái phiếu châu Á (ABMI) và các ưu tiên hợp tác trong tương lai cũng như ba chủ đề nghiên cứu chính trong năm là: Tài trợ cơ sở hạ tầng ở khu vực Đông Á và Triển vọng hợp tác liên chính phủ; Bảo hiểm rủi ro thảm họa; và Sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán thương mại khu vực).

Trước thềm Hội nghị, đã diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW ASEAN+3./.

Theo TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 16

Thứ trưởng Trương Chí Trung dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Tài chính Việt Nam tham dự Hội nghị


Hoi nghi cac Bo truong Tai chinh ASEAN lan thu 16


Thu truong Truong Chi Trung dan dau doan dai bieu Bo Tai chinh Viet Nam tham du Hoi nghi


Hoi nghi Bo truong Tai chinh ASEAN lan thu 16 (AFMM16) da khai mac ngay 30/3 tai Phnom Penh voi su tham du cua cua Bo truong Tai chinh cac nuoc ASEAN, tong thu ky ASEAN, Chu tich Ngan hang Phat trien chau A (ADB), Pho giam doc dieu hanh Quy Tien te Quoc te (IMF), dai dien Ngan hang the gioi (WB), Giam doc Van phong nghien cuu kinh te vi mo khu vuc ASEAN+3 (AMRO) va quan chuc tai chinh ngan hang cac nuoc thanh vien.

Thu truong Truong Chi Trung dan dau doan dai bieu Bo Tai chinh Viet Nam tham du Hoi nghi.

Phat bieu khai mac Hoi nghi, Thu tuong nuoc chu nha Campuchia Hun Sen khang dinh, Hoi nghi lan nay la co hoi de cac nuoc ASEAN day manh tien trinh hop tac, cung co nen tai chinh, kinh te cua moi nuoc va khu vuc trong boi canh nen kinh te toan cau van chua on dinh va an chua nhieu rui ro.

Ong Hun Sen de nghi cac Bo truong Tai chinh ASEAN dua ra nhung chinh sach, bien phap moi de nang cao su tin nhiem thi truong; duy tri on dinh kinh te, tai chinh khu vuc bang viec tiep tuc trao doi y kien va hop tac chat che voi cac to chuc tai chinh quan trong, trong do co Ngan hang phat trien Chau A, Quy Tien te Quoc te, Ngan hang The gioi cung nhung co che khac.

Hoi nghi Bo truong Tai chinh ASEAN lan nay thao luan ve tinh hinh phat trien kinh te khu vuc va the gioi, tien do dat duoc trong viec trien khai Lo trinh Hoi nhap tai chinh ASEAN tren ba linh vuc Phat trien thi truong von, Tu do hoa tai khoan von va Tu do hoa dich vu tai chinh, sang kien tai tro co so ha tang, hop tac bao hiem hai quan, va thong nhat quan diem cua ASEAN doi voi nhung sang kien hop tac tai chinh trong khuon kho ASEAN+3.

Hoi nghi nhan dinh rang mac du con nhieu bat on trong moi truong kinh te toan cau nhung kinh te khu vuc van duy tri duoc da tang truong on dinh o muc 4,5% nho suc cau noi dia vung chac, cac nen tang kinh te vi mo ben vung va cong cuoc cai cach co cau dang dien ra o mot so nuoc. Cac Bo truong cung tin tuong nen kinh te khu vuc se tiep tuc duy tri da tang truong tu muc 5,6-6,3% trong nam nay.

Cac Bo truong cam ket se tiep tuc thuc hien cac chinh sach tien te va tai chinh phu hop, ke ca dieu chinh chinh sach theo tung dieu kien kinh te de duy tri tang truong kinh te va on dinh thi truong tai chinh.

Hoi nghi ghi nhan nhung tien bo nhat dinh trong viec thuc hien Lo trinh hoi nhap tai chinh tien te khu vuc; dong thoi nhat tri se no luc nhieu hon nua trong viec phat trien thi truong tai chinh hoi nhap manh me hon de dat duoc nhung muc tieu Cong dong Kinh te ASEAN 2015.

Cac bo truong nhat tri giao Uy ban cong tac phat trien thi truong von thuc hien mot nghien cuu mang tinh toan dien co the danh gia duoc muc do phat trien hien tai cua thi truong von va hoi nhap trong khu vuc ASEAN, va dua ra nhung bien phap cu the tao dieu kien thuan loi cho viec hoi nhap thi truong von vao nam 2015, dong thoi trien khai chuong trinh tang cuong nang luc cho cac nuoc thanh vien de tung buoc thu hep khoang cach phat trien thi truong.

Hoi nghi ghi nhan tien do dam phan dang duoc tien hanh ve tu do hoa dich vu tai chinh tai Vong Dam phan Thu sau va de nghi Nhom cong tac trien khai tich cuc de dam bao viec tung buoc tu do hoa va hoi nhap thi truong tai chinh khi tiep can muc tieu Cong dong kinh te 2015.

Hoi nghi bay to quyet tam tiep tuc thuc hien tu do hoa co che tai khoan von de ung ho tien trinh hoi nhap kinh te va tai chinh trong khu vuc theo muc tieu AEC, ghi nhan nhung thanh cong trong viec danh gia cac quy dinh tu do hoa doi voi cac giao dich tai khoan vang lai, dau tu truc tiep va dau tu gian tiep, cung nhu la cac dong von khac, hoanh nghenh ke hoach chi tiet cua tung nuoc thanh vien ve tu do hoa tai khoan von trong tuong lai.

Cac bo truong khang dinh tam quan trong cua viec ky ket thanh lap Thoa thuan gop von vao Quy Co so Ha tang ASEAN (AIF) va keu goi Quy som hoan thanh cac thu tuc phap ly de thanh lap chinh thuc trong nam nay nham huong toi tang truong ben vung, ho tro qua trinh ket noi va thu hep khoang cach phat trien co so ha tang trong ASEAN.

Hoi nghi ghi nhan nhung tien bo dat duoc trong hop tac hai quan, dac biet la du an thi diem thuc hien Co che Mot cua ASEAN duoc trien khai trong hai thang tai bay nuoc thanh vien va viec ap dung Bieu Thue quan Hai hoa ASEAN 2012. Tai Hoi nghi lan nay, cac bo truong da ky ket Hiep dinh Hai quan ASEAN sua doi nham tang cuong thuc hien cac dich vu hai quan trong khu vuc.

Cac Bo truong tai khang dinh ve nhu cau doi voi tai tro rui ro thien tai cua thi truong bao hiem trong khu vuc khi doi pho voi tham hoa thien nhien dang tang len, va giao cho cac quan chuc tai chinh va bao hiem phoi hop voi cac co quan quan ly thien tai, cac to chuc da phuong, khu vuc tu nhan, va cac doi tac phat trien trong viec nghien cuu xay dung co che tai tro rui ro thien tai trong khu vuc.

Cac Bo truong Tai chinh ASEAN da thao luan ve nhung tien bo dat duoc trong qua trinh hop tac tai chinh ASEAN+3 nhu Da phuong hoa Sang kien Chiengmai (CMIM), Sang kien Phat trien thi truong trai phieu chau A (ABMI) va cac uu tien hop tac trong tuong lai cung nhu ba chu de nghien cuu chinh trong nam la: Tai tro co so ha tang o khu vuc Dong A va Trien vong hop tac lien chinh phu; Bao hiem rui ro tham hoa; va Su dung dong noi te trong thanh toan thuong mai khu vuc).

Truoc them Hoi nghi, da dien ra Hoi nghi Thu truong Tai chinh va Pho Thong doc NHTW ASEAN+3./.

Theo TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000