Chưa thể lơ là với nhiệm vụ kiềm chế lạm phát

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2012 tăng 0,16% so với tháng 2/2012 nên CPI quý I năm nay chỉ tăng 2,55%, mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm qua.
Chưa thể lơ là với nhiệm vụ kiềm chế lạm phát
Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), đây là tín hiệu khả quan cho thấy, lạm phát đang được kiểm soát một cách chặt chẽ.

Tuy nhiên có ý kiến cho rằng: Chúng ta vẫn không thể chủ quan, lơ là nhiệm vụ kiềm chế lạm phát vì CPI tháng 3 vẫn chưa phản ánh hết tác động của việc tăng giá xăng. Việc tăng giá xăng, dầu (ngày 7/3) mới chỉ tác động đến 1 tuần cuối trong kỳ tính CPI tháng 3. Do vậy, CPI tháng 4/2012 mới phản ánh một cách đầy đủ, rõ nét những tác động này.

Đại diện Tổng cục Thống kê lý giải, nguyên nhân của việc CPI tháng 3/2012 tăng thấp là: Nhóm lương thực và thực phẩm (nhóm chiếm tỷ trọng cao) giảm khá sâu (giảm lần lượt 1,21- 1,25%) do nguồn cung dồi dào, giá thịt lợn giảm trước thông tin về việc lạm dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi lợn; ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu chưa mạnh; sức mua hàng hóa yếu nên các mặt hàng khác khó điều chỉnh tăng mặc dù chi phí đầu vào tăng…

Theo các chuyên gia thương mại, trong 3 tháng đầu năm, sức mua trên thị trường không cao do sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới thu nhập và đời sống của người dân. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trong 3 tháng đầu năm chỉ còn tăng 5% so với cùng kỳ năm 2011. Đây là mức tăng thấp so với mức tăng trên 10% trong vài năm trở lại đây (trừ năm 2009)…

Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại cũng dự báo, trong tháng tới giá nhiều loại hàng hóa sẽ được điều chỉnh tăng do tác động tăng giá xăng dầu ảnh hưởng tới chi phí sản xuất, vận tải và giá bán hàng hóa.

Bên cạnh đó, thị trường còn chịu tác động của tỷ giá USD/VND đang tăng từ cuối tháng 3/2012; nhu cầu hàng hóa, dịch vụ tăng vào cuối tháng trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5; tăng lương cơ bản từ ngày 1/5, tăng giá các dịch vụ y tế, điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu theo cơ chế thị trường như: điện, xăng dầu…

Trao đổi với phóng viên Tin Tức, ông Ngô Văn Hải - Phó Giám đốc kinh doanh Siêu thị Citimart cho biết: Nhiều nhà cung cấp ở các ngành hàng đã đề xuất việc tăng giá từ ngày 1/4 và ngày 15/4 do giá nhiều hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tăng gây ảnh hưởng tới giá hàng nhập khẩu; chi phí đầu vào tăng, mặt bằng lãi suất còn cao… đã tác động đến giá thành hầu hết các mặt hàng trên thị trường

Ông Hải cho hay: Với những mặt hàng chiến lược của siêu thị, Citimart sẽ đặc biệt quan tâm để thương lượng hoặc nhập hàng số lượng lớn với mức giá ổn định nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng trước áp lực của việc tăng giá mới. Đại diện Big C cũng cho biết: Đối với bất cứ đề nghị thay đổi nào, siêu thị cũng phải đàm phán rất kỹ với nhà cung cấp. Ngoài ra, việc điều chỉnh giá sẽ không diễn ra đồng loạt ở tất cả các ngành hàng để tránh gây sốc cho người tiêu dùng. Để giảm bớt áp lực tăng giá, các siêu thị cũng đang nghiên cứu triển khai chương trình khuyến mại áp dụng cho dịp lễ 30/4, 1/5 nhằm kích cầu tiêu dùng.

Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta cũng chưa thể chủ quan, lơ là với nhiệm vụ kiềm chế lạm phát bởi ngoài các yếu tố trong nước tiềm ẩn nguy cơ tăng giá nêu trên, diễn biến giá cả một số hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới tiếp tục diễn biến khó lường, có khả năng tiếp tục tăng hoặc ở mức cao…Vì vậy, cần tiếp tục kiên trì và nhất quán với mục tiêu kiềm chế lạm phát bằng việc triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, từ chính sách tiền tệ, tài khóa đến tăng cường công tác quản lý giá cả, tái cơ cấu nền kinh tế...

Theo Minh Phương
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chưa thể lơ là với nhiệm vụ kiềm chế lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2012 tăng 0,16% so với tháng 2/2012 nên CPI quý I năm nay chỉ tăng 2,55%, mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm qua.


Chua the lo la voi nhiem vu kiem che lam phat


Chi so gia tieu dung (CPI) thang 3/2012 tang 0,16% so voi thang 2/2012 nen CPI quy I nam nay chi tang 2,55%, muc tang thap nhat trong vong 3 nam qua.


Theo Tong cuc Thong ke (Bo Ke hoach va Dau tu), day la tin hieu kha quan cho thay, lam phat dang duoc kiem soat mot cach chat che.

Tuy nhien co y kien cho rang: Chung ta van khong the chu quan, lo la nhiem vu kiem che lam phat vi CPI thang 3 van chua phan anh het tac dong cua viec tang gia xang. Viec tang gia xang, dau (ngay 7/3) moi chi tac dong den 1 tuan cuoi trong ky tinh CPI thang 3. Do vay, CPI thang 4/2012 moi phan anh mot cach day du, ro net nhung tac dong nay.

Dai dien Tong cuc Thong ke ly giai, nguyen nhan cua viec CPI thang 3/2012 tang thap la: Nhom luong thuc va thuc pham (nhom chiem ty trong cao) giam kha sau (giam lan luot 1,21- 1,25%) do nguon cung doi dao, gia thit lon giam truoc thong tin ve viec lam dung chat tao nac trong chan nuoi lon; anh huong cua viec tang gia xang dau chua manh; suc mua hang hoa yeu nen cac mat hang khac kho dieu chinh tang mac du chi phi dau vao tang…

Theo cac chuyen gia thuong mai, trong 3 thang dau nam, suc mua tren thi truong khong cao do san xuat, kinh doanh con gap nhieu kho khan, anh huong toi thu nhap va doi song cua nguoi dan. Neu loai tru yeu to tang gia, tong muc ban le hang hoa va doanh thu dich vu xa hoi trong 3 thang dau nam chi con tang 5% so voi cung ky nam 2011. Day la muc tang thap so voi muc tang tren 10% trong vai nam tro lai day (tru nam 2009)…

Tuy nhien, cac chuyen gia thuong mai cung du bao, trong thang toi gia nhieu loai hang hoa se duoc dieu chinh tang do tac dong tang gia xang dau anh huong toi chi phi san xuat, van tai va gia ban hang hoa.

Ben canh do, thi truong con chiu tac dong cua ty gia USD/VND dang tang tu cuoi thang 3/2012; nhu cau hang hoa, dich vu tang vao cuoi thang trong dip nghi le 30/4 - 1/5; tang luong co ban tu ngay 1/5, tang gia cac dich vu y te, dieu chinh gia mot so mat hang thiet yeu theo co che thi truong nhu: dien, xang dau…

Trao doi voi phong vien Tin Tuc, ong Ngo Van Hai - Pho Giam doc kinh doanh Sieu thi Citimart cho biet: Nhieu nha cung cap o cac nganh hang da de xuat viec tang gia tu ngay 1/4 va ngay 15/4 do gia nhieu hang hoa thiet yeu tren thi truong the gioi tang gay anh huong toi gia hang nhap khau; chi phi dau vao tang, mat bang lai suat con cao… da tac dong den gia thanh hau het cac mat hang tren thi truong

Ong Hai cho hay: Voi nhung mat hang chien luoc cua sieu thi, Citimart se dac biet quan tam de thuong luong hoac nhap hang so luong lon voi muc gia on dinh nham chia se kho khan voi nguoi tieu dung truoc ap luc cua viec tang gia moi. Dai dien Big C cung cho biet: Doi voi bat cu de nghi thay doi nao, sieu thi cung phai dam phan rat ky voi nha cung cap. Ngoai ra, viec dieu chinh gia se khong dien ra dong loat o tat ca cac nganh hang de tranh gay soc cho nguoi tieu dung. De giam bot ap luc tang gia, cac sieu thi cung dang nghien cuu trien khai chuong trinh khuyen mai ap dung cho dip le 30/4, 1/5 nham kich cau tieu dung.

Nhieu y kien cho rang, chung ta cung chua the chu quan, lo la voi nhiem vu kiem che lam phat boi ngoai cac yeu to trong nuoc tiem an nguy co tang gia neu tren, dien bien gia ca mot so hang hoa thiet yeu tren thi truong the gioi tiep tuc dien bien kho luong, co kha nang tiep tuc tang hoac o muc cao…Vi vay, can tiep tuc kien tri va nhat quan voi muc tieu kiem che lam phat bang viec trien khai quyet liet cac giai phap dong bo, tu chinh sach tien te, tai khoa den tang cuong cong tac quan ly gia ca, tai co cau nen kinh te...

Theo Minh Phuong
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000