Nhật giúp Hà Nội kiểm soát giao thông đường cao tốc

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chính phủ Nhật Bản sẽ viện trợ 527 triệu yen, tương đương khoảng 137 tỉ đồng, cho phía Việt Nam để phát triển hệ thống kiểm soát giao thông đường cao tốc tại Hà Nội.
Nhật giúp Hà Nội kiểm soát giao thông đường cao tốc

Buổi lễ ký công hàm trao đổi và thỏa thuận viện trợ không hoàn lại giữa Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) với Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) vừa diễn ra chiều 29-3 tại Hà Nội.


Theo thông cáo báo chí được cung cấp bởi văn phòng Bộ GTVT, dự án sẽ được triển khai trên đường vành đai 3 Hà Nội đoạn từ nút giao quốc lộ 5 đến Pháp Vân và đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ.


Dự án bao gồm lắp đặt hệ thống quản lý giao thông như các camera giám sát, thiết bị phát hiện xe, máy chủ lưu trữ xử lý dữ liệu giao thông, hệ thống giám sát giao thông, hệ thống hiển thị VMS, hệ thống kết nối thông tin...


Hệ thống quản lý giao thông này sẽ giúp Bộ GTVT nâng cao hiệu quả trong việc quản lý giao thông trên đường cao tốc, giám sát an ninh và đảm bảo an toàn giao thông.


Giá trị khoản viện trợ là 527 triệu yen, tương đương khoảng 137 tỉ đồng. Thời gian thực hiện trong vòng 19 tháng, dự kiến từ quí 2-2012 đến quí 4-2013.


Cùng ngày 29-3, Bộ GTVT đã khởi công gói thầu số 3 và số 4 trên quốc lộ 5 thuộc thuộc hợp phần cải tạo cơ sở hạ tầng an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam. Các hạng mục được xây dựng gồm 10 cầu vượt cho người đi bộ và xe máy, mở rộng cầu hẹp, cải tạo các nút giao và các công trình phụ trợ.


Mục tiêu của dự án nhằm giảm thiệt hại do tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ 3, 5, 10, 18 và góp phần cải thiện môi trường sống của người dân sống dọc các tuyến quốc lộ.


Tổng mức đầu tư của dự án là 280 tỉ đồng bằng nguồn vốn vay của JICA và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án sẽ được hoàn thành sau 16 tháng thi công.


Theo Lê AnhTBKTSG
Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhật giúp Hà Nội kiểm soát giao thông đường cao tốc

Chính phủ Nhật Bản sẽ viện trợ 527 triệu yen, tương đương khoảng 137 tỉ đồng, cho phía Việt Nam để phát triển hệ thống kiểm soát giao thông đường cao tốc tại Hà Nội.


Nhat giup Ha Noi kiem soat giao thong duong cao toc


Chinh phu Nhat Ban se vien tro 527 trieu yen, tuong duong khoang 137 ti dong, cho phia Viet Nam de phat trien he thong kiem soat giao thong duong cao toc tai Ha Noi.


Buoi le ky cong ham trao doi va thoa thuan vien tro khong hoan lai giua Bo Giao thong Van tai (GTVT) voi Dai su quan Nhat Ban, Co quan Hop tac Quoc te Nhat Ban tai Viet Nam (JICA) vua dien ra chieu 29-3 tai Ha Noi.


Theo thong cao bao chi duoc cung cap boi van phong Bo GTVT, du an se duoc trien khai tren duong vanh dai 3 Ha Noi doan tu nut giao quoc lo 5 den Phap Van va doan Phap Van - Cau Gie.


Du an bao gom lap dat he thong quan ly giao thong nhu cac camera giam sat, thiet bi phat hien xe, may chu luu tru xu ly du lieu giao thong, he thong giam sat giao thong, he thong hien thi VMS, he thong ket noi thong tin...


He thong quan ly giao thong nay se giup Bo GTVT nang cao hieu qua trong viec quan ly giao thong tren duong cao toc, giam sat an ninh va dam bao an toan giao thong.


Gia tri khoan vien tro la 527 trieu yen, tuong duong khoang 137 ti dong. Thoi gian thuc hien trong vong 19 thang, du kien tu qui 2-2012 den qui 4-2013.


Cung ngay 29-3, Bo GTVT da khoi cong goi thau so 3 va so 4 tren quoc lo 5 thuoc thuoc hop phan cai tao co so ha tang an toan giao thong tren cac tuyen quoc lo o phia Bac Viet Nam. Cac hang muc duoc xay dung gom 10 cau vuot cho nguoi di bo va xe may, mo rong cau hep, cai tao cac nut giao va cac cong trinh phu tro.


Muc tieu cua du an nham giam thiet hai do tai nan giao thong tren cac tuyen quoc lo 3, 5, 10, 18 va gop phan cai thien moi truong song cua nguoi dan song doc cac tuyen quoc lo.


Tong muc dau tu cua du an la 280 ti dong bang nguon von vay cua JICA va von doi ung cua Chinh phu Viet Nam. Du an se duoc hoan thanh sau 16 thang thi cong.


Theo Le AnhTBKTSG
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000