Năm 2030, Sa Pa trở thành khu du lịch chuẩn quốc tế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa công bố Quy hoạch đô thị du lịch Sa Pa trở thành khu du lịch nổi tiếng theo tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2030.
Năm 2030, Sa Pa trở thành khu du lịch chuẩn quốc tế
Trong đó đề ra mục tiêu đón 3 đến 4 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,2%/năm.

Đây không chỉ là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia, quốc tế mà còn là một trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Lào Cai, cầu nối giao lưu văn hóa giữa các dân tộc vùng núi phía Bắc, cầu nối giao thương trọng điểm của tỉnh trong vùng núi Tây Bắc và vùng biên giới Việt-Trung.

Theo đó, đô thị Sa Pa và vùng phụ cận sẽ được phân vùng thành 5 vùng du lịch chính. Các vùng du lịch phát triển trên cơ sở các không gian du lịch đặc trưng (gồm không gian du lịch đô thị, không gian du lịch di sản gắn kết với cảnh quan sinh thái nông nghiệp, không gian du lịch khám phá cảnh quan sinh thái nguyên sinh, không gian du lịch tìm hiểu văn hóa dân tộc).

Mạng lưới điểm du lịch sẽ phát triển dựa trên hệ thống điểm du lịch hiện hữu; bổ sung và phát triển các tuyến du lịch mới như tuyến du lịch liên kết các núi, tuyến du lịch liên kết các không gian nông nghiệp.

Cấu trúc đô thị bao gồm đô thị du lịch Sa Pa và vùng phụ cận.Đô thị trung tâm Sa Pa là khu vực phát triển dựa trên thị trấn Sa Pa được chia làm 9 phân khu chính, bao gồm: Khu vực đô thị trung tâm với quy mô dân số dự kiến là 13.000 người, diện tích đất tự nhiên 363ha; khu vực đô thị mới, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; khu du lịch núi Hàm Rồng; khu du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; khu nông nghiệp sinh thái cảnh quan; khu đô thị Ô Quý Hồ; khu vực sản xuất nông nghiệp đặc hữu; khu lâm viên núi Ông Chúng; khu vực rừng bảo tồn.

Các vấn đề như quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường được quan tâm, đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa giữa không gian đô thị hiện đại và cảnh quan thiên nhiên.

Quy hoạch là kết quả của sự hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với các chuyên gia vùng Aquitaine - Cộng hoà Pháp trên cơ sở được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, sự ủng hộ của các Bộ ngành Trung ương nhằm thúc đẩy Sa Pa trở thành khu du lịch nổi tiếng với tiêu chuẩn quốc tế./.

Theo Lục Văn Toán
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Năm 2030, Sa Pa trở thành khu du lịch chuẩn quốc tế

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa công bố Quy hoạch đô thị du lịch Sa Pa trở thành khu du lịch nổi tiếng theo tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2030.


Nam 2030, Sa Pa tro thanh khu du lich chuan quoc te


Uy ban Nhan dan tinh Lao Cai vua cong bo Quy hoach do thi du lich Sa Pa tro thanh khu du lich noi tieng theo tieu chuan quoc te vao nam 2030.


Trong do de ra muc tieu don 3 den 4 trieu luot khach, toc do tang truong binh quan dat 7,2%/nam.

Day khong chi la trung tam du lich, nghi duong tam co quoc gia, quoc te ma con la mot trung tam kinh te, van hoa cua tinh Lao Cai, cau noi giao luu van hoa giua cac dan toc vung nui phia Bac, cau noi giao thuong trong diem cua tinh trong vung nui Tay Bac va vung bien gioi Viet-Trung.

Theo do, do thi Sa Pa va vung phu can se duoc phan vung thanh 5 vung du lich chinh. Cac vung du lich phat trien tren co so cac khong gian du lich dac trung (gom khong gian du lich do thi, khong gian du lich di san gan ket voi canh quan sinh thai nong nghiep, khong gian du lich kham pha canh quan sinh thai nguyen sinh, khong gian du lich tim hieu van hoa dan toc).

Mang luoi diem du lich se phat trien dua tren he thong diem du lich hien huu; bo sung va phat trien cac tuyen du lich moi nhu tuyen du lich lien ket cac nui, tuyen du lich lien ket cac khong gian nong nghiep.

Cau truc do thi bao gom do thi du lich Sa Pa va vung phu can.Do thi trung tam Sa Pa la khu vuc phat trien dua tren thi tran Sa Pa duoc chia lam 9 phan khu chinh, bao gom: Khu vuc do thi trung tam voi quy mo dan so du kien la 13.000 nguoi, dien tich dat tu nhien 363ha; khu vuc do thi moi, khu du lich nghi duong cao cap; khu du lich nui Ham Rong; khu du lich ket hop san xuat nong nghiep chat luong cao; khu nong nghiep sinh thai canh quan; khu do thi O Quy Ho; khu vuc san xuat nong nghiep dac huu; khu lam vien nui Ong Chung; khu vuc rung bao ton.

Cac van de nhu quy hoach he thong ha tang ky thuat, giai phap giam thieu o nhiem moi truong duoc quan tam, dam bao tinh dong bo, hai hoa giua khong gian do thi hien dai va canh quan thien nhien.

Quy hoach la ket qua cua su hop tac giua UBND tinh Lao Cai voi cac chuyen gia vung Aquitaine - Cong hoa Phap tren co so duoc su dong y cua Chinh phu Viet Nam, su ung ho cua cac Bo nganh Trung uong nham thuc day Sa Pa tro thanh khu du lich noi tieng voi tieu chuan quoc te./.

Theo Luc Van Toan
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000